Annonce
Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Nyt regnskab: Restaurantvirksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Lundgren VIP Vin & Tapas ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -116.785 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 545.800 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kennerth Cassius Lundgren Eriksen. I første omgang er det Emil Samaras Eriksen og PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Christensen og Emil Samaras Eriksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Lundgren VIP Vin & Tapas ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive tapas-restaurant samt vin- og delikatessesalg og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lillians Smørrebrød ApS i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lillians Smørrebrød ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 24.768 til 10.678 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 51.955 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 33.962 kroner i det foregående regnskab til 18.308 - et fald på -46 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 8329 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lillians Smørrebrød ApS fra 189.417 til 185.196 kroner . Firmaet ledes af direktør Martin Hammer. I første omgang er det Martin Hammer og Emelie Maria Tholin, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Hammer, der er den dominerende ejer. Lillians Smørrebrød ApS hører hjemme i branchen "Slagter- og viktualieforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er smørrebrødsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København VCerta Intelligence & Security A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 754.831 til 202.067 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 754.831 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,2 millioner kroner til 8,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -5,2 millioner til -5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Dreyer. I første omgang er det Jacob Bier, MITCO ApS, CERTA JD HOLDING ApS og CERTA JS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Dreyer, Lennart Bent Lajboschitz og Jakob Scharf, der er de dominerende ejere. Certa Intelligence & Security A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde rådgivning og anden bistand inden for sikkerhed, compliance og risiko management samt at drive virksomhed, der efter bestyrel-sens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VHøjland Ejendomme KBH ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 7,3 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 27,9 millioner til 30,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Knud Aage Højland Petersen. I første omgang er det Højland Holding 1 ApS og Højland Holding 2 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Aage Højland Petersen, der er den dominerende ejer. Højland Ejendomme KBH ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb/salg af ejendomme samt udlejning til helårsbeboelse og anden herved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Vestjyden ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Vestjyden ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -30.727 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -30.556 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jessie Jensen og Stephanie Elisabeth Risum Lassen. Virksomhedens reelle ejere er Jessie Jensen og Stephanie Elisabeth Risum Lassen. Vestjyden ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive anden detailhandel med fødevarer i specialforretningerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bo Ramlyng Design ApS fik større overskud end året førBo Ramlyng Design ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 88.209 til 146.265 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 186.432 kroner til 214.821 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 110.884 til 223.794. Firmaet ledes af direktør Bo Ramlyng. I første omgang er det Jørgen Appel Kelkjær og BO RAMLYNG HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Ramlyng, der er den dominerende ejer. Bo Ramlyng Design ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udførsel af designopgaver, herunder produktion og salg samt aktiviteter i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Trivium Komplementar ApSKøbenhavn V-virksomheden Trivium Komplementar ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -23.329 til -8215 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -23.300 kroner til -8165 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 64.569 til 56.354 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kåre Lindgård Bach Kristiansen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Rottbøll Andersen, Per Kristiansen og Kåre Lindgård Bach Kristiansen. Trivium Komplementar ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være komplementarselskab i Trivium P/S samt anden beslægtet virksomhed hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Citydent ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Citydent ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 6,2 millioner til 7,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Inge Elisabeth Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Inge Elisabeth Madsen. Citydent ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Azra ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Azra ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11.632 til 531.320 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 617.177 kroner i det foregående regnskabsår til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 360.114 til 774.544. Virksomheden ledes af direktør Waqar Munawar Khan. Virksomhedens reelle ejere er Waqar Munawar Khan. I Erhvervsstyrelsens register er Azra ApS anbragt i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kioskvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsårGUTXY ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 19.106 til 39.827 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 20.706 kroner i det foregående regnskabsår til 40.063 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -199.445 til -163.429. Firmaet ledes af direktør Sofia Popov. Virksomhedens reelle ejere er Sofia Popov. GUTXY ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at tilbyde personaliserede mikrobiom test og wellness ydelser
Underskuddet er blevet mindre hos Klinik Elina Nicole ApsKøbenhavn V-virksomheden Klinik Elina Nicole Aps fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.096 til -4430 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 63.115 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 128.736 i det foregående regnskabsår til 20.546 - et fald på -84 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -4430 kroner efter skat voksede formuen i Klinik Elina Nicole Aps sidste år fra -48.200 til -12.749 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Elina Nicole Blichfeldt Karle. Virksomhedens reelle ejere er Elina Nicole Blichfeldt Karle. Klinik Elina Nicole Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Burger Shack Carlsbergbyen ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Burger Shack Carlsbergbyen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -724.430 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit seks i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Juul Tønnesen. Virksomheden ejes af Burger Shack Group ApS. Burger Shack Carlsbergbyen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive restauration og anden virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden Medieselskabet Havnefronten ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -24.385 til -85.075 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 68.455 kroner i det foregående regnskab til 38.688 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -247.178 til -332.253 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jesper Schou Hansen. I første omgang er det Medieselskabet Havnefronten Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Schou Hansen, der er den dominerende ejer. Medieselskabet Havnefronten ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af distrikts- og annonceblade". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive medievirksomhed, herunder udgivelse lokalaviser i nærmere bestemte område samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i København V fik lidt lavere overskudNIKAS ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,6 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 18 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,5 millioner kroner til 8,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,9 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i NIKAS ApS fra 9,1 millioner til 8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kasper Rostmose, Nikolaj Hansted og Annasofie Rostmose Fabricius. I første omgang er det LUNX ApS, KARO INVEST ApS og Guldfisk ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Rostmose, Nikolaj Hansted og Annasofie Rostmose Fabricius, der er de dominerende ejere. NIKAS ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel- og hermed beslægtet virksomhed
Underskuddet er blevet mindre hos Baobab Foods ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Baobab Foods ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -206.785 til -50.486 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 27.570 kroner i det foregående regnskabsår til 422.687 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -217.875 til -257.410 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bocar Semega-Janneh. Virksomhedens reelle ejere er Bocar Semega-Janneh. Baobab Foods ApS hører hjemme i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med Street Food koncept og anden beslægtet restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Malerfirmaet Kamper & Juul ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Malerfirmaet Kamper & Juul ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -59.663 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 224.286 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenney Juul Beeck. I første omgang er det Vesterbronx Jewelry Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Kamper, der er den dominerende ejer. Malerfirmaet Kamper & Juul ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Idéa Nordic ApSKøbenhavn V-virksomheden Idéa Nordic ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -167.740 til -128.600 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 216.585 kroner i det foregående regnskabsår til 822.033 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 195.692 til 131.870 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Tore Peters-Munch og Wade Victor Peters-Munch. Virksomhedens reelle ejere er Tore Peters-Munch og Wade Victor Peters-Munch. I Erhvervsstyrelsens register er Idéa Nordic ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at levere online begivenheder og levere underholdning samt dermed beslægtet virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden Artist Development Partners ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1000 til -7318 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1000 kroner til -5125 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -7318 kroner efter skat, voksede formuen i Artist Development Partners ApS sidste år fra -6000 til 26.432 . Virksomheden ledes af direktør Ezekiel René Abraham-Ezra. I første omgang er det ADP Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ezekiel René Abraham-Ezra, der er den dominerende ejer. Artist Development Partners ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er finansiering og gennemførsel af projekterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Henrik Wendler Coaching ApSHenrik Wendler Coaching ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 28.608 til 27.378 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 38.816 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 28.965 kroner i det foregående regnskab til 28.340. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 101.920 til 114.066. Virksomheden ledes af direktør Henrik Gustav Wendler. I første omgang er det HENRIK WENDLER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Gustav Wendler, der er den dominerende ejer. Henrik Wendler Coaching ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med coaching, mentor- og strategiopga-ver til både virksomheder og personer samt at drive medicoteknisk virksomhed el-ler yde konsulentbistand til medicotekniske virksomheder
Vending: Racy ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Racy ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -47.336 til 142.650 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 60.216 kroner i det foregående regnskabsår til 283.218 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 3064 til 113.745. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Olivier Bendtsen Geppel og Maria Charlotte Larsen. I første omgang er det Maria Charlotte Larsen og Geppel Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Olivier Bendtsen Geppel og Maria Charlotte Larsen, der er de dominerende ejere. Racy ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet Anpartsselskabet af 20. marts 2013 i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -4,5 millioner til 10,4 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.002 kroner til -10.107 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -7,4 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det Mitco Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Anpartsselskabet af 20. marts 2013 anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje værdipapirer og kapitalandele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Investeringsselskabet Mitco ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 21,7 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -37.801 kroner til -62.629 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 53 millioner til 52,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO ApS og INVESTERINGSSELSKABET LAJBOSCHITZ ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Investeringsselskabet Mitco ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber og virksomheder, herunder ved handel med værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Jellyfish Denmark ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Jellyfish Denmark ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -301.368 til 99.779 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var syv fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 13 ansatte - en fremgang på 85,71 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -1,7 millioner til -1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christopher James Lee og Robert Pierre Ancil. I første omgang er det Jellyfish Group Ltd, der står som ejer. I sidste ende er det Marc Eugene Charles Marie Ladreit de Lacharriere, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Jellyfish Denmark ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er digital markedsføring samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Folkehuset Absalon ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Folkehuset Absalon ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -5,0 millioner til -4,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 21 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 22 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -3,4 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Folkehuset Absalon ApS sidste år fra -3,8 millioner til -3,4 millioner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Folkehuset Absalon ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at at drive et folkehus og med dertil naturligt knyttede aktiviteter, herunder cafe og restaurant virksomhed etcKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Mitco Ejendomme ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Mitco Ejendomme ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7,9 millioner til -6,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 14,5 millioner kroner. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,0 millioner kroner året før til -117.041 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 15,2 millioner til 8,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Mitco Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt ejendomshandel og ejendomsadministrationKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i København V fik lidt lavere overskudEjendomsselskabet Frederiksholms Kanal 16 ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 4,1 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,1 millioner kroner. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 4,3 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 7,3 millioner til 10,3 millioner. Selskabet ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Frederiksholms Kanal 16 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen Frederiksholms Kanal 16, 1220 København KKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København VGR Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,6 millioner til 265.682 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,9 millioner i det foregående regnskabsår til 299.819 - et fald på -94 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 3,7 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. GR Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje fast ejendom herunder udlejningsejendomme såvel beboelse som erhverv og administrere disse. Endvidere at foretage aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Vesterbrogade 72 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vesterbrogade 72 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 244.335 til 999.348 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 740.539 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Vesterbrogade 72 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er Ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Tullinsgade 21 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 651.296 til 842.987 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 641.262 til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Tullinsgade 21 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er Ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsårEjendomsselskabet Absalon Sønder Boulevard ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 153.698 til 311.991 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 824.918 kroner i det foregående regnskab til 752.897. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 386.352 til 629.706. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Absalon Sønder Boulevard ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom samt i øvrigt drive kulturrelaterede aktiviteter og hermed naturligt beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i København V fik lidt lavere overskudEjendomsanpartsselskabet St. Kongensgade 46, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 684.394 til 632.183 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 977.405. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 861.147 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsanpartsselskabet St. Kongensgade 46 hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er Ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i SUMO Invest ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 355.042 til 890.026 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1250 kroner til -1254 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Sune Breer-Mortensen. Virksomhedens reelle ejere er Sune Breer-Mortensen. SUMO Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurations- og investerinsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Vesterbrogade 68 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 729.233 til 624.608 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 729.233 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 888.264. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 779.120 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Vesterbrogade 68 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er Ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Peblinge Dossering 18 ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.654 til 193.068 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 960.682. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 420.850 til 571.443. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Peblinge Dossering 18 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabEjendomsselskabet Lidkoeb ApS., der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 21.271 til 98.162 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 263.444 kroner i det foregående regnskab til 242.628. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -315.023 til -238.456. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Lidkoeb ApS. hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er Ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Petersholm ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Petersholm ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -1,3 millioner til -774.591 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -902.659 kroner til -541.177 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -604.181 kroner efter skat, voksede formuen i Petersholm ApS sidste år fra -968.567 til -554.181 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Petersholm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at eje fast ejendom herunder udlejningsejendomme såvel beboelse og erhverv og administrere disse. Endvidere at foretage aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden BASF A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 86,6 millioner til -9,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 86,6 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 263 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 239 ansatte - en nedgang på 9,13 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 422,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 359,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Formuen i BASF A/S var ligesom året før på 1,1 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Mark Walter Meier. Virksomheden ejes af BASF SE. I Erhvervsstyrelsens register er BASF A/S anbragt i branchen "Engroshandel med kemiske produkter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i København VSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Ejendomsselskabet Søkvæsthuset ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -17,3 millioner til -7,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5,6 millioner kroner året før til 334.369 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -6,0 millioner kroner efter skat voksede egenkapitalen i Ejendomsselskabet Søkvæsthuset ApS sidste år fra -13,4 millioner til -5,9 millioner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Søkvæsthuset ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: virksomhedens formål er Ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Vesterbrogade 70 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 412.196 til 474.030 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 994.761 kroner i det foregående regnskab til 854.598. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 806.145 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det MITCO EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Vesterbrogade 70 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er Ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Gå ud-virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i J.S. 98 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 714.990 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.441 kroner til -12.500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,7 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Sune Breer-Mortensen og Jakob Purup. I første omgang er det SUMO INVEST ApS og JAPU INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sune Breer-Mortensen og Jakob Purup, der er de dominerende ejere. J.S. 98 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, idet det dog ligger uden for selskabets formål at drive anden form for handel med eller produktion af drikkevare. Det er endvidere selskabets formål at foretage investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Trekronergade 26, 2500 Valby ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 710.502 til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. I første omgang er det Jacob Bier, Gert Keld Jensen, MITCO EJENDOMME ApS, ELEFANTEN ApS og ELI LAJBOSCHITZ HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lennart Bent Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Trekronergade 26, 2500 Valby ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: virksomhedens formål er ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Fredensborg ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 989.768 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 933.595 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennart Bent Lajboschitz. Virksomhedens reelle ejere er Lennart Bent Lajboschitz. Ejendomsselskabet Fredensborg ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er ejendomsinvestering og ejendomsdriftKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: The Scottish Pub ApS fik millionoverskudThe Scottish Pub ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 148.514 til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 560.534 til 2 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Sune Breer-Mortensen og Jakob Purup. I første omgang er det J.S. 98 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sune Breer-Mortensen og Jakob Purup, der er de dominerende ejere. The Scottish Pub ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: It-virksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden HHJ IT ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 269.926 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 955.139 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hans Hvidberg Jakobsen. I første omgang er det HHJ IT Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Hvidberg Jakobsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HHJ IT ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed med fokus på IT og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Blikkenslagervirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet UEMBO ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -152.498 til 214.082 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 475.985 kroner i det foregående regnskabsår til 900.768 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -286.532 til -122.292. Virksomheden ledes af direktør Uffe Emborg. Virksomhedens reelle ejere er Uffe Emborg. I Erhvervsstyrelsens register er UEMBO ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel, service og opgaver indenfor byggeri m.v
Nedgang på bundlinjen: Steven Achiam ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Steven Achiam ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 31.290 til -15.268 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 62.997 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 31.744 kroner året før til -11.576 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 44.047 til 24.361 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steven Anthony Achiam. Virksomhedens reelle ejere er Steven Anthony Achiam. Steven Achiam ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive fotografi og anden beslægtet aktivitet
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Birbo ApS i København VBirbo ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 428.207 til 120.795 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 433.626 i det foregående regnskabsår til 124.490 - et fald på -71 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 93.471 kroner efter skat, faldt formuen i Birbo ApS fra 2,4 millioner til 2,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Birgitte Hald og Bo Ehrhardt. I første omgang er det DR. BOB´S TURBAN HOLDING ApS, SPAREGRISEN HOLDING ApS og Newen, der står som ejere. I sidste ende er det Birgitte Hald og Bo Ehrhardt, der er de dominerende ejere. Birbo ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed med film- og tv-produktion og dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tegnsprogstolk Sally Rasmussen ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 343.000 til 250.847 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 979.000 kroner i det foregående regnskab til 792.336. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 308.000 til 446.314. Virksomheden ledes af direktør Sally Sandberg Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Sally Sandberg Rasmussen. Tegnsprogstolk Sally Rasmussen ApS hører hjemme i branchen "Oversættelse og tolkning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at levere tegnsprogstolkning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: It-virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MICROSTRATEGY DENMARK ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -249.185 til 377.534 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 86.127 kroner til 89.624 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 3,6 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jeremy David Price, Phong Quoc Le og Onno Christian van der Valk. Virksomheden ejes af MicroStrategy Ltd.. I Erhvervsstyrelsens register er MICROSTRATEGY DENMARK ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved tilvejebringelse af informations software til alle markeder; at udøve virksomhed som rådgiver og konsulent indenfor alle områder af computer- og informationsindustrien; at udøve virksomhed som computer programmør; at udøve virkosmhed som producent, designer og forhandler af alle former for computer software, computer hardware, periferiudstyr og formularer i endeløse baner ("continuous stationary"); at udøve virkosmhed som operatør, kapitalindskyder, virkomshedsleder og ejer af enhver form for IT-virksomhed; at udøve virksomhed som producent, designer, grossist, forhandler, importør, eksportør, og agent for salg, udlejning og leasing af IT- og kommunikationsudstyr, teleudstyr, satellit- og hjælpeudstyr samt beslægtet udstyr til leverandør og distributør samt al virksomhed, som efter bestyrelses skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Finansvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Lille Constantia K/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -54.836 til 184.083 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -37.501 kroner året før til 192.432 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 175.777 til 359.860. I første omgang er det Dot Strand Johansen og JEMIDAN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dot Strand Johansen og Michael Lassen Jordan, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Lille Constantia K/S anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Kommanditselskabets formål er at investere i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ingeniørforeningens Mødecenter A/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -7,0 millioner til 4,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 41 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 35 ansatte - en nedgang på 14,63 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,0 millioner kroner til 15,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 69,2 millioner til 72,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Aage Dahl. I første omgang er det IDA Ingeniørforeningen i Danmark, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Hjorth Tøfting, Ivan Lilleng, Cay Kjeld Holst Jensen, Jens Heide, Søren Vang Fischer, Thomas Damkjær Petersen, Malene Krog Lundsby, Aske Nydam Guldberg, Juliane Marie Neiiendam, Malene Staal Matthison-Hansen, Christina Kiær, Laura Klitgaard, Anders Nørrekær Mortensen, Caroline Maria Tromer Dragsdahl og Ditte Marie Reinholdt Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ingeniørforeningens Mødecenter A/S anbragt i branchen "Konferencecentre og kursusejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre eller på anden måde erhverve fast ejendom, herunder direkte eller via tilknyttede selskaber at erhverve, eje og drive bygninger, der som domicil eller på anden måde kan tjene Ingeniørforeningen i Danmark samt at drive restaurationsvirksomhed og anden hermed efter bestyrelsens skøn forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden REVOLVER REVOLVER ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 40.339 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 942.268 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Marie Monrad Graunbøl. Virksomhedens reelle ejere er Marie Monrad Graunbøl. I Erhvervsstyrelsens register er REVOLVER REVOLVER ApS anbragt i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive reklameproduktion, Art Direction & Styling, visuel kommunikation og tekstforfatning, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Restaurantvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabII ELEFANTER APS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 175.150 til 754.222 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fem i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 446.582 til 1 millioner. Firmaet ledes af direktør Giuseppe Oliva. I første omgang er det Giuseppe Oliva og Youssef Louanjli, der står som ejere. I sidste ende er det Giuseppe Oliva, der er den dominerende ejer. II ELEFANTER APS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtede aktiviteter, herunder køb og salg af tilbehør og varer hertil samt rådgivning, administration og finansiering inden for denne branche
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i A/S Rosenhus i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i A/S Rosenhus, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 183.000 til 38.996 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 183.000 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 334.000 kroner i det foregående regnskab til 190.545 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i A/S Rosenhus var ligesom året før på 2,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kristoffer Leer. Virksomheden ejes af Frederik Victor Uhrbrand Fox Maule, Nicolai Fox Maule, Cathrine Uhrbrand Fox Maule, Tobias Verner Fox Maule, Patrick Claude Fox Maule og Inger Uhrbrand Fox Maule. A/S Rosenhus hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at administrere den selskabet tilhørende ejendom, Rosenvængets Alle 22, 2100 København ØKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Ny Carlsbergvej 146, 1799 København V ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -164.855 til 10.374 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -139.252 kroner året før til 107.176 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Formuen i Ejendomsselskabet Ny Carlsbergvej 146, 1799 København V ApS var ligesom året før på 9,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Kvistskov Larsen. I første omgang er det FONDEN PENSION FOR SELVSTÆNDIGE (FPFS), der står som ejer. I sidste ende er det Birthe Marie Jensen, Flemming Peter Munck, Denis Rasmussen, Jakob Marcus Brandt, Michael Løvbjerg Ancher, Lars Jørgen Nielsen, Niels Peter Techen Nielsen, Inger Thalund og Erling Ernstsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Ny Carlsbergvej 146, 1799 København V ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje ejendommen beliggende Ny Carlsbergvej 146, 1799 København V og at drive erhvervsmæssig virksomhed med udlejning heraf samt aktiviteter, der efter direktionens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Fonden Pension for Selvstændige, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,0 millioner til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,3 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 29,6 millioner til 33,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Kvistskov Larsen. Fonden Pension for Selvstændige har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at bistå med at stille lokaler til rådighed for og at etablere og videreføre administrationen af "Pension for Selvstændige" for at sikre deltagerne (forsikringstagerne) og disses ægte- fæller samt ledende medarbejdere optimal pension og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Effectio ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Effectio ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -321.932 til -57.790 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 350.129 i det foregående regnskabsår til 110.714 - et fald på -68 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 171.431 til 20.273 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mette Hjortsø Røndbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Mette Hjortsø Røndbjerg. Effectio ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: It-virksomhed i København V får milliontabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i &Money ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,6 millioner til -2,0 millioner kroner før skat. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -423.275 kroner til -204.811 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1,6 millioner kroner efter skat, voksede formuen i &Money ApS sidste år fra 10,9 millioner til 14,3 millioner . Firmaet ledes af direktør Torsten Michael Schøler Terp. Virksomheden ejes af AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK, NYKREDIT BANK A/S, SPAR NORD BANK A/S og Trifork Labs ApS. &Money ApS hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive kommerciel IT-virksomhed, der sælger licenser til banking software til pengeinstitutter i Danmark og i udlandet eller anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Brendstrupgårdsvej 9D ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,2 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 785.396 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 20,8 millioner til 22,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Esben Khan. I første omgang er det FORE Brendstrupgårdsvej Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Merethe Christine Færch, der er den dominerende ejer. Brendstrupgårdsvej 9D ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Gartner Danmark ApS i København VGartner Danmark ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 12,1 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 12,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 56 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 51 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 113,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 93,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Gartner Danmark ApS fra 25,1 millioner til 18,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Elin Gaare Ronesen. Virksomheden ejes af Gartner Europe Holdings B.V.. Gartner Danmark ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i New Wave Mobile ApS i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i New Wave Mobile ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 65.488 til 25.138 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 110.453 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 884.925 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 173.997 til 200.989. Virksomheden ledes af direktør Jonas Donovan Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Donovan Hansen. New Wave Mobile ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Outpost24 Denmark ApS i København VOutpost24 Denmark ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,8 millioner til 532.519 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 13 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,4 millioner kroner til 13,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 5,6 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Carl Jonas Alfredson og Karl Andreas Thedéen. Virksomheden ejes af Outpost24 AB. Outpost24 Denmark ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg og markedsføring af prokukter og services indenfor IT sikkerhed i Danmark samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VEjendomsaktieselskabet 'kildevæld', der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 405.552 til 154.070 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 405.552 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 6,3 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Arly Henckel. Virksomheden ejes af MARIE HENCKELS MINDELEGAT. Ejendomsaktieselskabet 'kildevæld' hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er bebyggelse af Matr.nr. 917 Udenbys Klædebo Kvarter og drift af den derpå opførte ejendomKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i København V fik lidt lavere overskudEjendomsaktieselskabet 'Østerport', der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,8 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 4,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 66,4 millioner til 68,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Morten Arly Henckel. Virksomheden ejes af MARIE HENCKELS MINDELEGAT. Ejendomsaktieselskabet 'Østerport' hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bygge og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Urbangarden.dk ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Urbangarden.dk ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 366.893 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 371.407 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 345.624 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Boe Sallingboe og Lene Sallingboe Damgaard. Virksomhedens reelle ejere er Boe Sallingboe og Lene Sallingboe Damgaard. Urbangarden.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre plastprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktudvikling, design, produktion og salg af produkter til fremme af natur og trivsel i urbane miljøer, samt rådgivningsvirksomhed herom, samt beslægtet virksomhed. Listen er dog ikke udtømmendeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Altan-Alferne ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 255.750 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Boe Sallingboe og Lene Sallingboe Damgaard. Virksomhedens reelle ejere er Boe Sallingboe og Lene Sallingboe Damgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Altan-Alferne ApS anbragt i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at indrette og designe altaner i forbindelse med beplantning og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Ejendomsselskabet Motory A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Ejendomsselskabet Motory A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -436.341 til -21.947 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 108.564 kroner i det foregående regnskabsår til 538.182 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,3 millioner til 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Arly Henckel. Virksomheden ejes af MARIE HENCKELS MINDELEGAT. Ejendomsselskabet Motory A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at bygge og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Amrop 2020 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Amrop 2020 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 30.705 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 30.990 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Finn Krogh Rants. Virksomheden ejes af BORDERLESS ApS, VM HOLDING ApS, BRØCKNER CONSULT ApS, CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS, STJERNSTRØM HOLDING ApS og Holdingselskabet P. Poulsen II ApS. Amrop 2020 ApS hører hjemme i branchen "Arbejdsformidlingskontorer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at fungere som komplementar i Amrop PartnerselskabKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Dr2 Consultants Copenhagen ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dr2 Consultants Copenhagen ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 161.676 til -34.653 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 166.480 kroner året før til -31.690 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 235.560 til 200.907 kroner . Virksomheden ledes af direktør Johannes Martinus Lammers. I første omgang er det Lammers Holding ApS og Dr2 Holding B.V., der står som ejere. I sidste ende er det Johannes Martinus Lammers, der er den dominerende ejer. Dr2 Consultants Copenhagen ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med henblik på reklame, kommunikation og strategi, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: A. Film Production A/S i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden A. Film Production A/S i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -545.582 til 4,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 3,4 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Mastrup. I første omgang er det A.Film Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Mastrup og Karsten Kiilerich, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er A. Film Production A/S anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med filmproduktion og musikforlag samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kjovenhavn 42 ApS i København VKjovenhavn 42 ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 930.131 til 449.092 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 931.608 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 143.685 kroner til 209.655 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jonas Jakob Lisberg Lehmann og Kristian Deleuran Kyed. I første omgang er det J. LEHMANN HOLDING ApS og K. KYED HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonas Jakob Lisberg Lehmann og Kristian Deleuran Kyed, der er de dominerende ejere. Kjovenhavn 42 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Kapitalselskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: A/S Professionelt Indkøb Nu fik større overskud end året førA/S Professionelt Indkøb Nu, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 175.000 til 277.458 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 542.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 603.000 kroner i det foregående regnskab til 536.693. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Frydelund Kristensen. Virksomheden ejes af HK/Danmark, Fagligt Fælles Forbund, FONDEN LO-SKOLEN HELSINGØR, A/S PROFESSIONELT INDKØB NU, DANSK METALARBEJDERFORBUND og DAN EJENDOMS SERVICE A/S. A/S Professionelt Indkøb Nu hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handelsvirksomhed. Selskabet skal gennem sit virke og i aktivt samarbejde med andre kooperative virksomheder medvirke til udvikling af kooperationen i overensstemmelse med de principper, der er gældende for Det Kooperative Fællesforbund. Til opnåelse af disse formål kan selskabet erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og i øvrigt medvirke ved oprettelse af selskaber til fremme af kooperationenKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i København V hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i House of Prince A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 786,8 millioner til 825,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 milliarder kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 198 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 187 ansatte - en nedgang på 5,56 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 972,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 965,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,1 milliarder til 2,2 milliarder. Virksomheden ledes af direktør Klaus Blak Rasmussen. Virksomheden ejes af PRECIS (1789) DENMARK A/S. House of Prince A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med tobaksvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er såvel i indland som i udland at drive fabrikation af og handel med tobaksvarer og dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Act Two Untitled ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Act Two Untitled ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 2,6 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Adrian Aurelius Skovgaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Adrian Aurelius Skovgaard Nielsen. Act Two Untitled ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er lyddesign, komponere, producere og udgive lyd og musik samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden KBH-Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 8,7 millioner til -2,0 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 8,7 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -61.453 kroner til -89.589 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 49,6 millioner til 47,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Gøtze. I første omgang er det EJENDOMSSELSKABET SJÆLLAND ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Gøtze, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KBH-Invest ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed og anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabThe Music Company Smedegaard ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 83.353 til 615.928 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 609.980 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 163.837 til 523.454. Firmaet ledes af direktør Theis Vesterager Smedegaard. Virksomhedens reelle ejere er Theis Vesterager Smedegaard. The Music Company Smedegaard ApS hører hjemme i branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er booking og management og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i INTERNATIONAL CLEANTECH NETWORK F.M.B.A., der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 21.276 til -37.900 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 25.620 kroner året før til -30.240 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 275.446 til 237.576 kroner . I Erhvervsstyrelsens register er INTERNATIONAL CLEANTECH NETWORK F.M.B.A. anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er : a) At opbygge en stærk global platform, der muliggør et tæt samarbejde mellem verdens førende grønne klyngeorganisationer b) At støtte Medlemmernes internationale fokus c) AT formidle projekter mellem Medlemmerne og Ejerne d) At understøtte Ejernes internationalisering. Aktiviteterne omfatter primært, men er ikke begrænset til, Medlemmernes område
Nedgang på bundlinjen: Tysk Invest ApS i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Tysk Invest ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 10,6 millioner til -4,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 13,1 millioner kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3,3 millioner kroner til -8,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 34,4 millioner til 33,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Gøtze. I første omgang er det KBH-INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Gøtze, der er den dominerende ejer. Tysk Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Teglholms Have ApSTeglholms Have ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,0 millioner til 107.761 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 19.316 kroner i det foregående regnskabsår til 135.650 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 5 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Gøtze. I første omgang er det KBH-INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Gøtze, der er den dominerende ejer. Teglholms Have ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive konsulent- og investeringsvirksomhed, herunder i fast ejendom, og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Marie Henckels Mindelegat fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Marie Henckels Mindelegat, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,1 millioner til 4,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,9 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 151,9 millioner til 154,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Arly Henckel. Marie Henckels Mindelegat har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Legatets formål er hjælp og understøttelse, opdragelse og uddannelse af min og min afdøde hustrus descendens efter bestyrelsens frie skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Carlsberg Danmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Carlsberg Danmark A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 309,9 millioner til 406,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 454 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 443 ansatte - en nedgang på 2,42 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 milliarder kroner til 1,6 milliarder i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 641,7 millioner til 657,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Haahr Nielsen. Virksomheden ejes af CARLSBERG BREWERIES A/S. Carlsberg Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er i eller uden for Danmark at drive industri, herunder bryggerivirksomhed, handel, landbrug og transport, samt at yde teknisk eller merkantil bistand, erhverve og eje fast ejendom eller i øvrigt udøve eller være interesseret i anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til de førnævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Klassisk ApSKlassisk ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 60.409 til 59.519 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 371.401 kroner i det foregående regnskab til 313.371. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -34.245 til 25.274. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Skinhøj. Virksomhedens reelle ejere er Nikolaj Skinhøj. Klassisk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af ugeblade og magasiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden DÜNYAM SHAWARMA HOUSE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -165.972 til -66.019 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 345.637 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 697.878 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -180.335 til -233.153 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Zekeriya Kücükavci. Virksomhedens reelle ejere er Zekeriya Kücükavci. I Erhvervsstyrelsens register er DÜNYAM SHAWARMA HOUSE ApS anbragt i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fødevarevirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Arnøje Bygade 5 ApS fik større overskud end året førArnøje Bygade 5 ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8682 til 8981 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8856 kroner til 9242 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 59.128 til 66.133. Firmaet ledes af direktør Bo Zoffmann Jessen. Virksomhedens reelle ejere er Nadja Adelgaard Houmøller og Bo Zoffmann Jessen. Arnøje Bygade 5 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejnings virksomhed og hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Visma Software A/S i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Visma Software A/S, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,3 millioner til -896.978 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 8,1 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,3 millioner kroner året før til -853.621 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 5,6 millioner til 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Engbork. Virksomheden ejes af VISMA DANMARK HOLDING A/S. Visma Software A/S hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er handel, udvikling af software, forvaltning af mærkenavn og tilhørende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Oxford Research A/S i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Oxford Research A/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,7 millioner til 816.022 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 20 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,9 millioner kroner til 10,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -1,3 millioner til -633.554. Virksomheden ledes af direktør Emil Herskind. I første omgang er det OXFORD GROUP A/S og AnsORDK F.M.B.A, der står som ejere. I sidste ende er det Kim Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Oxford Research A/S anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive analyse- og rådgivningsvirksomhed, og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Zoe Hair ApS fik større overskud end året førZoe Hair ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 135.579 til 169.253 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 594.831 kroner til 715.176 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 144.134 til 279.766. Firmaet ledes af direktør Vicki Zoe Pedersen Risom. Virksomhedens reelle ejere er Vicki Zoe Pedersen Risom. Zoe Hair ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisør- og skønhedssalon samt hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Trandbohus ApS i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Trandbohus ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,0 millioner til -35.582 kroner før skat. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -42.780 kroner til -10.831 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Trandbohus ApS var ligesom året før på 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mette Godsk Trandbohus. Virksomhedens reelle ejere er Mette Godsk Trandbohus. Trandbohus ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udøve formueforvaltning samt al virksomhed, som er beslægtet hermed
Underskuddet er blevet mindre hos Stambz ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Stambz ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -319.458 til -142.214 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.013 kroner til -110.690 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 142.305 til 31.378 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nazim Erman. I første omgang er det Hans Holger Therp, Idris Ibrahim Idris, Nazim Erman, Karim Ibrahim Idris og Herekol Tanrisever, der står som ejere. I sidste ende er det Idris Ibrahim Idris, Karim Ibrahim Idris og Herekol Tanrisever, der er de dominerende ejere. Stambz ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med app og online marketings udviklingsstrategier samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Fore Århus I ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Fore Århus I ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 302.342 til 6,2 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 28,9 millioner til 32,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Esben Khan. Virksomheden ejes af SKJ INVEST ApS, INNOVATIONS A/S, CHALEMENZA II ApS, BLEM GROUP ApS, Friborg Invest ApS, T.K. Boesen Property ApS og SF FORE Invest ApS. Fore Århus I ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed med køb, salg, besiddelse samt udlejning af fast ejendom i Danmark og andre aktiviteter i relation hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BLUE CUBE DENMARK ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,5 millioner til 12,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 14,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 130.115 til 996.303. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ole Fynbo Hansen, Irene Franck og Teresa Marie Vermillion. Virksomheden ejes af Nedastra Holding B.V.. BLUE CUBE DENMARK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kemiske produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive enhver lovlig virksomhed, herunder men ikke kun handel med varer og tjenesteydelser i Danmark og i udlandet direkte eller via datterselskaber og/eller filialerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i AHJ Invest ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 371.738 til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -72.500 kroner året før til 136.075 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 14,1 millioner til 15,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Holst Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Holst Jensen. AHJ Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive investeringsvirksomhed i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: All About Content ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårAll About Content ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 62.276 til 251.840 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 130.070 til 199.726. Firmaet ledes af direktør Martin Bengtsson. Virksomhedens reelle ejere er Martin Bengtsson. All About Content ApS hører hjemme i branchen "Produktion af tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: KonsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Et Andet ApS fik større overskud end året førEt Andet ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.993 til 39.766 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 43.330 kroner i det foregående regnskabsår til 137.640 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 54.035 til 85.050. Firmaet ledes af direktør Peter-Michael Marskot Engstrøm. I første omgang er det Anpartsselskabet M.E. og Fruerlund Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rie Marskot Engstrøm og Paw Bladt Fruerlund, der er de dominerende ejere. Et Andet ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og leasing af materielle aktiverKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Frederik og Emma Kragh's Mindelegat, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 25,4 millioner til 127,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 6,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,5 millioner - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 530,4 millioner til 625,5 millioner. Frederik og Emma Kragh's Mindelegat har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Legatets formål er: I. at yde social hjælpevirksomhed af enhver art, samt støtte almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige, fortrinsvis inden for det storkøbenhavnske område, hvorved forstås Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Sådan hjælpevirksomhed ydes: A. dels i form af legater eller rentefrie lån til velgørende sundheds- og socialinstitutioner eller til humanitære hjælpeorganisationer, hvis formål er at yde hjælp til nødstedte personer, eller til personer som iøvrigt er i trang eller til udøvere af anden almennyttig virksomhed. Legater henholdsvis lån kan ydes uden hensyn til, om de pågældende institutioner eller organisationer drives for offentlige eller private midler. B. dels i form af legater til personer, der af trangsmæssige og/eller helbredsmæssige grunde har øjeblikkelig økonomisk hjælp behov. Legatportioner i medfør af pkt. B kan højst andrage 25.000 kr. årlig for hver legatnyder. II. at yde støtte i form af legater og/eller lån på lempelige vilkår til trængende, fortrinsvis mindre, næringsdrivende og håndværkere samt foreninger, sammenslutninger eller organisationer af sådanne fortrinsvis i Frederiksberg kommune, Københavns kommune og Københavns amt, særlig med henblik på at tilvejebringe økonomisk grundlag for, at sådanne næringsdrivende og håndværkere kan fortsætte en tidligere etableret nærings- eller håndværksvirksomhed. Lån skal dog ikke kunne fordres tilbagebetalt, såfremt låntagers bo tages under behandling som insolvent. Legatportioner kan højst andrage 25.000 kr. årligt for hver legatmodtager. Lån kan ikke uden tilsynsmyndighedens forud indhentede godkendelse overstige 100.000 kr. pr. låntager, heri medregnet restgæld på eventuelle tidligere den pågældende låntager ydede lån. III. At yde støtte i form af legater til trængende enker og døtre af kreaturkommissionærer og -handlende. IV. at yde A. trængende ugifte svenske kvinder eller enker, der helt eller delvist i en årrække har ernæret sig som husassistenter her i landet, og B. trængende ugifte kvinder eller enker i Danmark, herunder også på Færøerne og på Grønland samt i Sydslesvig, fortrinsvis sådanne, der i en årrække har ernæret sig som hushjælp eller dermed beslægtet arbejde her i landet, hel eller delvis fribolig i en af de legatet tilhørende ejendomme eller tilskud til erhvervelse af passende selvstændig bolig. De under pkt. I, B og pkt. II. anførte beløbsgrænser kan af legatets bestyrelse forhøjes i takt med ændringer i reguleringspristallet (lovbekendtgørelse nr. 243. af 2. juni 1971 som ændret ved lov nr. 532 af 28. december 1979) med basis i januarpristallet 1980: 100Klik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Direktør K. Steinmann's Fond fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Direktør K. Steinmann's Fond, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 14,5 millioner til 39,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 107,5 millioner til 137,3 millioner. Direktør K. Steinmann's Fond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at yde støtte i form af legater og/ eller lån på lempelige vilkår til personer, som er dårligt rustet med viden, og ønsker en opplæring eller uddannelse, således at de kan blive gode og nyttige samfundsborgere. Sådan støtte skal også kunne ydes til institutioner, herunder skoler, som har til formål at oplære eller uddanne sådanne personer. Legatportioner tilkommer legatmodtageren som særeje, og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning. Spørgsmålet om adgang til at oppebære legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af bestyrelsenKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Beiersdorf A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Beiersdorf A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20,6 millioner til 24,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 12 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 30,8 millioner kroner til 33,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 28,9 millioner til 31,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Patrick Greve. Virksomheden ejes af Beiersdorf Nordic Holding AB. Beiersdorf A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og distributionsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ludvig Bjørns Vinhandel A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ludvig Bjørns Vinhandel A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 482.000 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 5 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Erling Golf Lauemøller. I første omgang er det LUDV. BJØRNS VINHANDEL A/S, SN INVEST 2005 ApS, CBL INVEST 2005 ApS og ML 1760 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Erling Golf Lauemøller, der er den dominerende ejer. Ludvig Bjørns Vinhandel A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vinhandel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København VDominia A/S. Rådgivende ingeniører, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,8 millioner til 65.513 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 69 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 81 ansatte - en fremgang på 17,39 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 50,3 millioner kroner til 55,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,8 millioner til 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Stahlschmidt og Andreas Lau Borch-Hansen. Virksomheden ejes af AKTIESELSKABET AF 8/10 1988. KØBENHAVN. Dominia A/S. Rådgivende ingeniører hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Provector Media ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Provector Media ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -75.821 til 63.766 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -75.431 kroner året før til 64.189 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 15.628 til 65.394. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frans Josef Meyer, Jimmy Gram Escherich og Jonas Honoré. I første omgang er det PROVECTOR MEDIA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frans Josef Meyer, Jimmy Gram Escherich og Jonas Honoré, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Provector Media ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med leverance af it-systemer til mediedistribution og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Ejendomsselskabet Seniorbo ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Seniorbo ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -84.000 til 164.000 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -83.000 kroner året før til 176.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 18,9 millioner til 19,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Cederfeld de Simonsen og Peter Kjølby. Virksomheden ejes af REALDANIA BY & BYG A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Seniorbo ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Go Hotel Saga A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Go Hotel Saga A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,0 millioner til -1,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,3 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Halborg-Bendtsen og Christopher Andreas Stenner Valentin. I første omgang er det Hotels Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Lorenz Johan Hansen, Eline Stub Halborg-Bendtsen og Elizabeth Stub Halborg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Go Hotel Saga A/S anbragt i branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive Saga Hotel, Colbjørnsensgade 18-20Klik her for at se regnskabet.
Vending: Corsa Bryggen ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Corsa Bryggen ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -44.091 til 419.943 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -3221 til 382.522. Virksomheden ledes af direktør Christian Lytje. I første omgang er det COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS og T.K.O. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Karl Oskar Olsen, Christian Lytje og Hans August Lund, der er de dominerende ejere. Corsa Bryggen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restauration og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet må ikke fremstille eller forhandle drikkevarer, udover i forbindelse med drift af selskabets restaurationsvirksomhed. Selskabet ikke må eje andele af selskaber eller virk-somheder med sådanne aktiviteter. Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til no-gen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarerKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Corsa Ø 2 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Corsa Ø 2 ApS . Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 151.819 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 2,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Lytje. I første omgang er det Corsa Bryggen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Karl Oskar Olsen, Christian Lytje og Hans August Lund, der er de dominerende ejere. Corsa Ø 2 ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restauration, bar og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Corsa Østerbro ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Corsa Østerbro ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -96.460 til 153.877 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -35.239 til 84.601. Virksomheden ledes af direktør Christian Lytje. I første omgang er det Corsa Bryggen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Lytje og Hans August Lund, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Corsa Østerbro ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restauration, bar og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet må ikke fremstille eller forhandle drikkevarer, udover i forbindelse med drift af selskabets restaurationsvirksomhed. Selskabet ikke må eje andele af selskaber eller virksomheder med sådanne aktiviteter. Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarerKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: B Tapper ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet B Tapper ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -68.049 til 58.093 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 243.166 kroner i det foregående regnskabsår til 546.421 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 23.040 til 68.341. Virksomheden ledes af direktør Edin Selmanovic. Virksomhedens reelle ejere er Edin Selmanovic. I Erhvervsstyrelsens register er B Tapper ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive en tøjforretningKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Konsulentvirksomhed i København V fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i FourKant ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -236.257 til -351.325 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 21.098 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.000 kroner til -18.499 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 135.706 til -215.619 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Niels Henrik Sodemann. I første omgang er det Domanica 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Henrik Sodemann, Camilla Ley Valentin og Martin Pronk, der er de dominerende ejere. FourKant ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive IT relaterede aktiviteter og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Domanica 2020 ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Domanica 2020 ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -274.268 til -203.921 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -19.233 kroner til -68.018 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 32,1 millioner til 32,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Henrik Sodemann. Virksomhedens reelle ejere er Niels Henrik Sodemann, Camilla Ley Valentin og Martin Pronk. I Erhvervsstyrelsens register er Domanica 2020 ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Naverland 22b, Glostrup ApS i København VNaverland 22b, Glostrup ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,2 millioner til 585.484 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,6 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 505.820 kroner til 559.475 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 11,3 millioner til 11,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Sextus Rasmussen. I første omgang er det SEXTUS NEXT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Sextus Rasmussen, Frederik Sextus Rasmussen og August Sextus Rasmussen, der er de dominerende ejere. Naverland 22b, Glostrup ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed samt virksomhed med drift af fast ejendom. Selskabets virksomhed kan udøves dels indirekte gennem anbringelse af kapital i andre virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i København V fik igen tabKøbenhavn V-virksomheden Udviklingsselskabet Korshøjgaard I ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -19.000 til -21.918 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -19.000 kroner til -21.620 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24.000 til 6931 kroner . Virksomheden ledes af direktør Allan Egeris Arentsen. Virksomheden ejes af Udviklingsselskabet Korshøjgaard Holding A/S. Udviklingsselskabet Korshøjgaard I ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsudvikling og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Naverland 22, Glostrup ApS i København VNaverland 22, Glostrup ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 12,7 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 12,7 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 14,6 millioner til 36,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Sextus Rasmussen. I første omgang er det PUA INVEST ApS og SEXTUS NEXT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Sextus Rasmussen, Frederik Sextus Rasmussen og August Sextus Rasmussen, der er de dominerende ejere. Naverland 22, Glostrup ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at erhverve, udleje og udvikle fast ejendom samt at drive hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsårJrSr Tech ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14.623 til 23.860 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 14.653 kroner i det foregående regnskabsår til 24.569 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 68.661 til 87.195. Firmaet ledes af en direktion, der består af Mads Wermelin og Klaus Lokmann Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Mads Wermelin og Klaus Lokmann Knudsen. JrSr Tech ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand samt analyser af brugerbehov- og problemer vedrørende planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware-, software og anden informationsteknologi, ligeledes installation, oplæring og support til brugerne af systemet
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København V ryger fra overskud til underskudOverskuddet i 33A APS, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 52.967 til -120.243 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 52.967 kroner. Årets bruttofortjeneste blev noteret til 609.731 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 139.491 til 47.180 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Brandt. I første omgang er det CASSONI HOLDING ApS og Mike Brandt Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Alexander Dominic Cassoni og Michael Brandt, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er 33A APS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som driftsselskab og i øvrigt at afholde workshops, konferencer samt konsulentarbejde inden for IT
Opad igen: Mindre underskud i Frisørsalon i København VSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Dennis Knudsen.dk Salon ApS.. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -563.484 til -78.333 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -463.643 kroner året før til 300.993 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 58.678 til -9010 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Dennis Knudsen. I første omgang er det DENNIS KNUDSEN.DK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Knudsen, der er den dominerende ejer. Dennis Knudsen.dk Salon ApS. hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisørsalon, skønhedssalon og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Go Hotel Ansgar A/S i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Go Hotel Ansgar A/S i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,0 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 6,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet otte, året før var det ni. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,6 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 5,1 millioner til 5,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Halborg-Bendtsen og Christopher Andreas Stenner Valentin. I første omgang er det Hotels Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Lorenz Johan Hansen, Eline Stub Halborg-Bendtsen og Elizabeth Stub Halborg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Go Hotel Ansgar A/S anbragt i branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i København V fik lidt lavere overskudRINGO ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 94.846 til 91.835 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 94.921 kroner i det foregående regnskab til 91.835. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 132.369 til 148.700. Virksomheden ledes af direktør Torben Grønning Ringsmose. Virksomhedens reelle ejere er Torben Grønning Ringsmose. RINGO ApS hører hjemme i branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde teknisk bistand ved koncerter og lignende events
Overskuddet stiger flere gange: Pub & Sport ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårPub & Sport ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 55.301 til 617.738 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det syv. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Steven Kjær. I første omgang er det Bombas Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steven Kjær, der er den dominerende ejer. Pub & Sport ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel inden for restaurationsbranchen, samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: The Real Greek ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden The Real Greek ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -231.326 til 860.768 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 742.889 kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -1,9 millioner til -983.102. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lazaros Michailidis og Theologos Kampouris. Virksomhedens reelle ejere er Lazaros Michailidis og Theologos Kampouris. I Erhvervsstyrelsens register er The Real Greek ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vesterbros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Tour de France

Verdensstjerne havde dårlige ben, indtil han mødte den danske julemand: - Jeg kan hurtigt lave 500 selfies på en dag

Annonce

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Dømt

Taxachauffør voldtog kvindelig passager: Udvist for bestandigt

Tour de France

Thomas cykler rundt trods touren: Bryder trafikforbud af en helt særlig grund

TRAFIK

Gavebod til københavnske cyklister: Her vil overborgmester lave ensrettede cykelstier og flere fartbump

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Statsminister frikender sig selv: Afviser advokatundersøgelse

Blinde vinkler

Blinde Christian undrer sig over kritiseret kryds: - Jeg er umiddelbart ikke imponeret

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

Forvaltningsekspert om embedsværkets rolle i minksagen: - Det bliver et historisk blodbad

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

Se videoen af lokal minkavlers første reaktion på sønderlemmende rapport: - Det vil være uforståeligt, hvis ikke det får konsekvenser

På patrulje For abonnenter

Rud og Mathias er betjente i Vesterbros hårdeste miljø: - Man lægger øre til historier, der er så forfærdelige, at man ikke kan forholde sig til det

Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

KLUMME

Frontberetning fra kolonihavehuset tæt på byen

Annonce