Annonce
Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Boligadministratorerne A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Boligadministratorerne A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,1 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 4,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 18, året før var det 19. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 15,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 14,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Boligadministratorerne A/S fra 3,7 millioner til 2,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Allan Rigelsø. I første omgang er det ALLAN RIGELSØ HOLDING ApS og Werliin Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Rigelsø, der er den dominerende ejer. Boligadministratorerne A/S hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive administration af fast ejendom, rådgivning og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Elvium ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Elvium ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 613.079 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Andersen. I første omgang er det J-A HOLDING ApS og Kvæsthus Invest III ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Ersbøll Ebbesen og Jesper Andersen, der er de dominerende ejere. Elvium ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed med dvikling og distribution af software og services til brug for rekruttering af medarbejdere samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Wrap House ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Wrap House ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 194.557 til 169.105 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 891.308 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 139.444 til 271.431. Virksomheden ledes af direktør Akbar Hozhabr Khah. I første omgang er det Akbar Hozhabr Khah og MELISSA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Elvan Taslicukur og Akbar Hozhabr Khah, der er de dominerende ejere. Wrap House ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor restauration, og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Volubill Danmark ApS fik større overskud end året førVolubill Danmark ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 183.000 til 212.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 345.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 12,7 millioner til 13,1 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af David Neil Schaaf, Darren Alexander Parkinson og Fiona Mary O'Connor. Virksomheden ejes af Independent Technology Systems Limited. Volubill Danmark ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge IT-produkter, IT-services og IT relaterede produkter og services samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: It-virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Intec Telecom Systems Denmark A/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.000 til 3000 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,7 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 61.000 kroner i det foregående regnskab til 46.000. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Intec Telecom Systems Denmark A/S var ligesom året før på -174,6 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Darren Alexander Parkinson. Virksomheden ejes af Intec Telecom Systems Limited. I Erhvervsstyrelsens register er Intec Telecom Systems Denmark A/S anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Headbrands ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Headbrands ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 697.198 til 719.306 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 560.063 kroner efter skat, faldt formuen i Headbrands ApS fra 1,8 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Fredrik Gelkner. Virksomheden ejes af HeadBrands AB. Headbrands ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med webshop og salg af frisørartikler med heraf afledede aktiviteter og investeringKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ayodele ApSKøbenhavn V-virksomheden Ayodele ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7473 til -7673 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 29.096 kroner i det foregående regnskab til 26.317. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 42.527 til 34.854 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Werner Hamburger. Virksomhedens reelle ejere er Steen Werner Hamburger. Ayodele ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Konsulentvirksomhed og investering
Overskuddet stiger: Realmæglerne Vesterbro ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Realmæglerne Vesterbro ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Nicklas Anders Kastbjerg, Lasse Cläes Lemche og Bo Philip Fabricius Hersby. I første omgang er det NIKNOK HOLDING ApS, LC LEMCHE HOLDING ApS og Hersby Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicklas Anders Kastbjerg, Lasse Cläes Lemche og Bo Philip Fabricius Hersby, der er de dominerende ejere. Realmæglerne Vesterbro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Hotel Danmark A/SUnderskuddet i København V-virksomheden Hotel Danmark A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -3,9 millioner til -2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 995.992 kroner i det foregående regnskabsår til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1,2 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Hotel Danmark A/S sidste år fra 1,3 millioner til 2,1 millioner . Virksomheden ledes af direktør Nickolas Krabbe Bjerg. I første omgang er det BRØCHNER HOTELS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Brøchner-Mortensen, der er den dominerende ejer. Hotel Danmark A/S hører hjemme i branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Hotel Ottilia A/SUnderskuddet i København V-virksomheden Hotel Ottilia A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -3,7 millioner til -2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 35 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 31 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,0 millioner kroner til 9,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2,0 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Hotel Ottilia A/S sidste år fra 1 millioner til 2 millioner . Virksomheden ledes af direktør Nickolas Krabbe Bjerg. I første omgang er det BRØCHNER HOTELS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Brøchner-Mortensen, der er den dominerende ejer. Hotel Ottilia A/S hører hjemme i branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed og enhver i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København VSIU Consult ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 880.096 til 75.380 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,9 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Simon Juhl Christensen. I første omgang er det Siu Consult Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Juhl Christensen, der er den dominerende ejer. SIU Consult ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af teknisk viden, til andre ingeniørfirmaer, i form af konsulentbistand og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Aero Travels ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Aero Travels ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -82.669 til 108.865 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 241.265 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 302.029 kroner i det foregående regnskabsår til 564.839 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -208.801 til -99.937. Virksomheden ledes af direktør Qamar Hussain. Virksomhedens reelle ejere er Safdar Hussain og Qamar Hussain. I Erhvervsstyrelsens register er Aero Travels ApS anbragt i branchen "Rejsearrangører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København V har skåret underskuddet nedUnderskuddet i København V-virksomheden A-Hotels City ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -1,4 millioner til -776.293 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 438.731 kroner i det foregående regnskabsår til 695.576 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 66.819 til -538.519 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Zeshaan Naveed Anwar. I første omgang er det Anwar Enterprises Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Zeshaan Naveed Anwar, der er den dominerende ejer. A-Hotels City ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Slikskålen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Slikskålen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 96.559 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 569.846 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ibrahim Sabri Abdulsattar. I første omgang er det IBSA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ibrahim Sabri Abdulsattar, der er den dominerende ejer. Slikskålen ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af slik og dagligvarer samt hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i AS Handel ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 21.419 til 15.169 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 80.315 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 644.157 kroner i det foregående regnskab til 352.928 - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 293.223 til 305.055. Virksomheden ledes af direktør Alexander Søndergaard. Virksomhedens reelle ejere er Alexander Søndergaard. AS Handel ApS hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive kiosk virksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Résumé A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Résumé A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 275.492 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,3 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anne Louise Buch Faurholt. I første omgang er det CBU HOLDING ApS, EBWL Holding ApS og ALBF Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Bucka, Emma Buch Wegener Lohmann og Anne Louise Buch Faurholt, der er de dominerende ejere. Résumé A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af anden yderbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med beklædning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabTONELAND ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2496 til 30.010 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 3784 kroner i det foregående regnskabsår til 30.599 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 29.078 til 59.088. Firmaet ledes af en direktion, der består af Søren Lindhard Andersen og Lars Rahbek Andresen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Lindhard Andersen og Lars Rahbek Andresen. TONELAND ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med indspilning og udgivelse af lydoptagelser og udlejning af studie og dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Advokat Kirsten Bindstrup ApS fik større overskud end året førAdvokat Kirsten Bindstrup ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 57.000 til 82.800 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 65.000 kroner til 88.907 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 562.000 til 569.929. Firmaet ledes af direktør Kirsten Bindstrup. Virksomhedens reelle ejere er Kirsten Bindstrup. Advokat Kirsten Bindstrup ApS hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Grosserer Schiellerup og hustrus fond 2, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 923.584 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 923.584 kroner efter skat, faldt formuen i Grosserer Schiellerup og hustrus fond 2 fra 8,1 millioner til 7,9 millioner kroner . Grosserer Schiellerup og hustrus fond 2 hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Fondens formål er følgende: 1. At sørge for udredelse af ydelser til Simon Ravn, Bøgevej 15, 4171 Glumsø - herunder bestemmelserne vedrørende ejendommen Bøgevej 15, 4171 Glumsø - i overensstemmelse med bestemmelserne nedenfor i fundatsens paragraf 8 2. At yde støtte til Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse og til HjerteforeningenKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Grosserer Schiellerup og hustrus fond 1, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 507.595 til 415.062 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 515.364 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 781.593 kroner i det foregående regnskab til 673.196. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 415.062 kroner efter skat, faldt formuen i Grosserer Schiellerup og hustrus fond 1 fra 4,5 millioner til 4,4 millioner kroner . Grosserer Schiellerup og hustrus fond 1 hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Fondens formål er i overensstemmelse med de i nærværende fundats indeholdte forskrifter for det halve overskuds vedkommende at yde støtte til sikring af det vilde dyre- og fugleliv i DanmarkKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København VIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Vækstfabrikken Innovation House ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 132.930 til 4188 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 632.546 kroner i det foregående regnskab til 548.085. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 47.387 til 41.389 kroner . Firmaet ledes af direktør Michael Plougmann. I første omgang er det Victoris ApS, Jiangsu Industrial Technology Research Institute, Jiangsu Industrial Technology Research Institute Co., Ltd. og Platin Gate Limited, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Carl Sloth Frandsen og Michael Plougmann, der er de dominerende ejere. Vækstfabrikken Innovation House ApS hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde inkubationsydelser til asiatiske virksomheder, der ønsker at komme ind i Nordeuropa samt til danske virksomheder med interesse i det asiatiske markedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Arkitekt-virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BORN Architect ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -23.040 til 77.305 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 351.694 kroner i det foregående regnskab til 343.331. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 18.509 til 75.731. Virksomheden ledes af direktør Kamilla Born Frost. I første omgang er det Born Frost Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kamilla Born Frost, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BORN Architect ApS anbragt i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med arkitektrådgivning samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Shrig Shop ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Shrig Shop ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,6 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 2,5 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nicolai Karl Göran Wallner. I første omgang er det Nicolai Wallner Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nicolai Karl Göran Wallner, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Shrig Shop ApS anbragt i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive butik, detail og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsårMEREX International A/S, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 103.738 til 301.422 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 686.533 kroner til 943.033 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 695.035 til 932.755. Firmaet ledes af direktør Maryam Pirooznejad. I første omgang er det MEREX HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maryam Pirooznejad, der er den dominerende ejer. MEREX International A/S hører hjemme i branchen "Værdipapir- og varemægling". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet udøver betalingsformidling og valutaveksling samt tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Vertigo ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vertigo ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 95.075 til 67.507 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 147.780 til 199.975. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Vibeke Bertelsen, Frederik Hilmer Svanholm og Mikkel Meyer. Virksomhedens reelle ejere er Vibeke Bertelsen, Frederik Hilmer Svanholm og Mikkel Meyer. Vertigo ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med visuel kommunikation samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos The Music Company Elley ApSOgså sidste år var der underskud i København V-virksomheden The Music Company Elley ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -228.265 til -218.780 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 138.832 kroner i det foregående regnskabsår til 271.449 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2357 til -217.668 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Morten Elley. Virksomhedens reelle ejere er Morten Elley. The Music Company Elley ApS hører hjemme i branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er booking og management og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ChriChri ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -488.777 til 39.583 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 92.345 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 76.150 kroner i det foregående regnskabsår til 429.966 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -399.794 til -369.161. Virksomheden ledes af direktør Christiane Margueritte Schaumburg-Müller. I første omgang er det PM Group Holding ApS og Sesam Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Preben Møllegaard Grundtvig og Christiane Margueritte Schaumburg-Müller, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ChriChri ApS anbragt i branchen "Udgivelse af ugeblade og magasiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er publicistvirksomhed, handel, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Realdania By & Byg A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Realdania By & Byg A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 111,1 millioner til 137,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 35 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 81,9 millioner kroner til 84,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Realdania By & Byg A/S var ligesom året før på 3,5 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Cederfeld de Simonsen. Virksomheden ejes af REALDANIA. Realdania By & Byg A/S hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, eje og administrere ejendomme og i forbindelse dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nimbus Film ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Nimbus Film ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -10,8 millioner til -3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 18 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 33 ansatte - en fremgang på 83,33 procent. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 547.777 kroner i det foregående regnskabsår til 6,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 11,1 millioner til 7,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Birgitte Hald og Bo Ehrhardt. I første omgang er det NIMBUS FILM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birgitte Hald og Bo Ehrhardt, der er de dominerende ejere. Nimbus Film ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem ejerandele at drive virksomhed med filmproduktion ved at udvikle, producere, distribuere og sælge film og al dermed beslægtet virksomhed samt med forvaltning og udnyttelse af rettighederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudCK-Finans A/S, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 177.161 til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 17,4 millioner til 21,6 millioner. Firmaet ledes af direktør John Nørgaard. I første omgang er det HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS og MARTIN NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Helle Fich Nørgaard og Martin Nørgaard, der er de dominerende ejere. CK-Finans A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed, herunder finansiering og mæglervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lundtofteparken 43A ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 593.017 til 405.149 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 645.385 kroner i det foregående regnskab til 551.274. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 4,7 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Nørgaard. I første omgang er det HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS og MARTIN NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Helle Fich Nørgaard og Martin Nørgaard, der er de dominerende ejere. Lundtofteparken 43A ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg og administration af fast ejendom samt finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Transformervej 8 ApSTransformervej 8 ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 30,1 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 30,1 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Transformervej 8 ApS fra 24,7 millioner til 17,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Ulrik Andersen og Peter Sextus Rasmussen. I første omgang er det PER ULRIK ANDERSEN HOLDING ApS og SEXTUS NEXT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Ulrik Andersen, Peter Sextus Rasmussen, Frederik Sextus Rasmussen og August Sextus Rasmussen, der er de dominerende ejere. Transformervej 8 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at erhverve, udleje og udvikle fast ejendom samt at drive dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Copenhagen Alcohol ApS fik større overskud end året førCopenhagen Alcohol ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 194.582 til 278.998 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 199.000 kroner til 289.461 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 278.998 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Copenhagen Alcohol ApS fra -18.571 til -19.337 kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Dennis Jensen. I første omgang er det Danish Dennis ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Jensen, der er den dominerende ejer. Copenhagen Alcohol ApS hører hjemme i branchen "Destillation, rektifikation og blanding af alkohol". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er, at drive virksomhed med produktion af alkohol på specielt designede flasker samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Healthy Mind Tech ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Healthy Mind Tech ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -8600 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -8318 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Paula Petcu. Virksomhedens reelle ejere er Troels Beier Nielsen, Paula Petcu, Martin Basterrechea Salido, Alastair Charles Clewlow og Morana Vitezic. Healthy Mind Tech ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Stabilt: Lægeklinik i København V hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE LARS BJØRN MARKER ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 10,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 41,8 millioner til 44 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Bjørn Marker. I første omgang er det Ejendommen Søborg Hovedgade 38 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Bjørn Marker, der er den dominerende ejer. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE LARS BJØRN MARKER ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at drive almen lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lars Marker Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lars Marker Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10,0 millioner til 12,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,4 millioner kroner til 10,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 39,6 millioner til 49 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Bjørn Marker. I første omgang er det Ejendommen Søborg Hovedgade 38 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Bjørn Marker, der er den dominerende ejer. Lars Marker Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at investere i fast ejendom som anlægsformue og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Jacob Lund Photography ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jacob Lund Photography ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,3 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,3 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Jacob Lund Photography ApS fra 2,7 millioner til 2,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jacob Ammentorp Lund. I første omgang er det Lund Creative ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Ammentorp Lund, der er den dominerende ejer. Jacob Lund Photography ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel med og produktion af billeder og film, herunder stock-materiale og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Boy & Son ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Boy & Son ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 104.744 til -15.791 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 105.151 kroner året før til -13.965 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 121.050 til 35.259 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anne Sofie Bendtson og Nicolai Boye Brodersen. I første omgang er det Anne Sofie Bendtson og NICOLAI BB HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anne Sofie Bendtson og Nicolai Boye Brodersen, der er de dominerende ejere. Boy & Son ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er løbende produktion af grafiske ydelser, herunder produktion af magasiner, tryksager, og andre branding produkterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Slee Health ApSKøbenhavn V-virksomheden Slee Health ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -6464 til -5708 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6186 kroner til -5333 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 33.536 til 27.828 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonas Nilsen. I første omgang er det If all roads ended here ApS og Slee Health ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonas Nilsen, der er den dominerende ejer. Slee Health ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, markedsføring og salg af produkter relateret til p-piller samt aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: D & E Rådgivere ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden D & E Rådgivere ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -18.147 til 63.146 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 151.070 kroner til 152.227 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 49.261 kroner efter skat, faldt formuen i D & E Rådgivere ApS fra 606.796 til 543.057 kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Aulkær Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Aulkær Andersen. D & E Rådgivere ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive kursus- og konsulentvirksomhed, arkitektvirksomhed, samt anden virksomhed beslægtet hermed. Selskabets formål er desuden at drive fremstillings- og handelsvirksomhed med design- produkter, herunder at designe, fremstille og handle med produkter at ædle metallerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Visma Rating ApS fik større overskud end året førVisma Rating ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 168.591 til 400.362 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 210.992 kroner i det foregående regnskabsår til 999.266 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Patrick Teglstrup Rasmussen. Virksomheden ejes af VISMA DANMARK HOLDING A/S. Visma Rating ApS hører hjemme i branchen "Inkassovirksomhed og kreditoplysning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med markedsføring og salg af produkter og tjenesteydelser indenfor kreditinformation og kreditvurdering, herunder at udbyde et kreditvurderingstool, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i CompuSystem ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i CompuSystem ApS var ligesom året før på 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Holger Bovbjerg. I første omgang er det BOVBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Holger Bovbjerg, der er den dominerende ejer. CompuSystem ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive salgs-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed indenfor elektronisk databehandling og administrative systemer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Intersolia Denmark A/S i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Intersolia Denmark A/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -911.933 til 624.184 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 260.219 til 884.403. Virksomheden ledes af direktør Karl Roland Ingemar Borrbring. I første omgang er det Intersolia GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Nicklas Daniel Persson, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Intersolia Denmark A/S anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for miljø og arbejdsmiljøKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Scrive ApS i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Scrive ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 191.246 til 82.429 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 188.962 til 252.717. Virksomheden ledes af direktør Olof Viktor Wrede. I første omgang er det Scrive AB, der står som ejer. I sidste ende er det Daniel Soussan, John Junior Martin Wattin og Karl Stefan Tengvall, der er de dominerende ejere. Scrive ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at levere tjenester til at underskrive kontrakter og styre kontrakter online, udføre konsulenttjenester på dette område samt hermed relaterede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EXELDT ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -50.392 til 19.708 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -31.903 kroner til -11.291 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 56.496 til 71.870. Virksomheden ledes af direktør Robert Raymond Bruil Feldt. I første omgang er det EXELDT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Robert Raymond Bruil Feldt, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er EXELDT ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand og rådgivning, drive servicevirksomhed, investering, finansiering, handel samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Apropos Bookings ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Apropos Bookings ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -38.611 til 49.967 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 61.168 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 61.080 kroner i det foregående regnskabsår til 217.633 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 33.353 til 69.443. Virksomheden ledes af direktør Frederik Emil Kragh. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Emil Kragh. I Erhvervsstyrelsens register er Apropos Bookings ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med afholdelse og arrangering af events og andre arrangementer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Vækst Danmark ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Vækst Danmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -69.179 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 425.812 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Fine Reese Jespersen. I første omgang er det STOLLING GROUP ApS og Growth Angels ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Stolling og Fine Reese Jespersen, der er de dominerende ejere. Vækst Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at formidle IT-løsninger og anden hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,7 millioner til 9,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 86,8 millioner til 94,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dorthe Noppenau Kirkeby. Virksomheden ejes af Svenska Handelsbanken AB (Publ). Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er navnlig at eje og drive fast ejendom samt anden virksomhed efter bestyrelsens nærmere beslutningKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Danmarks Bedste Arbejdspladser A/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -125.447 til 664.189 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet otte, året før var det ni. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,4 millioner kroner til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 1,8 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Liselotte Sloth Jensen. I første omgang er det OXFORD GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Danmarks Bedste Arbejdspladser A/S anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive analyse- og rådgivningsvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed, herunder gennem datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Biskop Svane ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Biskop Svane ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,8 millioner til 17,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 17,5 millioner til 31,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ilija Batljan, Oscar Sven Lekander og Sofia Eva-Lotta Strid. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. Biskop Svane ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Overskuddet stiger: Kantar A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kantar A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17,6 millioner til 21,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 132 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 122 ansatte - en nedgang på 7,58 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 104,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 104,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 17,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Kantar A/S fra 29,4 millioner til 23 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Berit Raith Juul Puggaard, Henrik Jørgen Hansen og Irene Oleander Iversen. Virksomheden ejes af Taylor Nelson Sofres B.V.. Kantar A/S hører hjemme i branchen "Markedsanalyse og offentlig meningsmåling". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage markedsanalyser/ undersøgelser samt andre aktiviteter relateret hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SBB Regimentvej ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,2 millioner til 21,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 63,6 millioner til 66,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ilija Batljan, Oscar Sven Lekander og Sofia Eva-Lotta Strid. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. SBB Regimentvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Nedgang på bundlinjen: Åben R28 ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Åben R28 ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 172.523 til -53.029 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 172.523 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 502.066 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 175.719 til 134.357 kroner . Virksomheden ledes af direktør Philip Hulgaard. I første omgang er det Åben ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Hulgaard, der er den dominerende ejer. Åben R28 ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive beværtning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Gustav Wieds Vinstue ApSGustav Wieds Vinstue ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 203.680 til 3499 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 203.680 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 272.351 til 275.106. Virksomheden ledes af direktør Philip Hulgaard. I første omgang er det Åben ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Hulgaard, der er den dominerende ejer. Gustav Wieds Vinstue ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med beværtning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: O Days ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden O Days ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -91.948 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -88.279 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Philip Hulgaard. I første omgang er det Åben ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Hulgaard, der er den dominerende ejer. O Days ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med festival og oplevelser samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i L.M. Hansen ApS , der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 787.764 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -20.532 kroner til -18.110 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 16,9 millioner til 17,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lisbeth Maria Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Lisbeth Maria Hansen. L.M. Hansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at eje værdipapirer eller at foretage anden finansiel investeringKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i København VSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden HEVF Universitets Passagen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -208,1 millioner til -43,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11,5 millioner kroner til -13,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -306,5 millioner til -349,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Karen Egede Nielsen, Julie Neerstrand Helweg og James Iain Robson. Virksomheden ejes af HEVF Holdings S.à r.l.. HEVF Universitets Passagen ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje ejendomme, nærmere bestemt ejendommene Købmagergade 44-46 og 50 beliggende i København, DanmarkKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Åben ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Åben ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 429.993 til 499.467 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 4,6 millioner til 5,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Philip Hulgaard. I første omgang er det Åben Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Hulgaard, der er den dominerende ejer. Åben ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af øl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Formålet er at drive bryggeri samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden SBB Birkemosevej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -229.901 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -228.730 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Oscar Sven Lekander, Sofia Eva-Lotta Strid og Ilija Batljan. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SBB Birkemosevej ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Nyt regnskab: Millionoverskud i ejendomsvirksomhed i København VDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden SBB Jens Otto Krags Plads ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 9,7 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 2,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Ilija Batljan, Oscar Sven Lekander og Sofia Eva-Lotta Strid. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SBB Jens Otto Krags Plads ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden SBB Boulevarden ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -50.855 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -47.480 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Ilija Batljan, Oscar Sven Lekander og Sofia Eva-Lotta Strid. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SBB Boulevarden ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Nyt regnskab: Millionoverskud i ejendomsvirksomhed i København VDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden SBB Mylius Erichsens Vej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 2,0 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 975.734 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Ilija Batljan, Oscar Sven Lekander og Sofia Eva-Lotta Strid. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SBB Mylius Erichsens Vej ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Åben SHG ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 580.680 til 1,4 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 961.090 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 492.184 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Philip Hulgaard. I første omgang er det Åben ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Hulgaard, der er den dominerende ejer. Åben SHG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af øl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bryggeri, bar og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Restaurantvirksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden ÅBEN SHG Restaurant ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7909 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -6670 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Philip Hulgaard. I første omgang er det Åben ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Hulgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ÅBEN SHG Restaurant ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af restaurant og bar samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Gå ud-virksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden ÅBEN SHG Bar ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7909 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -6670 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Philip Hulgaard. I første omgang er det Åben ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Hulgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ÅBEN SHG Bar ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af restaurant og bar samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Link Data Security A/SKøbenhavn V-virksomheden Link Data Security A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -188.074 til -10.326 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 763 kroner. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 591.909 kroner til 678.067 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 836.589 til 826.711 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Hindberg. I første omgang er det Hans Kristian Pedersen og LINK COMPUTER ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Kristian Pedersen og Roger Lee Mester, der er de dominerende ejere. Link Data Security A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og sælge EDB programmer, drive konsulentvirksomhed omkring EDB og anden erhvervsmæssig virksomhed
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden SBB Egå Mosevej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 903.454 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 524.628 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Ilija Batljan, Sofia Eva-Lotta Strid og Oscar Sven Lekander. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SBB Egå Mosevej ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København VEBoligadvokat ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 263.914 til 99.612 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 512.541 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 76.578 kroner efter skat, faldt formuen i eBoligadvokat ApS fra 689.307 til 652.885 kroner . Firmaet ledes af direktør Javed Aslam. Virksomhedens reelle ejere er Javed Aslam. eBoligadvokat ApS hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden SBB Sortemosevej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 411.633 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 3,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Oscar Sven Lekander, Sofia Eva-Lotta Strid og Ilija Batljan. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SBB Sortemosevej ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden FUGLEVÆRNSFONDEN. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,1 millioner til -359.495 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,4 millioner i det foregående regnskabsår til 537.224 - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 13,3 millioner til 12,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Kristian Dammand Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er FUGLEVÆRNSFONDEN anbragt i branchen "Andre organisationer og foreninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at værne om danmarks fugle her i landet såvel som i udlandet, bl.a. ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter, og at foranstalte naturformidling fra fondens reservater
Tallene går op: Frisørsalon i København V fik større overskud end året førReiff-Larsen ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 112.662 til 127.908 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 530.921 kroner til 589.761 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 238.332 til 285.717. Firmaet ledes af direktør Jesper Reiff-Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Reiff-Larsen. Reiff-Larsen ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive frisørvirksomhed samt hertil tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: København V-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabSBB Silkeborg ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,5 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 331.261 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 1,2 millioner til 2,4 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Ilija Batljan, Oscar Sven Lekander og Sofia Eva-Lotta Strid. I første omgang er det SBB Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilija Batljan, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SBB Silkeborg ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Trekanten ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Trekanten ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 23.158 til 17.625 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 25.059 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 23.378 kroner i det foregående regnskab til 18.338. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 13.731 kroner efter skat, faldt formuen i Trekanten ApS fra 120.249 til 77.480 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Lise Myhre Lildholdt og Johanne Solveig Elming. Virksomheden ejes af Mette Fritze Bendixen, Per Henriksen, Gitte Sjøgren Bak, Lise Myhre Lildholdt, Flemming Lerche Olsen, Christine Holme, Ulrik Schneider og Johanne Solveig Elming. Trekanten ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve erhverv ved frem- og udlejning af et eller flere lejemål og lokaliteter til Psykologcentret Trekanten I/S samt aktiviteter i tilknytning hertil efter direktionens nærmere beslutningKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Vinkler Design ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Vinkler Design ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.968 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -12.787 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Rasmus Julius Rostrup Hansen og Anders Højbøge Mosegaard. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Julius Rostrup Hansen og Anders Højbøge Mosegaard. Vinkler Design ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Vinkler Design ApS har til formål at udøve virksomhed med indkøb, salg og design af møbler. Samt aktiviteter i tilknytning hertil
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vesterbros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Tour de France

Verdensstjerne havde dårlige ben, indtil han mødte den danske julemand: - Jeg kan hurtigt lave 500 selfies på en dag

Annonce

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Dømt

Taxachauffør voldtog kvindelig passager: Udvist for bestandigt

Tour de France

Thomas cykler rundt trods touren: Bryder trafikforbud af en helt særlig grund

TRAFIK

Gavebod til københavnske cyklister: Her vil overborgmester lave ensrettede cykelstier og flere fartbump

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Statsminister frikender sig selv: Afviser advokatundersøgelse

Blinde vinkler

Blinde Christian undrer sig over kritiseret kryds: - Jeg er umiddelbart ikke imponeret

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

Forvaltningsekspert om embedsværkets rolle i minksagen: - Det bliver et historisk blodbad

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

Se videoen af lokal minkavlers første reaktion på sønderlemmende rapport: - Det vil være uforståeligt, hvis ikke det får konsekvenser

På patrulje For abonnenter

Rud og Mathias er betjente i Vesterbros hårdeste miljø: - Man lægger øre til historier, der er så forfærdelige, at man ikke kan forholde sig til det

Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

KLUMME

Frontberetning fra kolonihavehuset tæt på byen

Annonce