Annonce
Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Tallene vendt: Group Praetorian ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Group Praetorian ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -15.426 til 11.119 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -14.597 kroner året før til 11.135 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -18.989 til -7871. Virksomheden ledes af direktør Jesper Ilsøe. I første omgang er det GROUP 689 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Ilsøe, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Group Praetorian ApS anbragt i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og finansiering samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SHABENAA ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -148.514 til 127.009 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 276.644 kroner i det foregående regnskab til 274.213. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 291.252 til 419.389. Virksomheden ledes af direktør Nana Abenaa Rytter Nielsen. I første omgang er det SHABENAA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nana Abenaa Rytter Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SHABENAA ApS anbragt i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fremstille produkter indenfor hudpleje produkter til barbering
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PeopleGroup A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,3 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 17,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 688.115 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 11,6 millioner til 12,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Marie Sophie Duckert. I første omgang er det J. DUCKERT HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Duckert, der er den dominerende ejer. PeopleGroup A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber indenfor reklame, kommunikation og investering, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Marguerite Vibys Plads 1, Frederiksberg ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 270.443 til 161.586 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 435.500 kroner i det foregående regnskab til 312.739 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,1 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Wind Petersen. I første omgang er det Wind Ejendomme ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Wind Petersen, der er den dominerende ejer. Marguerite Vibys Plads 1, Frederiksberg ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen beliggende Marguerite Vibys Plads 1, 2000 Frederiksberg samt hermed forbudne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Evolution360 A/S i København V ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i København V-virksomheden Evolution360 A/S blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 405.252 til -2,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 405.252 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,2 millioner i det foregående regnskabsår til 492.651 - et fald på -84 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,6 millioner til -3,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Kjær Kristiansen og Mogens Grønning Vilsen. I første omgang er det ONLINE INVEST ApS, KJÆR KRISTIANSEN HOLDING ApS og VMJ MARKETING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Kjær Kristiansen, Morten Grønning Vilsen og Mogens Grønning Vilsen, der er de dominerende ejere. Evolution360 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklameplads i medier". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive digitalt mediebureauKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i INSCH ApS, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 40.000 til -78.751 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 643.000 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 288.000 kroner året før til -129.581 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 606.000 til 527.419 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ingvill Solbø Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Ingvill Solbø Christiansen. I Erhvervsstyrelsens register er INSCH ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve kommunikations- og pr rådgivningsvirksomhed, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Finansvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BlueStar Capital ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -37.731 til 269.617 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -21.601 kroner til -1327 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -476.765 til -207.148. Virksomheden ledes af direktør Søren Starup-Jensen. I første omgang er det AMIGA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Starup-Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BlueStar Capital ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at foretage investeringer i datterselskaber og drive virksomhed med køb og salg af aktier og værdipapirer samt øvrige investeringer efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Food Cause ApSKøbenhavn V-virksomheden Food Cause ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -98.367 til -63.688 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 83.311 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -41.565 kroner til -41.614 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 26.587 til -40.644 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Line Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Line Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Food Cause ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage virksomhedsrådgivning indenfor fødevareområdet med tilgrænsende områder. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i Copenhagen Food System Center ApS, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 101.857 til -182.541 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 822.719 kroner til 864.271 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 116.513 til -41.983 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Line Nielsen. I første omgang er det Food Cause ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Line Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Copenhagen Food System Center ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at samle og formidle viden, erfaringer og faglighed fra tværfaglige aktiviteter, der skal igangsættes for at ændre fødevaresystemet i en miljø- og klimamæssig, social og økonomisk bæredygtig retning. Nationalt og internationalt. Selskabets aktiviteter er blandt andet, rådgivning af aktører, der er afgørende for at skabe en sammenhængende forandring, f.eks. storkøkkener, producenter, grossister, indkøbsansvarlige, politiske beslutningstagere og vidensaktører samt udvikle nye løsninger og metoder, der er med til at bidrage til den forandring
Nyt regnskab: Bilhandel i København V får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden XPeng Motors Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2,3 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -306.251 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Meng Wu. Virksomheden ejes af XPeng European Holding B.V.. I Erhvervsstyrelsens register er XPeng Motors Denmark ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er fremstilling, montering, import, distribution, salg, vedligeholdelse og reparation af passagerkøretøjer, passa-gerlufttransport og stationære energilagringssystemer og -udstyr, energigenereringssystemer, tilhørende dele, tilbehør og mer-chandise og at drive og installere stationære energilagringssyste-mer, energigenereringssystemer og -udstyr; salg og køb af elektri-citet og salg af informationstjenester til brug og opladning af førnævnte elektriske køretøjer og systemer; fremstilling og vedligeholdelse af strømfor-syningssystemer med det formål at levere opladningsydelser for indehavere af køretøjer. Selskabets formål omfatter anden admi-nistrations- og driftsvirksomhed samt alt, hvad der står i forbindel-se med føromtalte i videste forstand eller som i den forbindelse kan anses for gavnligt af direktionenKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Restaurantvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabI'm a ApS , der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 130.446 til 427.030 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 787.191 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Lasse Askov Meyer. I første omgang er det Lasse Askov Entreprise ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lasse Askov Meyer, der er den dominerende ejer. I'm a ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved konsulentvirksomhed, ejerskab af andele i andre selskaber og deltagelse i projekter samt hermed forbundne aktiviteter efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i København VSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden EJENDOMSANPARTSSELSKABET. VESTERBROGADE 87 I KØBENHAVN. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -275.066 til -59.620 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 237.352 kroner. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -203.565 kroner året før til 9714 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Formuen i EJENDOMSANPARTSSELSKABET. VESTERBROGADE 87 I KØBENHAVN var ligesom året før på 3 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Sven Erik Langemark, Carl Sukkot og Steen Gregers Gottlieb. Virksomheden ejes af Sven Erik Langemark, Carl Sukkot, Sofie Louise Helsted, Linda Bernard Langemark, Steen Gregers Gottlieb og FORENINGEN UNGDOM MED OPGAVE. EJENDOMSANPARTSSELSKABET. VESTERBROGADE 87 I KØBENHAVN hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen matr.nr. 48 c Udenbys Vester Kvarter, beliggende Vesterbrogade 87, 1620 København V
På vej frem: Konsulentvirksomhed i København V har skåret underskuddet nedKøbenhavn V-virksomheden LAXO ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -94.259 til -72.335 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -27.894 kroner til -23.540 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,1 millioner til -2,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Valdemar Eduard Axel Siesbye. I første omgang er det VSI Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Valdemar Eduard Axel Siesbye, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er LAXO ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent-, rådgivnings-, management- og investeringsvirksomhed
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i WeChange ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 210.485 til 296.933 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 295.899 kroner til 437.410 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 231.948 til 406.789. Virksomheden ledes af direktør Benita Ulrichs Nilsson. Virksomhedens reelle ejere er Benita Ulrichs Nilsson. WeChange ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, træning og projektledelse inden for økonomifunktioner og anden virksomheden, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Valcon A/SValcon A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 32,2 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 41,6 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 109 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 100 ansatte - en nedgang på 8,26 procent. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 159,1 millioner i det foregående regnskabsår til 52,4 millioner - et fald på -67 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selvom året endte med et overskud på 2,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Valcon A/S fra 59,8 millioner til 30,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Hjortlund og Stig Jessen. I første omgang er det Valcon Holding B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Poul Præstegaard Skadhede, Poul Præstegaard Skadhede, Peter Kåre Groes Christiansen, Peter Kåre Groes Christiansen, Thomas Arne Fischer og Thomas Arne Fischer, der er de dominerende ejere. Valcon A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Den Sociale Kapitalfond Venture I K/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7500 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -7500 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Den Sociale Kapitalfond Venture Komplementar ApS. I første omgang er det DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Bagge Olesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Den Sociale Kapitalfond Venture I K/S anbragt i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde". Virksomhedens formål er skrevet således: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på Kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i selskaber med økonomisk vækstpotentiale og med positiv social virkning på mennesker og samfundetKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Den Sociale Kapitalfond Venture Komplementar ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -8500 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -8500 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Bagge Olesen. I første omgang er det DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Jannick Johansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Den Sociale Kapitalfond Venture Komplementar ApS anbragt i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at fungere som komplementar i Den Sociale Kapitalfond Venture I K/S samt al anden virksomhed, der efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Coco Hotel ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Coco Hotel ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -4,4 millioner til -3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,2 millioner kroner året før til 560.502 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2,6 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Coco Hotel ApS sidste år fra -4,7 millioner til 692.116 . Virksomheden ledes af direktør Christian Lytje. I første omgang er det Selskabet af 31. marts 2016 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Lytje og Hans August Lund, der er de dominerende ejere. Coco Hotel ApS hører hjemme i branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med hoteldrift samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Munck Studios København ApS i København VMunck Studios København ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 321.000 til 52.469 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 330.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 668.000 til 706.812. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rune Born Schwartz og Jakob Envall Munck. I første omgang er det Produktionsbolaget Munck AB, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Envall Munck, der er den dominerende ejer. Munck Studios København ApS hører hjemme i branchen "Radiovirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion, markedsføring, udlejning og salg af samt rådgivning om (i) medieprodukter, herunder koncept- og idéudvikling, (ii) scene-, arkitektur- og kunstprodukter samt (iii) it- og kommunikationssystemer, og (iv) anden virksomhed i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Finansvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -64.000 til 899.000 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 6,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 2,6 millioner til 3,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Lars Jannick Johansen. I første omgang er det DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS, SOCIAL FIRST HOLDING ApS, W&F Holding ApS og MLAW ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Aaen, Lars Jannick Johansen og Torben Agerup, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS anbragt i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være investment manager for Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S og eventuelle parallelle fonde og/eller efterfølgende fondeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Det Rytmiske Musikhus' FondOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Det Rytmiske Musikhus' Fond, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 180.022 til 100.426 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 918.631 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Jørgensen. Det Rytmiske Musikhus' Fond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fonden har til formål på et højt niveau at skabe rammer for et levende musikmiljø fra vækstlag til international scene, bl.a. gennem udlejning af lokaler i "Folkets Hus", beliggende Enghavevej 40, KøbenhavnKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Helgstrand Terapi ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårHelgstrand Terapi ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4516 til 24.638 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 40.310 kroner i det foregående regnskab til 36.799. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 31.050 til 60.501. Virksomheden ledes af direktør Kristina Kjær Helgstrand. Virksomhedens reelle ejere er Maria Kristina Helgstrand. Helgstrand Terapi ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive terapivirksomhed
Går tilbage: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden TELE STATION S.M.B.A. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 59.631 til -51.306 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 415.011 kroner i det foregående regnskab til 313.489. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -65.031 til -432.979 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ali Mahmoud Mahmoud. Virksomhedens reelle ejere er Ali Mahmoud Mahmoud. TELE STATION S.M.B.A har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med telekommunikationsudstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabts formål er Telefoni & I.T. overfor selskabets kapitalhaver(e) og idet omfang det er foreneligt med lovgivnings bestemmelser vedrørende ovennævnte
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i DIN Ejendomskreditselskab A/S, der er et firma i København V, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,7 millioner til -15,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -1,7 millioner kroner til -450.309 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 13,7 millioner til 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Trondhjem Nielsen. Virksomheden ejes af ØSTERVRÅ ANDELSKASSE. I Erhvervsstyrelsens register er DIN Ejendomskreditselskab A/S anbragt i branchen "Andre kreditselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er - inden for de begrænsninger som selskabets kapitalejere må være underlagt - at drive virksomhed efter bestyrelsens nærmere beslutning heromKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i H&L international trading ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,2 millioner til 975.042 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Xiaolu Li. Virksomhedens reelle ejere er Xiaolu Li. H&L international trading ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med tøj, produkter til spædbørn og småbørn, beklædning , husholdningsartikler og alle lignende produkter, herunder importering og eksportering af de pågældende varer, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Opad igen: Mindre underskud i Restaurantvirksomhed i København VSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden FB Vesterbrogade ApS . Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -705.360 til -188.521 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -2 millioner til -1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Christian Lytje. I første omgang er det COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Lytje og Hans August Lund, der er de dominerende ejere. FB Vesterbrogade ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra overskud til underskudOverskuddet i European Trade And Consulting Service ApS, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 34.471 til -82.813 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 208.871 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 136.796 i det foregående regnskabsår til 66.794 - et fald på -51 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 94.136 til 11.323 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Knud Koch. Virksomhedens reelle ejere er Peter Knud Koch. I Erhvervsstyrelsens register er European Trade And Consulting Service ApS anbragt i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve handel i ind- og udland, samt yde konsulentvirksomhed inden for kunst, antikviteter samt ejendomshandel i ind- og udland. Desuden udøvelse af anden, efter ledelsens skøn, erhvervsmæssig virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Imperial Salon ApSKøbenhavn V-virksomheden Imperial Salon ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -47.812 til -57.610 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 198.325 kroner i det foregående regnskab til 175.253. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24.260 til -21.050 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Hashem Khadeir Abbas. Virksomhedens reelle ejere er Hashem Khadeir Abbas. Imperial Salon ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for frisørbranchen og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Thorup Copenhagen ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårThorup Copenhagen ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.147 til 438.309 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 173.818 kroner i det foregående regnskabsår til 877.006 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 179.479 til 545.391. Firmaet ledes af direktør Esben Tue Thorup. I første omgang er det ESBEN THORUP HOLDING ApS og Thorup Copenhagen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Esben Tue Thorup og Kasper Emil Thorup, der er de dominerende ejere. Thorup Copenhagen ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikle, produktion og salg af designløsninger indenfor interiør m.v. samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Draghouse ApS i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Draghouse ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 40.078 til 4773 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 71.463 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 43.060 i det foregående regnskabsår til 5833 - et fald på -86 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 119.192 til 122.853. Virksomheden ledes af direktør Tonny Liljenberg. Virksomhedens reelle ejere er Tonny Liljenberg. Draghouse ApS hører hjemme i branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at opsætte shows (dragshows) i primært Københavnsområdet samt at håndtere management og booking af dragkunstnere og dragshows til virksomheder såvel som private
Tallene går op: Lumega Denmark ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lumega Denmark ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 540.667 til 566.059 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,7 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 346.797 til 720.408. Firmaet ledes af direktør Rune Søgaard Larsen. I første omgang er det RUN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Søgaard Larsen, der er den dominerende ejer. Lumega Denmark ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er import, eksport, en gros- og detailsalg af LED produkter i ind- og udland og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Liquids ApSKøbenhavn V-virksomheden Liquids ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10.143 til -8576 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -10.143 kroner til -5588 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5411 til -1278 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Mikkel Jokum Brandt Maarbjerg. I første omgang er det KIRK+MAARBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nikolaj Kirk Axelsson Ibsen og Mikkel Jokum Brandt Maarbjerg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Liquids ApS anbragt i branchen "Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og producere drikkevarer og andre spiselige væsker samt andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København V har skåret underskuddet nedUnderskuddet i København V-virksomheden JUNGER & CO. ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -487.973 til -305.372 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -13.300 kroner til -12.220 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 200.382 til -104.990 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør David Junge. Virksomhedens reelle ejere er David Junge. JUNGER & CO. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive virksomhed inden for handel, servicevirksomhed og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kirk+Maarbjerg ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 390.944 til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,2 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Nikolaj Kirk Axelsson Ibsen og Mikkel Jokum Brandt Maarbjerg. I første omgang er det Nikolaj Kirk Axelsson Ibsen og CARTE BLANCHE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nikolaj Kirk Axelsson Ibsen og Mikkel Jokum Brandt Maarbjerg, der er de dominerende ejere. Kirk+Maarbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Event catering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive gastronomisk produktions- og konsulentvirksomhed og virksomhed der knytter sig hertil, herunder import- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Carte Blanche ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårCarte Blanche ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 114.207 til 932.278 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -35.005 kroner til -4352 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,2 millioner til 3,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Mikkel Jokum Brandt Maarbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Jokum Brandt Maarbjerg. Carte Blanche ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, gastronomisk konsulentvirksomhed og virksomhed der knytter sig hertil hertil, herunder import- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Otto Sandgreen A/S i København VOtto Sandgreen A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 12,7 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 23,9 millioner kroner. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 57 millioner til 58 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent-Ove Feldung. I første omgang er det OTTO SANDGREENS LEGATFOND, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Ørskov Reese, Niels Vesterdal og Camilla Arup-Reese, der er de dominerende ejere. Otto Sandgreen A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og agenturKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Lingoowl ApSKøbenhavn V-virksomheden Lingoowl ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -120.532 til -154.626 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -66.064 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -26.652 kroner til -87.360 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -95.545 til -216.153 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sune Angermeyer. I første omgang er det JUL.NET ApS, P. OLESEN HOLDING ApS og Angermeyer Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Jul Jensen, Per Olesen og Sune Angermeyer, der er de dominerende ejere. Lingoowl ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Oversættelse og tolkning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i restaurantvirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden Cafe Høeghs CPH ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -189.711 til -700.189 kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 11 ansatte - en fremgang på 120 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 478.016 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -149.711 til -849.900 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mahshid Alavi Pouya. Virksomhedens reelle ejere er Mahshid Alavi Pouya. Cafe Høeghs CPH ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra overskud til underskudOverskuddet i CUBEcare ApS, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 37.723 til -247.948 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 250.330 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 40.592 kroner året før til -46.923 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 631.671 til 432.557 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Nichlas Nørgaard. I første omgang er det Norgaard Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Nichlas Nørgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CUBEcare ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve kursus og konsulentarbejde samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Scanspark Group ApSEfter et underskud året før kom der sidste år pluds på bundlinjen i København V-virksomheden Scanspark Group ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 10.160 kroner. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -13.151 kroner året før til 10.160 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 36.849 til 47.009. Selskabet ledes af direktør Yihong Chen. Virksomhedens reelle ejere er Yihong Chen. Scanspark Group ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af blandet varesortiment samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i København V
Også sidste år var der underskud i København V-virksomheden BEAUTY CARE ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -1,8 millioner til -1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 15 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 326.792 til -1,3 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Thi Minh Lai. I første omgang er det Dich Peter Sieu Mac, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Kelkelund Thorsen og Dich Peter Sieu Mac, der er de dominerende ejere. BEAUTY CARE ApS hører hjemme i branchen "Skønheds- og hudpleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med skønhedspleje og hudpleje
Nedgang på bundlinjen: Brand Movers ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Brand Movers ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 71.844 til -979.885 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet 17, året før var det 18. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 988.026 til 219.167 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Laursen. I første omgang er det EGON HOLDING ApS og LDJ 2017 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Laursen, der er den dominerende ejer. Brand Movers ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med marketing og kommunikation samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Media Movers ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Media Movers ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 53.189 til -112.844 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 390.997 til 302.974 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Laursen. I første omgang er det EGON HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Laursen, der er den dominerende ejer. Media Movers ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pressebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive medie- og konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København VPeter og Emma Thomsens Legat, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 250,5 millioner til 10,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 250,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -1,1 millioner kroner til -587.104 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 492,5 millioner til 501,8 millioner. Peter og Emma Thomsens Legat hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Stk. 1. Legatfondens formål er at yde hjælp og støtte til trængende, flittige, begavede, unge, mandlige personer fra Danmark eller Landskrona, og som har dansk indfødsret, henholdsvis svensk medborgerret, således at disse efter bestået studentereksamen eller endt skolegang kan studere ved et universitet eller en anden læreanstalt Stk. 2. Forsåvidt angår danske ansøgere, ydes hjælpen efter legatbestyrelsens skøn til studium eller uddannelse ved følgende læreanstalter m,v.: Universiteterne i Danmark Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Danmarks Ingeniørakademi Danmarks Tandlægehøjskoler Danmarks Farmaceutiske Højskole Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Det Jyske Musikkonservatorium Det Kgl. Akademi for de Skønne Kunster Copenhagen Business School (CBS) forsåvidt angår studiet til HA i projektledelse eller anden almen erhvervsøkonomi Det Kgl. Teaters Elevskoler Seminarierne Stk. 3. Forsåvidt angår svenske ansøgere ydes hjælpen til studium eller uddannelse ved tilsvarende læreranstalter m.v. i Sverige. Stk. 4. Fordelingen mellem danske og svenske ansøgere af det samlede til uddeling af legatportioner disponible beløb fastsættes for det enkelte år efter forholdet mellem det samlede folketal i Danmark og folketallet i Landskrona efter de ved fordelingens foretagelse seneste opgørelser. Det bliver dog at iagttage, at der under alle omstændigheder hvert år uddeles 3 portioner til svenske ansøgere, forudsat at de pågældende opfylder de fundatsmæssige betingelser for at oppebære legatet, og under samme forudsætning kan legatbestyrelsen herudover ekstraordinært, såfremt særlige grunde skønnes at tale derfor, for det enkelte år forøge antallet af de legatportioner, som i medfør af ovennævnte delingsnorm tilkommer ansøgere fra Landskrona. stk. 5. Ingen legatportioner kan tildeles personer, der er beslægtede med bestyrelsens medlemmer så nær som søskendebørn eller nærmere, eller som er besvogrede i tilsvarende grader med medlemmer af bestyrelsenKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Gennembrud.nu ApSKøbenhavn V-virksomheden Gennembrud.nu ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -192.693 til -55.746 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 447.186 kroner til 517.909 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -545.696 til -589.760 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Christian Stevenson Aarsø Campbell. I første omgang er det CSAC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Stevenson Aarsø Campbell, der er den dominerende ejer. Gennembrud.nu ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål består af serviceydelser inden for uddannelses- og konsulentvirksomhed, coaching og hermed beslægtede ydelserKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Restaurantvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KKM af 27. juli 2011 ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -178.691 til 528.079 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 218.270 til 695.244. Virksomheden ledes af direktør Merete Holst. I første omgang er det Claus Meyer Holding A/S og LOCA Management ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Meyer Nielsen, Dorte Juhl Østergaard og Merete Holst, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KKM af 27. juli 2011 ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurant samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i København V fik større overskud end året førS&D ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.360 til 19.614 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 40.407 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 132.693 kroner i det foregående regnskab til 125.071. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 595.414 til 605.845. Virksomheden ledes af direktør Steen Vinther Dyhrberg. I første omgang er det S&D HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Vinther Dyhrberg, der er den dominerende ejer. S&D ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er besiddelse og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Scepro ApSKøbenhavn V-virksomheden Scepro ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -165.046 til -117.471 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -60.960 kroner til -25.471 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 18,7 millioner til 18,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels-Bo Valbro. Virksomhedens reelle ejere er Niels-Bo Valbro. Scepro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er sceneproduktioner og dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Pluto Technologies ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pluto Technologies ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 244.167 til 638.176 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 483.260 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 66.617 til 558.027. Virksomheden ledes af direktør Johan Bender Koch. I første omgang er det Jhex ApS og Magnetic Studio ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Henrichsen og Johan Bender Koch, der er de dominerende ejere. Pluto Technologies ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed af konsulent ydelser indenfor digitale løsninger, samt enhver i forbindelse hermed stådende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsmæglervirksomhed i København VSelskab af d. 16. maj 2019 ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 460.000 til 199.738 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6000 kroner til -5283 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 206.000 til 305.197. Virksomheden ledes af direktør Frank Knudsten Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Frank Knudsten Hansen. Selskab af d. 16. maj 2019 ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Agency360 ApSAgency360 ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 11,0 millioner til 79.117 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 11,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 36.640 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -1,3 millioner til -1,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Kjær Kristiansen, Morten Grønning Vilsen og Mogens Grønning Vilsen. I første omgang er det ONLINE INVEST ApS, KJÆR KRISTIANSEN HOLDING ApS og VMJ MARKETING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Kjær Kristiansen, Morten Grønning Vilsen og Mogens Grønning Vilsen, der er de dominerende ejere. Agency360 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Boligexperten Administration A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11,4 millioner til 13,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 55 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 56 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 52,2 millioner kroner til 57,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 7,3 millioner til 10,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Preben Løth Christensen. I første omgang er det PATINI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Løth Christensen, der er den dominerende ejer. Boligexperten Administration A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsforvaltning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden IMperfectionists ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -75.669 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -73.351 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Olina Helle Schytte. Virksomhedens reelle ejere er Olina Helle Schytte og Dilayla Kopuz. I Erhvervsstyrelsens register er IMperfectionists ApS anbragt i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udvikling og salg af bæredygtigt og miljøvenligt tøj
Går tilbage: Restaurantvirksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden YEJI ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 148.665 til -136.889 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 830.796 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 592.069 i det foregående regnskabsår til 62.393 - et fald på -89 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,5 millioner til -2,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jiongyi Zhu. Virksomhedens reelle ejere er Jiongyi Zhu. I Erhvervsstyrelsens register er YEJI ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: at drive handel og restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Geturi ApS i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Geturi ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,9 millioner til -20.478 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -22.025 kroner til -5250 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,7 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Holmgren Frank. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Holmgren Frank. Geturi ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er som holdingselskab at besidde kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed forbunden virksomhed efter direktionens skøn
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Iguana-Q ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 30.136 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 30.186 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Yuen Kwan Luk. I første omgang er det Iguana ApS og Chi Ho Yu, der står som ejere. I sidste ende er det Yuen Kwan Luk og Chi Ho Yu, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Iguana-Q ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som autoriseret repræsentant for producenter uden for EU, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lune Spanskrør ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lune Spanskrør ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 225.459 til 453.325 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 813.272 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 851.467 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christine Emma Grum-Schwensen. Virksomhedens reelle ejere er Christine Emma Grum-Schwensen. Lune Spanskrør ApS hører hjemme i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive madbod samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Alvarium ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårAlvarium ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 76.462 til 496.626 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -9692 kroner til -9623 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 456.059 til 903.817. Firmaet ledes af direktør Mikkel Aaquist Johansen. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Aaquist Johansen. Alvarium ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive handel og industri
Tallene går op: Virksomhed i København V fik større overskud end året førScandinavian Communications ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 134.513 til 182.226 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 354.945 kroner i det foregående regnskabsår til 780.722 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 48.780 til 188.965. Firmaet ledes af direktør Christina Rytter. I første omgang er det Christina Rytter Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christina Rytter, der er den dominerende ejer. Scandinavian Communications ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve PR- og Kommunikationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nørgaard & Fuglsang ApSKøbenhavn V-virksomheden Nørgaard & Fuglsang ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10.753 til -334 kroner før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 360.446 kroner til 523.909 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31.577 til 28.275 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anne-Katrine Fuglsang Holm og Rebecca Nørgaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Anne-Katrine Fuglsang Holm og Rebecca Nørgaard Jensen. Nørgaard & Fuglsang ApS hører hjemme i branchen "Blomsterforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive blomsterforretning, blomster dekorationer og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: La Mensa Di Benito ApS fik større overskud end året førLa Mensa Di Benito ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 75.865 til 117.009 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 642.776 kroner til 739.957 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 200.577 til 291.844. Firmaet ledes af direktør Medin Emini. Virksomhedens reelle ejere er Medin Emini. La Mensa Di Benito ApS hører hjemme i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive pizzeriavirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Åben Group ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Åben Group ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 946.008 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 612.039 kroner i det foregående regnskab til 586.771. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,1 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Philip Hulgaard. Virksomhedens reelle ejere er Philip Hulgaard. Åben Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som investerings- og holdingselskab samt at drive anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Appia ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Appia ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13.622 til 46.531 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6483 kroner til -11.600 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Alette Hovik Kjeldsberg og Dag Kjeldsberg. I første omgang er det Aurelia AS, der står som ejer. I sidste ende er det Dag Kjeldsberg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Appia ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejning heraf og dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Axon Communications A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Axon Communications A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 625.508 til 712.069 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mr. Jean-Pierre Vasseur. I første omgang er det Axon Communications Inc., der står som ejer. I sidste ende er det Mr. Andrew Molson, der er den dominerende ejer. Axon Communications A/S hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde service til enhver direkte eller indirekte aktionær i forbindelse med kunderelationer og andre serviceydelser samt anden dertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelseKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden SEEKNSPEAK ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 67.452 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Camilla Linda Fielsøe van Dijk. I første omgang er det FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS, DENNIS FORCHHAMMER ApS, HANSEN 5751V ApS og J Viso Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Christian Hansen, Camilla Linda Fielsøe van Dijk, Dennis Schade Forchhammer og Jasmina Viso, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er SEEKNSPEAK ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og service inden for rekruttering og employer branding samt dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Holocene Studios ApS fik større overskud end året førHolocene Studios ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 149.829 til 168.072 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 202.154 kroner i det foregående regnskab til 177.275. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 155.657 til 281.137. Virksomheden ledes af direktør Naphat Laphagdee Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Naphat Laphagdee Nielsen, Mathias Skaarup Schmidt og Leonard Carl Johan Rääf. Holocene Studios ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er prodution af film, tv og andre multimedie-projekterKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Stellaris Pharmaceuticals ApSKøbenhavn V-virksomheden Stellaris Pharmaceuticals ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -101.077 til -690.926 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -100.450 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -100.936 kroner til -101.607 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -355.668 til -894.575 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Birgit Ter-Borch Gram Lilienfeldt Schjoldager. I første omgang er det Ranoda Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birgit Ter-Borch Gram Lilienfeldt Schjoldager, der er den dominerende ejer. Stellaris Pharmaceuticals ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af farmaceutiske præparater". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udvikle lægemidler til anvendelse mod sygdomstilstande, herunder patenter for aktiveret blodkoagulationsfaktor VII (FVIIa) eller et biologisk derivat heraf til lokal behandling af livstruende blødninger i forbindelse med fødsel med tilgængelighed i ikke-ressourcestærke lande, og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KHYBER INTERNATIONAL A/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -427.776 til 689.319 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -167.426 kroner året før til 321.823 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 2,1 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mohammad Masud Khan. I første omgang er det Khyber International UK Ltd, der står som ejer. I sidste ende er det Ismara Khan, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KHYBER INTERNATIONAL A/S anbragt i branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København VGoneSurfing ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 308.425 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -3100 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 308.425 kroner efter skat, faldt formuen i GoneSurfing ApS fra 2,3 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Bregnholt Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Bo Bregnholt Jensen. GoneSurfing ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive konsulentvirksomhed indenfor design, fotografering, kommunikation m.m. samt anden beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Native Studio ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Native Studio ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6219 til 5289 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 157.108 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 330.189 kroner i det foregående regnskabsår til 641.467 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 172.553 til 172.056 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tobias Birk Dahl Nielsen. I første omgang er det Tobias Birk Dahl Nielsen, Tobias Birk Nielsen ApS og Chimera ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tobias Birk Dahl Nielsen, der er den dominerende ejer. Native Studio ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: at designe og sælge beklædningsgenstande samt foretage hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i URANIA-FONDEN, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,9 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 15,2 millioner til 18,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mette Broksø Thygesen. URANIA-FONDEN har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Faglige sammenslutninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at udbrede kendskabet til og øge interessen for astronomi og dertil hørende emner i den danske befolkning samt at drive og vedligeholde Tycho Brahe Planetarium, som fonden har opført. Hvis de nævnte formål kan opfyldes, uden at anvende alle midlerne i fonden, kan formålet herefter opfyldes på en hvilken som helst af bestyrelsen fastlagt hensigtsmæssig måde, eksempelvis ved uddeling af legater, tilskud eller lignende til personer og/eller projekter, som fremmer fondens ovennævnte almennyttige og almenvelgørende formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København VTYCHO BRAHE PLANETARIUM A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,2 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 14, året før var det 15. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 34,4 millioner i det foregående regnskabsår til 11,2 millioner - et fald på -68 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 4,3 millioner til 5,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mette Broksø Thygesen. Virksomheden ejes af URANIA-FONDEN. TYCHO BRAHE PLANETARIUM A/S hører hjemme i branchen "Biografer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at foranstalte offentlige forestil- linger med filmfremvisning o.lign. fortrinsvis med til- knytning til astronomi samt produktionsvirksomhed i for- bindelse hermed. Formålet er endvidere at drive restau- rationsvirksomhed, souvenirkiosk, udstillingsvirksomhed m.v. i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i København V
Underskuddet i København V-virksomheden DonkeyRepublic Admin ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -23,8 millioner til -16,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -912.670 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 41 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 39 ansatte. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -7,2 millioner kroner året før til 4,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Selv om året endte med et underskud på -15,5 millioner kroner efter skat, voksede egenkapitalen i DonkeyRepublic Admin ApS sidste år fra 5,9 millioner til 20,5 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Erdem Ovacik og Christian Dufft. Virksomheden ejes af DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S. DonkeyRepublic Admin ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved finansiering af cycler samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Restaurantvirksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i MKMT ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 558.260 til 689.236 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 829.040 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Muhammer Koc og Mehmet Mustafa Teker. I første omgang er det Muhammer Koc og Mehmet Mustafa Teker, der står som ejere. I sidste ende er det Muhammer Koc, der er den dominerende ejer. MKMT ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restauration og dermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kiropraktorerne WestLoft ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -156.588 til 533.286 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,5 millioner kroner til 7,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 475.751 til 891.230. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob West og Jonas Krogh Loft. I første omgang er det KIROPRAKTOR JACOB WEST HOLDING ApS og KIROPRAKTOR JONAS LOFT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob West og Jonas Krogh Loft, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kiropraktorerne WestLoft ApS anbragt i branchen "Kiropraktorer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve kiropraktisk virksomhed samt aktiviteter der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Café Apropos ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Café Apropos ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -666.937 til 700.540 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 962.703 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 559.245 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tarkan Nart. I første omgang er det NART HOLDING ApS og ALIZ CONSULTING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kamil Aliz og Tarkan Nart, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Café Apropos ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive cafe- og restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Mitel Denmark A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Mitel Denmark A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 268.370 til 200.929 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 664.000 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 13,6 millioner til 13,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claes Henrik Kolare. Virksomheden ejes af Mitel Europe Limited. Mitel Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fastnetbaseret telekommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Regnskabsvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabC.S.B. REVISION ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8840 til 34.692 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 625.159 kroner i det foregående regnskab til 596.111. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 182.809 til 209.735. Virksomheden ledes af direktør Harun Orhan. Virksomhedens reelle ejere er Harun Orhan. C.S.B. REVISION ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og service virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Frisørsalon i København V tjente flere penge i seneste regnskabFRISØR NO ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11.024 til 80.430 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 542.610 kroner til 595.578 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 143.395 til 206.049. Firmaet ledes af direktør Jesper Brun Pajor. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Brun Pajor. FRISØR NO ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisørvirksomhed
Nyt regnskab: Bette ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Bette ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -261.535 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -108.994 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Kasper Enø Lander og Malene Enø Larsen. I første omgang er det 1202 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Enø Lander og Malene Enø Larsen, der er de dominerende ejere. Bette ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive café og eventlokale samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: 1202 ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden 1202 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -276.089 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -147.840 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Kasper Enø Lander og Malene Enø Larsen. I første omgang er det One Eno ApS og KENO Ejendomme ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Enø Lander og Malene Enø Larsen, der er de dominerende ejere. 1202 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive café og butik samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i One Eno ApSKøbenhavn V-virksomheden One Eno ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -224.613 til -241.057 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 97.963 kroner til 122.430 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -243.726 kroner efter skat, voksede formuen i One Eno ApS sidste år fra -418.643 til 337.631 . Virksomheden ledes af direktør Malene Enø Larsen. I første omgang er det MALENO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Malene Enø Larsen, der er den dominerende ejer. One Eno ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at hjælpe virksomheder med kommunikation og øget kendskabsgradKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsårMADGLAD ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11.062 til 30.716 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 643.034 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 576.478 kroner til 729.069 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 400.488 til 431.204. Firmaet ledes af direktør Troels Eriksen. I første omgang er det GLAD MAD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tene Trine Eriksen og Troels Eriksen, der er de dominerende ejere. MADGLAD ApS hører hjemme i branchen "Anden restaurationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor madbranchen, herunder fx. take away og restaurant
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden Fond of Distribution Denmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.371 til -40.361 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 35.096 kroner i det foregående regnskabsår til 565.358 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24.901 til -15.460 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Carsten Winkler. I første omgang er det F.O. Distribution GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Sven-Oliver Pink og Florian Michajlezko, der er de dominerende ejere. Fond of Distribution Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er distribution af handelsvarer (skoletasker, rygsække, tilbehør osv.)Klik her for at se regnskabet.
Nedad: Restaurantvirksomhed i København V fik igen tabKøbenhavn V-virksomheden GreenBurger II ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6530 til -6900 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6530 kroner til -6900 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -647.131 til -637.168. I første omgang er det DetGårTitGodt ApS og Mie MGH Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jannick Hammer Holsbøl, Mai-Britt Catrine Holsbøl, Silas Holst og Mie Maria Græsvænge Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er GreenBurger II ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og efter anpartshavernes skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København VStepRe Germany A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 11,9 millioner til 4,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 15,5 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 620.272 kroner i det foregående regnskab til 549.088. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4,7 millioner kroner efter skat, faldt formuen i StepRe Germany A/S fra 74,6 millioner til 67,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Charlotte Tuxøe. I første omgang er det WEDELHOLM ApS, CTU INVEST ApS, EJENDOMSAKTIESELSKABET OIKOS og STEP UNITED ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Holgaard Rasmussen, der er den dominerende ejer. StepRe Germany A/S hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed med køb, salg, formidling og forvaltning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Konsulentvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Center for Digital Dannelse ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -103.112 til 96.364 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 94.875 kroner efter skat, faldt formuen i Center for Digital Dannelse ApS fra 524.313 til 386.451 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Lundbak Skov og Jacob Brøndum Simonsen. I første omgang er det Skov og Brøndum & Sønner ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Lundbak Skov og Jacob Brøndum Simonsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Center for Digital Dannelse ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er konsulentbistand indenfor informationsteknologi og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VibeTribe ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -100.448 til 13.329 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 117.136 kroner i det foregående regnskab til 66.738 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -41.817 til -32.510. Virksomheden ledes af direktør Joakim Wolff-Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Joakim Wolff-Petersen. I Erhvervsstyrelsens register er VibeTribe ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Airline Marketing and Sales ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,5 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte - en nedgang på 46,67 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -373.000 til 500.624. Virksomheden ledes af direktør Joao Carlos Pedroso Morais. I første omgang er det JMCN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Joao Carlos Pedroso Morais, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Airline Marketing and Sales ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er rejseagentur og handelKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Boba Drop ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Boba Drop ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -284.988 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 560.700 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Zhao Ping Peng. Virksomhedens reelle ejere er Zhao Ping Peng. Boba Drop ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel af te, mælke te, frugt te, frugt drinks mv. og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Røde tal forsvandt: Denmark Primo Owner ApS i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Denmark Primo Owner ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -33,2 millioner til 177,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -7,7 millioner kroner året før til 6,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 121 millioner til 152,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Sarah Maria Camilleri og Benjamin William Lionel Hutton. Virksomheden ejes af Denmark Primo Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Denmark Primo Owner ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem ejerandele i andre virksomheder at investere i, eje, administrerer, udvikle og sælge fast ejendom samt herved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Aircontact Group Denmark ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Aircontact Group Denmark ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -525.148 til 548.795 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -301.079 kroner året før til 583.990 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 149.660 til 671.953. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Johan Christopher Solitair Stenersen og Roar Langen. I første omgang er det Aircontact Group AS, der står som ejer. I sidste ende er det Johan Christopher Solitair Stenersen og Yvonne Wilhelmine Solitair Stenersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Aircontact Group Denmark ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med formål at repræsentere selskaber i det danske marked samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Buchwald & Vinther Advokatanpartsselskab, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 152.000 til -366.840 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 178.000 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 323.000 til 30.082 kroner . Virksomheden ledes af direktør Casper Christoffersen Vinther. I første omgang er det Casper Vinther Holding Advokatanpartsselskab, der står som ejer. I sidste ende er det Casper Christoffersen Vinther, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Buchwald & Vinther Advokatanpartsselskab anbragt i branchen "Juridisk bistand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos finansvirksomhed i København VCTU Invest ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,8 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -25.375 kroner til -54.110 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 16,3 millioner til 17,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Charlotte Tuxøe. I første omgang er det Charlotte Tuxøe, der står som ejer. I sidste ende er det Jon Ivar Tuxøe og Charlotte Tuxøe, der er de dominerende ejere. CTU Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt dermed beslægtede områderKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Off World Denmark ApS i København VOff World Denmark ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 419.069 til 113.535 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 419.069 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 356.509 til 442.478. Virksomheden ledes af direktør Stefan Percyval Ahnhem. I første omgang er det Off World Stories AB, der står som ejer. I sidste ende er det Stefan Percyval Ahnhem, der er den dominerende ejer. Off World Denmark ApS hører hjemme i branchen "Udgivelse af bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive litteratur og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Frederiksberg Boldklubs FondKøbenhavn V-virksomheden Frederiksberg Boldklubs Fond fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -49.228 til -63.656 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 209.954 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -22.720 kroner til -39.596 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Frederiksberg Boldklubs Fond var ligesom året før på 1,7 millioner kroner . Frederiksberg Boldklubs Fond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at støtte Frederiksberg Boldklubs ungdoms- og idrætsaktiviteter, herunder som leaser eller ejer, at drive Frederiksberg Boldklubs klubhus ved udlejning til Frederiksberg Boldklub og andre brugere af huset, som opfylder kommunale formål inden for de rammer, som kommunalfuldmagten opstiller for kommunernes opgavevaretagelseKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Regnskabsvirksomhed i København V har skåret underskuddet nedKøbenhavn V-virksomheden Larsen Finans & Administration ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -136.119 til -90.305 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 523.496 til 448.862 kroner . Virksomheden ledes af direktør Stig Naundrup Larsen. I første omgang er det Great Northern Holding Company ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stig Naundrup Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Larsen Finans & Administration ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at levere erhvervsydelser indenfor bogføring, regnskabsassistance, løn- & personaleadministrative ydelser, konsulentvirksomhed samt al virksomhed skønnes beslægtet hermed
Går tilbage: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden Grankap II ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 407.930 til -204.553 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 407.930 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7373 kroner til -7655 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 813.225 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Løgstrup. Virksomhedens reelle ejere er Peter Løgstrup. I Erhvervsstyrelsens register er Grankap II ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom samt handel, fabrikation, industri eller anden dermed i forbindelse stående virksomhed, leasingvirksomhed samt at drive investering og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Frederik Vin ApSKøbenhavn V-virksomheden Frederik Vin ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.708 til -50.683 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 18.749 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 149.407 i det foregående regnskabsår til 9352 - et fald på -94 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 212 til -17.950 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Frederik Sorang Kjær. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Sorang Kjær. Frederik Vin ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at lave kommunikation, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CRUISE2GO ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -320.747 til 450.870 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 566.571 kroner i det foregående regnskabsår til 989.913 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 1,3 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frederik Ipsen. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Ipsen. I Erhvervsstyrelsens register er CRUISE2GO ApS anbragt i branchen "Rejsebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er , at drive virksomhed som rejsebureau & rejsearrangør samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos it-virksomhed i København VIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i CONTOOL FERIEBOOKING ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 41.982 til 20.455 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 318.493 kroner. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 81.859 kroner året før til -12.452 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i CONTOOL FERIEBOOKING ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Max Tommy Andersen, Tim Borelli Mikkelsen og Thomas Petersson. I første omgang er det Umano Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Max Tommy Andersen, Tim Borelli Mikkelsen og Thomas Petersson, der er de dominerende ejere. CONTOOL FERIEBOOKING ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er design, udvikling og salg af IT-produkter samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Petcake ApSKøbenhavn V-virksomheden Petcake ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -20.049 til -8251 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -14.849 kroner til -7714 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -11.703 til -19.954 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Amaliee Angelina Skjold Ahwazian. I første omgang er det SNLgroup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Amaliee Angelina Skjold Ahwazian, der er den dominerende ejer. Petcake ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrehandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive salg af hundekager og hermed beslægtet aktiviteter
Tallene er vendt: It-virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet UMANO ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -515.285 til 63.429 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 148.622 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 610.941 til 657.479. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Max Tommy Andersen, Tim Borelli Mikkelsen, Thomas Petersson og Peter Tullin. I første omgang er det Umano Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Max Tommy Andersen, Tim Borelli Mikkelsen, Thomas Petersson og Peter Tullin, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er UMANO ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er design, udvikling og salg af IT-produkter samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Gå ud-virksomhed i København V hold fast i overskuddetStereo-Bar ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1005 til 1036 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7450 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -5010 kroner til -5000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 296.924 til 297.959. Firmaet ledes af direktør Peter Cornelius Juul Gertsen. I første omgang er det Peter Cornelius Juul Gertsen og RESTAURATIONSSELSKABET AF 6/12 2004 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Cornelius Juul Gertsen, der er den dominerende ejer. Stereo-Bar ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, handel- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Mc. Kluud A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårMc. Kluud A/S, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 125.207 til 386.763 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 779.737 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 896.442 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Cornelius Juul Gertsen. I første omgang er det RESTAURATIONSSELSKABET AF 6/12 2004 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Cornelius Juul Gertsen, der er den dominerende ejer. Mc. Kluud A/S hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive cafe-, restaurations- og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Africa Innovation Network ApSKøbenhavn V-virksomheden Africa Innovation Network ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -44.000 til -307.495 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 18.000 i det foregående regnskabsår til 1625 - et fald på -91 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 196.000 til -111.374 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Flemming Sørensen. I første omgang er det F. S. HOLDING AF 2014 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Sørensen, der er den dominerende ejer. Africa Innovation Network ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive netværksforretning, forretningsrejser og seminarer omkring forretningsmuligheder i såvel Afrika som Norden, samt at rådgive både nordiske og Afrikanske virksom-heder i handel, samarbejde samt forretningsmuligheder, herunder hvordan man arbejder med FN´s 17 verdensmålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i Jesper Nielsen Franchisegiver A/S, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 228.000 til -335.000 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 905.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 472.000 til 208.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Nielsen. I første omgang er det NYKREDIT MÆGLER A/S og JN Franchise Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Jesper Nielsen Franchisegiver A/S anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive franchisegivervirksomhed inden for ejendomsmæglerbranchen og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Graduateships ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Graduateships ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 79.252 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 80.025 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Palle Asger Sperling Broe. Virksomhedens reelle ejere er Palle Asger Sperling Broe. Graduateships ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i UngTerapi ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 552.998 til 784.215 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 525.579 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Maja Vain Gilbert. I første omgang er det Vain Gilbert Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maja Vain Gilbert, der er den dominerende ejer. UngTerapi ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med psykologisk rådgivningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Modu ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Modu ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 575.154 til 363.757 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 360.371 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Theo Fischer Ginman og Jonathan Rasmussen. I første omgang er det Peter Sandberg Management ApS, Theo Ginman Holding ApS, Jonathan Rasmussen Holding ApS og JensenGroup Investment Fund K/S, der står som ejere. I sidste ende er det Theo Fischer Ginman og Jonathan Rasmussen, der er de dominerende ejere. Modu ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med spil og legetøj". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, producere og markedsføre modulære legetøjsprodukter til børn i alle aldreKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Harmonium ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Harmonium ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 206.576 til -121.691 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 206.576 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 912.835 kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 154.372 til 32.681 kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Søndergaard Poulsen. I første omgang er det ESPRUPT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Søndergaard Poulsen, der er den dominerende ejer. Harmonium ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Encoded ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Encoded ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 158.779 til -12.012 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 158.779 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 215.677 i det foregående regnskabsår til 20.353 - et fald på -91 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 223.044 til 213.488 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Trine Bøttger og Lone Husted. I første omgang er det HUSTED HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Trine Bøttger og Lone Husted, der er de dominerende ejere. Encoded ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udøve fremstilling, grossistvirksomhed samt import og eksport af designmøbler, accesories og øvrige handelsvarer
Røde tal forsvandt: It-virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ESPRUPT ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4234 til 205.957 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -3211 kroner året før til 162.465 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 106.729 til 217.642. Virksomheden ledes af direktør Erik Søndergaard Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Søndergaard Poulsen. I Erhvervsstyrelsens register er ESPRUPT ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed og virksomhed med service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København V fik igen tabKøbenhavn V-virksomheden Vinos Al-Ándalus ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9555 til -14.399 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7645 kroner til -8959 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -14.399 kroner efter skat, voksede formuen i Vinos Al-Ándalus ApS sidste år fra 90.445 til 206.046 . Virksomheden ledes af direktør Knud Erik Staal. Virksomhedens reelle ejere er Knud Erik Staal. Vinos Al-Ándalus ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og vinimport, herunder konsulentopgaver relateret hertil, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vesterbros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Tour de France

Verdensstjerne havde dårlige ben, indtil han mødte den danske julemand: - Jeg kan hurtigt lave 500 selfies på en dag

Annonce

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Dømt

Taxachauffør voldtog kvindelig passager: Udvist for bestandigt

Tour de France

Thomas cykler rundt trods touren: Bryder trafikforbud af en helt særlig grund

TRAFIK

Gavebod til københavnske cyklister: Her vil overborgmester lave ensrettede cykelstier og flere fartbump

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Statsminister frikender sig selv: Afviser advokatundersøgelse

Blinde vinkler

Blinde Christian undrer sig over kritiseret kryds: - Jeg er umiddelbart ikke imponeret

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

Forvaltningsekspert om embedsværkets rolle i minksagen: - Det bliver et historisk blodbad

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

Se videoen af lokal minkavlers første reaktion på sønderlemmende rapport: - Det vil være uforståeligt, hvis ikke det får konsekvenser

På patrulje For abonnenter

Rud og Mathias er betjente i Vesterbros hårdeste miljø: - Man lægger øre til historier, der er så forfærdelige, at man ikke kan forholde sig til det

Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

KLUMME

Frontberetning fra kolonihavehuset tæt på byen

Annonce