Annonce
Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Fra plus til minus: Delivery Riders ApS i København V går fra overskud til underskud

Overskud er blevet til underskud i København V-virksomheden Delivery Riders ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 468.190 til -2414 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 468.190 kroner.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 6 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 2,2 millioner kroner til 2,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 323.876 til 321.993 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Sercan Deniz Yücel. I første omgang er det SD INVESTMENT ApS,SDY HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Sercan Deniz Yücel den dominerende ejer.

Delivery Riders ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering i og drift af virksomheder"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Ejendomsvirksomhed i København V ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i selskabet SY Investment ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 54.915 til -197.442 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 54.915 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 487.114 kroner til 414.280 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -137.806 kroner efter skat voksede formuen i SY Investment ApS sidste år fra 1,5 millioner til 1,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Sercan Deniz Yücel, der også er ejer.

SY Investment ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at investere i fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ejendomsudlejer i København V fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43 A/S, der er et selskab i København V. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 1,6 millioner til 7,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Omsætningen blev på 5,3 millioner kroner, året før var tallet 5,1 millioner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået flere gange fra 347.480 kroner i det foregående regnskabsår til 3,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år voksede formuen i København V-selskabet fra 13 millioner til 17,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Steen Raagaard Andersen. I første omgang er det A/S RØRKÆR. KØBENHAVN, der står som ejer. I sidste ende er Lars Povl Jensen,Hans Peter Sørensen,Lone Mortensen de dominerende ejere.

Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43 A/S tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje og administrere faste ejendomme samt placering af kapital i værdipapirer"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Rørkærfonden i København V fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Rørkærfonden i København V. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 5,0 millioner til 14,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -172.793 kroner til -146.197 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i København V-virksomheden fra 38,6 millioner til 50,8 millioner kroner.

.

I Erhvervsstyrelsens register er Rørkærfonden anbragt i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Fondens formål er at yde støtte til humanitære opgaver af enhver art, herunder at yde støtte til sygdomsbe- kæmpelse, sygdomsforskning, støtte til krigs- eller katastroferamte børn eller lignende. Det er endvidere Fondens formål at sikre stifterens søn, Hans Rørkær- Christensen, og efter hans død hans enke, ved ydelse af passende årlige beløb, alt under hensyntagen til Fondens indtægtsforhold og den økonomiske udvikling i samfundet"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Valby Langgade 2.0 ApS i København V ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i firmaet Valby Langgade 2.0 ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 159.769 til -143.681 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 179.748 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 224.418 kroner til 53.210 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -364.238 til -501.002 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Peter Dagø. I første omgang er det PETER DAGØ HOLDING ApS,VALBY LANGGADE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Peter Dagø den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Valby Langgade 2.0 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er investering i fast ejendom, herunder køb, salg, udlejning og udvikling, og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Transportfirma i København V er konstant: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet JTV Trans ApS, der har adresse i København V. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 36.335 til 136.295 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 973.098 kroner til 1,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 341.861 til 478.155 kroner.

Firmaet ledes af direktør Villy Jørgen Bondesen, der også er ejer.

JTV Trans ApS tilhører branchen "Vejgodstransport." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed inden for vognmandsbranchen med beslægtede områder"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Tab i regnskabsvirksomhed i København V er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Professionel Rådgivning & Regnskab ApS, der har adresse i København V. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -90.541 til 158.971 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 433.031 kroner til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i København V-firmaet fra -144.242 til 129.706 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Martin Bruun Jørgensen Ørnskov og Sussi Bruun Ørnskov. I første omgang er det Sussi Bruun Ørnskov,ØRNSKOV M. ApS, der står som ejere. I sidste ende er Martin Bruun Jørgensen Ørnskov,Sussi Bruun Ørnskov de dominerende ejere.

Professionel Rådgivning & Regnskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve administration, løn & bogførings assistance og hermed beslægtede opgaver for små og mellemstore kunder"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget hos regnskabsvirksomhed i København V

STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS, der er et firma i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 320.632 til 88.754 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 320.632 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 321.740 kroner til 89.960 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i København V-selskabet fra 299.238 til 367.993 kroner.

Firmaet ledes af direktør Preben Busk-Matthiasen. I første omgang er det PREBEN BUSK-MATTHIASEN, ANPARTSSELSKAB,ApS NR. 60603,ApS NR. 18 J., der står som ejere. I sidste ende er Preben Busk-Matthiasen den dominerende ejer.

STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er rådgivning / bogføringsassistance og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Regnskabsfirma i København V fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i REVISIONSKONTORET AF 2004 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 379.291 til 475.060 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 565.135 kroner.

Omregnet var der i alt 5 fuldtidsmedarbejdere i 2021. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 2,3 millioner kroner, året før var tallet 2,4 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i København V-selskabet fra 59.125 til 420.831 kroner.

Selskabet ledes af direktør Preben Busk-Matthiasen. I første omgang er det PREBEN BUSK-MATTHIASEN, ANPARTSSELSKAB,ApS NR. 60603,ApS NR. 18 J., der står som ejere. I sidste ende er Preben Busk-Matthiasen den dominerende ejer.

REVISIONSKONTORET AF 2004 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er rådgivningsvirksomhed indenfor administration og ledelse og anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskabsfirma i København V er konstant: Holder fast i sit plus

Virksomheden KARISMA CENTRET ApS i København V har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 121.407 til 127.757 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018, der endte med et resultat før skat på 203.101 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 139.905 kroner til 141.113 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i København V-virksomheden fra 989.723 til 1,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Preben Busk-Matthiasen. I første omgang er det ApS SPKR NR.1390,JOHNSEN LEASING & UDLEJNING ApS,JOHNSENS RÅDGIVNINGSANPARTSSELSKAB,ANPARTSSELSKABET BAN-KAPI,BAN-KAPI ApS, der står som ejere. I sidste ende er Preben Busk-Matthiasen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er KARISMA CENTRET ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er Køb og salg af smykker, en detail. Center for spa, skønhed og personlig pleje samt anden, efter ledelsens skøn, erhvervsmæssig virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Rådgivningsvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i København V-virksomheden Center for Medarbejderudvikling ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 317.000 til 510.523 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste blev 1,0 millioner kroner, året før var tallet 929.000 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i København V-firmaet fra 571.000 til 911.896 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jan Hjøllund, der også er ejer.

Center for Medarbejderudvikling ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er medarbejderudvikling, salg af konsulentydelser og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Fremgang: Underskud hos Margrethegårdens Legat er forvandlet til milliongevinst

Efter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i København V-firmaet Margrethegårdens Legat i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet for alvor vokset fra -1,2 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Omsætningen blev på 3,7 millioner kroner, året før var tallet 3,6 millioner.

Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,2 millioner kroner året før til 2,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år voksede formuen i København V-virksomheden fra 15,1 millioner til 17,7 millioner kroner.

.

Margrethegårdens Legat tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Legatets formål er at yde: 1 Legater til a) personer, der på grund af alder eller invaliditet har måtte ophøre med at drive erhverv for så vidt disse henset til indtægts- og formueforhold har behov for hjælp b) kvinder med umyndige børn, der ved faderens pludselige uforudsete død er kommet i en nødsituation 2. Hædersgaver til personer i Danmark, Norge eller Sverige, som ved bemærkelsesværdig stor indsats i aktivt arbejde for en åndelig bevægelse eller for et formål, der er af direkte betydning for at fremme samhørigheden mellem menneskene, for eksempel Universelt Broderskab, Een Verden eller Internationalt Åndeligt Samvirke, har gjort sig fortjent til støtte i deres arbejde eller har gjort en særlig indsats for folkesundheden, specielt med henblik på vegetarisk ernæring og råkost, eller som har ydet en bemærkelsesværdig stor indsats i kampen for at få fjernet gifte eller andre skadelige stoffer fra menneskets fødemidler 3. Bidrag til institutioner og offentlige indsamlinger med velgørende formål. Legatet til de i stk 1 pkt.1 a) og b) nævnte personer kan tildeles som eengangs støtte eller som løbende ydelser for en bestemt periode eller for legatnydernes livstid"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Underskuddet er blevet mindre hos Another Aspect ApS

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i virksomheden Another Aspect ApS, der har adresse i København V. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -233.666 til -59.538 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -234.420 kroner til -16.801 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 66.915 til 7377 kroner.

Firmaet ledes af direktør Daniel Brøndt Larsen. I første omgang er det Another Aspect Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Daniel Brøndt Larsen,Nicolaj Thomsen,Anders Poulsen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Another Aspect ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion og salg, særligt inden for modebranchen"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal: Baerentzen Intelligence ApS får overskud

Der blev tjent penge i det seneste år i København V-selskabet Baerentzen Intelligence ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 192.544 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste blev på 193.163 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i København V-selskabet endte på 188.170 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Christian Grubb og Marc Theis Bærentzen. I første omgang er det MTB Holding ApS,Grubb Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Christian Grubb,Marc Theis Bærentzen de dominerende ejere.

Baerentzen Intelligence ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Q Air ApS i København V er stabil: Holder fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Q Air ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 93.042 til 250.750 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 432.248 kroner til 605.148 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i København V-virksomheden fra 176.419 til 372.005 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Say Phuc Ly, der også er ejer.

Q Air ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bijouteri og lignende varer." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve forretning med handel af ikke-finansielle produkter mellem Danmark og Kina, samt beslægtet virksomhed. samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Qian Air ApS i København V er stabil: Holder fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Qian Air ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 93.042 til 250.750 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 432.248 kroner til 605.148 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i København V-selskabet fra 176.419 til 372.005 kroner.

Selskabet ledes af direktør Say Phuc Ly, der også er ejer.

Qian Air ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af bijouteri og lignende varer." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at udøve forretning med handel af ikke-finansielle produkter mellem Danmark og Kina, samt beslægtet virksomhed. samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Minus hos Master Consultant Academy ApS er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Master Consultant Academy ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -99.134 til 115.387 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 2 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -98.858 kroner til 299.905 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i København V-firmaet fra -27.977 til 87.410 kroner.

Firmaet ledes af direktør Anne Marie de Souza, der også er ejer.

Master Consultant Academy ApS tilhører branchen "Anden undervisning." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er kursusvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Reklamebureau i København V fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet HCK2007 ApS i København V. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 220.535 til 1,7 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -17.488 kroner til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i København V-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Halfdan Christian Jain Kongsted, der også er ejer.

HCK2007 ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i danske og udenlandske erhvervs-irksomheder, finansiering, investeringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. Herudover driver virksomheden en foredrags- og konsulentvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tumult Holding ApS i København V er stabil: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i København V-selskabet Tumult Holding ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 88.456 til 321.661 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 122.270 kroner til 129.160 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i København V-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Erik Thorleif Hveysel Bork, der også er ejer.

Tumult Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser." Virksomheden beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i danske og udenlandske erhvervs-virksomheder, finansiering, investeringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. Herudover foretager virksomheden internetbaserede serviceydelser for hjemmesider, foredrags- og konsulentvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Blue Screen Media ApS holdt fast i sit plus

Blue Screen Media ApS, der er et selskab i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 106.770 til 802.427 kroner før skat. Set over selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomheden oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit 2, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet gik gået fra 219.441 kroner i det foregående regnskab til -563.057 kroner i 2020/21.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 946.093 kroner efter skat et overskud på 946.093 kroner efter skat, faldt formuen i Blue Screen Media ApS fra 1,9 millioner til 869.252 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Erik Thorleif Hveysel Bork og Halfdan Christian Jain Kongsted. I første omgang er det ETB AF 2007 HOLDING ApS,TUMULT HOLDING ApS,HCK2007 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Erik Thorleif Hveysel Bork,Halfdan Christian Jain Kongsted de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Blue Screen Media ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering." Selskabets formål er beskrevet således: "Firmaets formål er at drive hjemmesider og apps samt at foretage investeringer i aktier og andre typer finansielle produkter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Blue Note Capital ApS i København V fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Blue Note Capital ApS, der har adresse i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 632.200 til 2,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var i gennemsnit 8 ansatte i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er har udviklet sig flere gange fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Blue Note Capital ApS var ligesom året før på 1,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Erik Thorleif Hveysel Bork og Halfdan Christian Jain Kongsted. I første omgang er det NETAGENDA ApS,BLUE SCREEN MEDIA ApS, der står som ejere. I sidste ende er Erik Thorleif Hveysel Bork,Halfdan Christian Jain Kongsted de dominerende ejere.

Blue Note Capital ApS tilhører branchen "Computerprogrammering." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive hjemmesider vedrørende investering samt udøve anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Invested ApS i København V får tab

Virksomheden Invested ApS i København V fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -63.732 til -119.309 kroner før skat.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 28.652 kroner til -6532 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et underskud på -93.903 kroner efter skat, voksede formuen i Invested ApS sidste år fra -9711 til 396.386 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Erik Thorleif Hveysel Bork og Halfdan Christian Jain Kongsted. I første omgang er det NETAGENDA ApS,BLUE SCREEN MEDIA ApS, der står som ejere. I sidste ende er Erik Thorleif Hveysel Bork,Halfdan Christian Jain Kongsted de dominerende ejere.

Invested ApS tilhører branchen "Computerprogrammering." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er at drive hjemmesider og apps samt at foretage investeringer i aktier og andre typer finansielle produkter"

Klik her for at se regnskabet.

Nordeq Management A/S i København V er stabil: Holder fast i et overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Nordeq Management A/S, der har adresse i København V. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 12.615 til 2416 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 54.399 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 496.564 kroner til 486.124 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 4129 kroner efter skat, et overskud på 4129 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Nordeq Management A/S fra 82.594 til 81.723 kroner.

Selskabet ledes af direktør Daniel Arthur Karpantschof Reece. I første omgang er det NORDEQ INTERNATIONAL A/S, der står som ejer. I sidste ende er Jørgen Kvist Hansen,Daniel Arthur Karpantschof Reece,Daniel Arthur Karpantschof Reece,Neil Gordon Smith de dominerende ejere.

Nordeq Management A/S tilhører branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser." Virksomheden beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive selskabsretlig servicevirksomhed i relation til udenlandske selskabers etablering af danske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Tøjvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i København V-virksomheden Mantra CPH ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 234.224 til 457.386 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 4 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 1,6 millioner kroner til 1,9 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i København V-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Ole Rasmussen. I første omgang er det O. R. ApS,Roth-Rosendahl Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Flemming Roth Pedersen,Ole Rasmussen,Louise Rosendahl Pedersen de dominerende ejere.

Mantra CPH ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af herrebeklædning, accessories og lignende samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab offentliggjort: København V-selskabet Kodlot ApS fik millionoverskud

Der blev tjent penge i det seneste år i virksomheden Kodlot ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,6 millioner kroner. Det er selskabets første regnskab.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Årets bruttofortjeneste endte på 2,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i København V-virksomheden endte på 1,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Krzysztof Andrzej Slowinski. I første omgang er det kodlot hodl ApS, der står som ejer. I sidste ende er Krzysztof Andrzej Slowinski den dominerende ejer.

Kodlot ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at levere konsulentydelser inden for data- og softwareteknik, opbygge databehandling og softwareprodukter samt sælge og licensere dem, samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

København V-virksomhed er konstant: Holder fast i sit overskud

Firmaet PDO ApS i København V har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 15.258 til 31.550 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 453.382 kroner til 522.121 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i København V-virksomheden fra 136.602 til 160.936 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Peter Daniel Olsen, der også er ejer.

PDO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive grafisk virksomhed og virksomhed med udvikling og salg IT-løsninger og anden virksomhed relateret hertil samt at foretage investeringer, herunder køb og salg af værdipapirer, finansielle instrumenter, fast ejendom og andre aktiver"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: IT-firma i København V fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet MaCom A/S i København V. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,6 millioner til 9,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 23 ansatte i seneste regnskabsår. Omsætningen er gået fra 18,0 millioner kroner til 23,1 millioner kroner i det seneste regnskab - en fremgang på flotte 27,8 procent.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 15,6 millioner kroner til 21,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år steg egenkapitalen i København V-virksomheden fra 23 millioner til 30 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Martin Holbøll og ejes af Mads Poulsen,Martin Holbøll.

MaCom A/S hører hjemme i branchen "Computerprogrammering." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er udviklings-, service- og handelsvirksomhed indenfor EDB"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Selskab i København V fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet DPO Team ApS i København V. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 202.933 til 231.762 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 238.450 kroner til 274.459 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i København V-firmaet fra 209.597 til 232.386 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Karsten Holt og Karina Lind Bertelsen. I første omgang er det Kalibe Holding IVS,VFR IVS,VFR ApS,Gl. Ringstedvej 61 ApS,GLR Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Karsten Holt,Karina Lind Bertelsen de dominerende ejere.

DPO Team ApS hører hjemme i branchen "Juridisk bistand." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at yde rådgivning og undervisning om persondataret, projektledelse, compliance og it-sikkerhed i forhold til danske virksomheder og myndigheders overholdelse af persondatalovgivningen, herunder at tilbyde assistance som Data Protection Officers (DPO), samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: København V-virksomhed i minus

København V-selskabet ASH 3K ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -95.534 til -132.713 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -7625 kroner til -16.272 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,7 millioner til 1,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Andreas Sachse, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er ASH 3K ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at fungere som holdingselskab"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: København V-virksomhed holdt fast i et plus

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i København V-firmaet BecomeYou ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 58.958 til 27.298 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Årets omsætning oplyses ikke. Året før var tallet kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 267.276 kroner til 366.348 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i København V-selskabet fra 47.921 til 72.433 kroner.

Selskabet ledes af direktør Charlotte Jørgensen, der også er ejer.

BecomeYou ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning i personlig udvikling, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vesterbros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Modeuge

Synes du også, der skal ruskes op i modeugen: Så tag til alternativ fashion week

Annonce

Mød 56-årige Dan, der dagligt må have piller for at passe sit arbejde på byggepladsen: - Jeg kan jo ikke sådan lige lade mig omskole

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vesterbro

Smart trick: Sådan 'snød' hundredvis sig til gratis Ed Sheeran-koncert - og du kan gøre det samme

Plage

Har du også undret dig? Derfor vælter flyvemyrer frem netop nu - og sådan slipper du af med dem

Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Vesterbro

Københavnske elever undervises i, at der ikke kun er to køn: Derfor bekymrer det ikke lærerformand

Efter stormvejret på Herlufsholm: Prins Christian og prinsesse Isabella har fundet nye skoler

Kæledyr

Katten Hulk gik i kramper og måtte i kunstig koma: Nu advarer dyrehospital mod særligt middel

Kunst

Siris plakat satte ild til internettet: - Folk bliver helt overraskede, når de hører, det er mig, der har tegnet den

Lange skoledage

I 10 år har københavnske skoleelever haft nogle af de længste skoledage i verden. Det er måske snart slut.

Partihopperen Peter Skaarup mener stadig, at partihoppere snyder vælgerne: - Men jeg har gode grunde

Live-sport

Følg dit hold: Nu kan du se alle kampene i 2. og 3. division på KøbenhavnLIV

Fra topskat til skakmat: Fuldt integreret sydafrikaner smidt ud af Danmark, selvom han tjente 100.000 om måneden

Se det her For abonnenter

Afsløret: Her er undervisningsmaterialet, Normstormerne har forsøgt at holde hemmeligt

Beder om hjælp

Politiet jagter disse to mænd: Kan du genkende dem?

Angreb

40-årige Anja blev skudt i Field's og spillede død: Pludselig mærkede hun gerningsmanden stå over hende

Annonce