Annonce
Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Studio 072 ApS i København VStudio 072 ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 220.605 til 33.549 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 683.562 kroner i det foregående regnskab til 426.572 - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 26.311 kroner efter skat, faldt formuen i Studio 072 ApS fra 211.237 til 181.048 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mie Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Mie Christensen. Studio 072 ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre ydelser inden for konceptudvikling, grafisk design og visuel kommunikation, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Majorgården A/S i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Majorgården A/S, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 193.526 til 28.643 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 468.211 til 471.675. Virksomheden ledes af direktør Jan Wahl Meincke. I første omgang er det TJELE GRUPPEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Wahl Meincke, der er den dominerende ejer. Majorgården A/S hører hjemme i branchen "Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er gennem oplysnings- og rådgivningsvirksomhed at forebygge ludomani, afhængighed af alkohol, hash, medicin og anden tilsvarende afhængighed, og at yde afvænningsbehandling, dels med henblik på personlig rehabilitering fra den invaliderende tilstand, som afhængigheden medfører, og dels med henblik på begrænsning af de forsikringsmæssige erstatninger til invaliditets¬udbetalinger som følge herafKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byttefællesskabet ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Byttefællesskabet ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -114.678 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -112.316 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Anita Sørensen og Linda Lybecker Brødsgaard. I første omgang er det Anita Sørensen og Lybecker Brødsgaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristor Lybecker Brødsgaard og Anita Sørensen, der er de dominerende ejere. Byttefællesskabet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Restaurantvirksomhed i København VSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Restaurant Flammen Nyropsgade ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -3,2 millioner til -323.450 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat - en nedgang på 88,89 procent. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 57.034 til 54.584 kroner . Virksomheden ledes af direktør Piet Klein. I første omgang er det ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Rosenfeldt Sunddal og Kristina Rosenfeldt Sunddal, der er de dominerende ejere. Restaurant Flammen Nyropsgade ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, handel og andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. Derudover er selskabets formål at hæfte direkte, kautionere, stille sikkerhed for eller på anden måde sikre opfyldelsen af andre koncernselskabers (også søsterselskabers) forpligtelser over for tredjemandKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København V har skåret underskuddet nedUnderskuddet i København V-virksomheden iEV Motors ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -305.684 til -202.486 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -285.789 kroner til -182.591 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -174.852 til -377.339 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jamshid Arianassl og Aryana Arian Assl. Virksomhedens reelle ejere er Jamshid Arianassl, Armin Arian Assl og Aryana Arian Assl. iEV Motors ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er research, udvikling og produktion vedrørende intelligente elektriske køretøjer, e-mobilitet, intelligente opladerstationer og robot-opladerstationer, iEV Lifestyle Interface, fornyelig energi, fremtidig by-infrastruktur samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København V har skåret underskuddet nedUnderskuddet i København V-virksomheden MADVOGNEN ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -752.716 til -533.435 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -196.379 kroner til -73.709 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -874.902 til -1,5 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Geir Jacob Mors. Virksomhedens reelle ejere er Geir Jacob Mors. MADVOGNEN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Event catering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurations- og cateringvirksomhed eller anden hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i LopGun ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 118.054 til 76.966 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 375.095 kroner til 520.571 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 72.764 til 112.798. Virksomheden ledes af direktør Beinta av Reyni. I første omgang er det Sirkulo Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Beinta av Reyni og Leif Thomsen, der er de dominerende ejere. LopGun ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel med genbrugsvarer og relateret virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden SelskabsnavnBusiness for Social Responsibility Nordic ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,3 millioner til -168.398 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Medarbejdertallet var på ni i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 8,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,9 millioner - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,9 millioner til 5,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michel Chaouki Zeitouny. Virksomheden ejes af Business for Social Responsibility. I Erhvervsstyrelsens register er SelskabsnavnBusiness for Social Responsibility Nordic ApS anbragt i branchen "Andre organisationer og foreninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle bæredygtige forretningsstrategier og løsninger gennem rådgivning, forskning samt tværsektorielle samarbejderKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Lark Investment ApSLark Investment ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 617.038 til 582.154 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8750 kroner til -10.625 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 582.154 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lark Investment ApS fra 1,7 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Allan Jonstrup. Virksomhedens reelle ejere er Finn Allan Jonstrup. Lark Investment ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at beskæftige sig med 1. investering i fast ejendom og investeringsprojekter 2. investering, salg af rådgivning og konsulentbistand, samt anden beslægtet virksomhed i forbindelse med opstart af nye selskaber. 3. salg af rådgivning og konsulentbistand, samt anden beslægtet virksomhed i forbindelse med implementering af IT-systemer. 4. investering i værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Develop Diverse ApS får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i København V-virksomheden Develop Diverse ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2,1 millioner til -2,7 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på -84.235 kroner. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,3 millioner kroner året før til -446.611 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -2,5 millioner kroner efter skat voksede formuen i Develop Diverse ApS sidste år fra -760.698 til 15,6 millioner . Virksomheden ledes af direktør Jenifer Clausell Tormos. I første omgang er det HALFTOWN INVESTMENTS ApS, I-Stepforward ApS, Seed Capital Denmark IV K/S og Katapult Accelerator Fund 3 AS, der står som ejere. I sidste ende er det Jenifer Clausell Tormos, der er den dominerende ejer. Develop Diverse ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at normalisere diversitet gennem inkluderende kommunikation og udvikle software, der gør det muligt for virksomheder at gøre detteKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Bank Brokers ApSBank Brokers ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 603.133 til 20.712 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 683.666 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 20.712 kroner efter skat, faldt formuen i Bank Brokers ApS fra 704.318 til 225.030 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Andreas Hansen, Per Bjørgås og Trond Tidemann. I første omgang er det Eysbergh Holding ApS, Frec Invest AS og Bank Brokers Sweden AB, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Andreas Hansen og Trond Tidemann, der er de dominerende ejere. Bank Brokers ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: House Wash ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden House Wash ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -176.829 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -80.729 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bjarke Andres Johansen. I første omgang er det KB Pedersen Holding ApS, Mabnø ApS og Andres Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mathias Bøje Nøttrup, Klaus Bagge Pedersen og Bjarke Andres Johansen, der er de dominerende ejere. House Wash ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: København V-virksomheden Hello Retail ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabKøbenhavn V-virksomheden Hello Retail ApS har fået minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4,0 millioner til -4,0 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 37 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 54 ansatte - en fremgang på 45,95 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 14,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 23,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 378.611 til 247.404 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Refskou Jensen. Virksomheden ejes af VÆKSTFONDEN, NH RASMUSSEN HOLDING II ApS, KRJ HOLDING GENTOFTE ApS, HIGH FIVE HOLDING ApS og Dico Invest 3 K/S. I Erhvervsstyrelsens register er Hello Retail ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med internet databehandling og webportalKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KVBW PropCo DK Bøgholm ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 8,7 millioner til 21,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 28,4 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 17,6 millioner kroner til 18,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 89,1 millioner til 105,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mario Louis Fernandez, Jakob Schilder-Knudsen og Jörg Heinz Homann. Virksomheden ejes af KVBW Immobilienspezialfonds. KVBW PropCo DK Bøgholm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er: a) direkte at erhverve, eje, besidde, administrere, bestyre/forvalte og sælge fast ejendom. b) at erhverve, eje, besidde, administrere, bestyre/forvalte og sælge andele og medvirken i danske eller udenlandske virksomheder, hvis formål i henhold til deres vedtægter er følgende: (i) at erhverve, eje, besidde, administrere, bestyre/forvalte og sælge fast ejendom (Ejendomsselskaber) og/eller (ii) at erhverve, eje, besidde, administrere, bestyre/forvalte og sælge andele og medvirken i danske og udenlandske Ejendomsselskaber. Selskabet kan gennemføre transaktioner og forhold, hvis direkte eller indirekte formål er opnåelse af formålet med selskabet. Endvidere kan selskabet inden for sine formåls-bestemmelser, på supplerende grundlag foretage følgende: a.) sælge, eje, besidde og sælge alle former for aktiver, der er påkrævet for at administrere de ovenfor nævnte aktiver, b.) Med henblik på cash management, kan selskabet investere i følgende likvide midler: - bankdepoter - pengemarkedsinstrumenter - andele i investeringsfond - værdipapirer Selskabet driver virksomhed som et ejendomsselskab, der overholder investeringsbegrænsningerne i henhold til tysk investeringslov. Selskabets formål er således begrænset til disse forhold, som Institutional Investment Partners er berettiget til at udføre på vegne af KVBW ImmobilienspezialfondsKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København V er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet KVBW PropCo DK Indertoften ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,3 millioner til 10,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 13,4 millioner til 21 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mario Louis Fernandez, Jakob Schilder-Knudsen og Jörg Heinz Homann. Virksomheden ejes af KVBW Immobilienspezialfonds. I Erhvervsstyrelsens register er KVBW PropCo DK Indertoften ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er: a) direkte at erhverve, eje, besidde, ad-ministrere, bestyre/forvalte og sælge fast ejendom. b) at erhverve, eje, besidde, administrere, bestyre/forvalte og sælge andele og medvirken i danske eller udenlandske virksomheder, hvis formål i henhold til deres vedtægter er følgende: (i) at erhverve, eje, besidde, ad-ministrere, bestyre/forvalte og sælge fast ejendom (Ejendomsselskaber) og/eller (ii) at erhverve, eje, besidde, ad-ministrere, bestyre/forvalte og sælge andele og medvirken i danske og udenlandske Ejendomsselskaber. Selskabet kan gennemføre transaktioner og forhold, hvis direkte eller indirekte formål er opnåelse af formålet med selskabet. Endvidere kan selskabet inden for sine formåls-bestemmelser, på supplerende grundlag foretage følgende: a.) sælge, eje, besidde og sælge alle for-mer for aktiver, der er påkrævet for at administrere de ovenfor nævnte aktiver, b.) Med henblik på cash management, kan selskabet investere i følgende likvide midler: bankdepoter pengemarkedsinstrumenter andele i investeringsfond værdipapirer Selskabet driver virksomhed som et ejendoms-selskab, der overholder investeringsbegrænsningerne i henhold til tysk investeringslov. Selskabets formål er således begrænset til disse forhold, som Institutional Investment Partners er berettiget til at udføre på vegne af KVBW ImmobilienspezialfondsKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Pico Pizza Vesterbro ApS fik millionoverskudPico Pizza Vesterbro ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 69.538 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 10.152 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 636.902 til 1,5 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Rasmus Christensen og Lars Hylby-Christensen. Virksomheden ejes af BlueTapeRedOcean ApS. Pico Pizza Vesterbro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Autobahn ApS i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Autobahn ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 173.927 til 26.135 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 736.416 kroner til 941.233 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 428.795 til 449.127. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Dennis Høedt Thomsen og Kasper Tungelund Larsen. I første omgang er det KL15 Holding ApS og DT15 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dennis Høedt Thomsen og Kasper Tungelund Larsen, der er de dominerende ejere. Autobahn ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er digital markedsføringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Jorgobé Operations ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Jorgobé Operations ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 286.984 til -334.062 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 6,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 991.374. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 740.528 kroner . Virksomheden ledes af direktør Dan Lindberg Obelitz. I første omgang er det Nicklas Holding ApS og DO Projects ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicklas Jørgensen og Dan Lindberg Obelitz, der er de dominerende ejere. Jorgobé Operations ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål består i at sælge og markedsføre skincare produkter og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden Competitions By Butcher's Lab ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -35.972 til -150.235 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -6349 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9186 kroner til -107.561 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2321 til -152.556 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steffen Martin Pedersen og Chris Martin Pedersen. I første omgang er det Crunchy Holding ApS og Crispy Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steffen Martin Pedersen og Chris Martin Pedersen, der er de dominerende ejere. Competitions By Butcher's Lab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sportsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med afholdelse og arrangering af fitness konkurrencer og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KVBW PropCo DK ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,4 millioner til 9,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 25,6 millioner til 33,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mario Louis Fernandez, Jakob Schilder-Knudsen og Jörg Heinz Homann. Virksomheden ejes af KVBW Immobilienspezialfunds. KVBW PropCo DK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er: a) direkte at erhverve, eje, besidde, ad-ministrere, bestyre/forvalte og sælge fast ejendom. b) at erhverve, eje, besidde, administrere, bestyre/forvalte og sælge andele og medvirken i danske eller udenlandske virksomheder, hvis formål i henhold til deres vedtægter er følgende: (i) at erhverve, eje, besidde, administrere, bestyre/forvalte og sælge fast ejendom (Ejendomsselskaber) og/eller (ii) at erhverve, eje, besidde, administrere, bestyre/forvalte og sælge andele og medvirken i danske og udenlandske Ejendomsselskaber. Selskabet kan gennemføre transaktioner og forhold, hvis direkte eller indirekte formål er opnåelse af formålet med selskabet. Endvidere kan selskabet inden for sine formålsbestemmelser, på supplerende grundlag foretage følgende: a.) sælge, eje, besidde og sælge alle former for aktiver, der er påkrævet for at administrere de ovenfor nævnte aktiver, b.) Med henblik på cash management, kan selskabet investere i følgende likvide midler: bankdepoter pengemarkedsinstrumenter andele i investeringsfond værdipapirer Selskabet driver virksomhed som et ejendomsselskab, der overholder investeringsbegrænsningerne i henhold til tysk investeringslov. Selskabets formål er således begrænset til disse forhold, som Institutional Investment Partners er berettiget til at udføre på vegne af KVBW ImmobilienspezialfondsKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Konsulentvirksomhed i København V har skåret underskuddet nedKøbenhavn V-virksomheden LAXO ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -94.259 til -72.335 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -27.894 kroner til -23.540 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,1 millioner til -2,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Valdemar Eduard Axel Siesbye. I første omgang er det VSI Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Valdemar Eduard Axel Siesbye, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er LAXO ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent-, rådgivnings-, management- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Kælderen 13 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kælderen 13 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 251.288 til 899.953 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 342.838 kroner i det foregående regnskabsår til 981.433 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christoffer Jellile Søgaard Jindyl. I første omgang er det JELLILE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christoffer Jellile Søgaard Jindyl, der er den dominerende ejer. Kælderen 13 ApS hører hjemme i branchen "Event catering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Udlejning af selskabslokale til firmaerKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Jellile ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Jellile ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -965.324 til 778.997 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 45.878 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 347.245 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christoffer Jellile Søgaard Jindyl. Virksomhedens reelle ejere er Christoffer Jellile Søgaard Jindyl. I Erhvervsstyrelsens register er Jellile ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, samt tilsvarende aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Shotgun Production ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårShotgun Production ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.382 til 93.417 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 22.404 kroner i det foregående regnskabsår til 94.001 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 57.454 til 130.213. Firmaet ledes af direktør Christoffer Jellile Søgaard Jindyl. Virksomhedens reelle ejere er Christoffer Jellile Søgaard Jindyl. Shotgun Production ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere spillefilm og være projektor relateret hertil og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Vanquish Research ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Vanquish Research ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -109.625 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 44.401 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Valdemar Eduard Axel Siesbye. I første omgang er det Vanquish Innovation ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Valdemar Eduard Axel Siesbye, der er den dominerende ejer. Vanquish Research ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er forskning og udviklingsaktiviteter, samt enhver i forbindelse hermed bestående kommerciel virksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Vanquish Innovation ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Vanquish Innovation ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -400.624 til -208.722 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -46.402 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -400.031 kroner til -208.321 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -522.808 til -731.530 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Valdemar Eduard Axel Siesbye. I første omgang er det VSI Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Valdemar Eduard Axel Siesbye, der er den dominerende ejer. Vanquish Innovation ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af farmaceutiske præparater". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle, producere, markedsføre og sælge produkter samt tjenesteydelser og andre aktiviteter i naturlig tilknytning hertil
Tallene vendt: Wonderful Souvenirs ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Wonderful Souvenirs ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,4 millioner til 421.534 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 325.692 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -749.783 til -237.104. Virksomheden ledes af direktør Frederik Torsten Johnsen. I første omgang er det BITO HOLDING ApS og FREDERIK JOHNSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torsten Johnsen og Birgit Junker Johnsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Wonderful Souvenirs ApS anbragt i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel og anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Simon ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Simon ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -20.775 til 175.781 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -20.605 kroner året før til 902.546 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 29.747 til 168.421. Virksomheden ledes af direktør Simon Dragsbæk. Virksomhedens reelle ejere er Simon Dragsbæk. I Erhvervsstyrelsens register er Simon ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i unoterede selskaber samt andre værdipapirer og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Splash Media ApSSplash Media ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,6 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Splash Media ApS var ligesom året før på 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ken Pieris Hansen. I første omgang er det KPHolding Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Ken Pieris Hansen, der er den dominerende ejer. Splash Media ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i Combine-IT A/S, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 52.074 til -71.470 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 72.617 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 5330 kroner året før til -51.350 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 578.953 til 507.483 kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Voss Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Voss Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Combine-IT A/S anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af varer og tjenesteydelser, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, ledelse mm. samt investeringer i informationsteknologivirksomheder og andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Tøjforretning i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet DANSEMESSEN ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -223.705 til 277.400 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -98.463 kroner året før til 188.727 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -94.272 til 70.599. Virksomheden ledes af direktør Solheddin Ismaili. I første omgang er det SI HOLDING KØBENHAVN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Solheddin Ismaili, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DANSEMESSEN ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe og sælge tøj i detailbranchen
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i UDE AF FOKUS ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 181.105 til 145.950 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 335.757 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 528.193 kroner til 550.096 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 112.108 kroner efter skat, faldt formuen i UDE AF FOKUS ApS fra 708.235 til 420.343 kroner . Virksomheden ledes af direktør Daniel Peter Søby Uhland Kristensen. I første omgang er det B38 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Daniel Peter Søby Uhland Kristensen, der er den dominerende ejer. UDE AF FOKUS ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med film og video produktion til erhvervskunder der ud over kreative produktioner som tv og film, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabMATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 79.992 til 488.081 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 936.785 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Majken Lorelei Matzau. Virksomhedens reelle ejere er Majken Lorelei Matzau. MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er erhvervspsykologisk coaching, rådgivnings- og kursusvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Westfleisch Scandinavia ApSWestfleisch Scandinavia ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 156.348 til 154.345 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,5 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -453.332 til 615.593. Selskabet ledes af en direktion, der består af Henrik Buchhave og Michael Schulze Kalthoff. Virksomheden ejes af WESTFLEISCH SCE mit beschränkter Haftung. Westfleisch Scandinavia ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kød og kødprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formidling af købsaftaler som handelsagent og handel med kød og kødprodukter samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Soldout ApS i København VSoldout ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 730.095 til 234.064 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 837.567 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 693.617 til 853.606. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Husted Prominzl. I første omgang er det PROMINZL HOLDING ApS, LVB Holding ApS og VHJ Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Victor Høyer Jensen, Levi Marinus van Boekel og Rasmus Husted Prominzl, der er de dominerende ejere. Soldout ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Santropa A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Santropa A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 9,9 millioner til 33,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 8,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 75 millioner til 101,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Adam Glud. Virksomhedens reelle ejere er Hans Jørgen Glud. Santropa A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed, herunder erhvervelse af fast ejendom og værdipapirer samt administrationsvirksomhed og investeringsvirksomhed, herunder indgåelse af terminsforretninger og dermed beslægtet virksomhed i såvel kommer-cielle som spekulative finansielle instrumenter og værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Growthunity ApSKøbenhavn V-virksomheden Growthunity ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -157.908 til -370.374 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 178.132 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -30.094 kroner til -47.738 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,4 millioner til 4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Benjamin Folkmann Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Benjamin Folkmann Hansen. Growthunity ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tandlæge-virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandlægerne Enghave Plads 6 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 20 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 14,8 millioner kroner til 16,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 4 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Zohair Abdeslem Azzouzi. I første omgang er det ZOHAIR AZZOUZI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Zohair Abdeslem Azzouzi, der er den dominerende ejer. Tandlægerne Enghave Plads 6 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Restaurantvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet GASOZA ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -20.147 til 394.823 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 251.656 til 564.050. Virksomheden ledes af direktør Abid Muhammad Mushtaque. Virksomhedens reelle ejere er Abid Muhammad Mushtaque. I Erhvervsstyrelsens register er GASOZA ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet har til formål at drive restaurantsionvirksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Copenhagen Cutlery A/SKøbenhavn V-virksomheden Copenhagen Cutlery A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -149.908 til -236.330 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 6537 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 461.291 i det foregående regnskabsår til 151.599 - et fald på -67 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,5 millioner til 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Benjamin Folkmann Hansen. I første omgang er det GROWTHUNITY ApS og BOBHUND ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Benjamin Folkmann Hansen, der er den dominerende ejer. Copenhagen Cutlery A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandelKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København V har skåret underskuddet nedKøbenhavn V-virksomheden TDL Leasing ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -164.280 til -141.065 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 605.091 kroner til 606.090 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -380.958 til -490.988 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Latifa Azzouzi. I første omgang er det ZOHAIR AZZOUZI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Zohair Abdeslem Azzouzi, der er den dominerende ejer. TDL Leasing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KKP Adviser og Produktion A/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -139.317 til 426.138 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 205.729 kroner i det foregående regnskabsår til 827.255 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 490.440 til 872.446. Virksomheden ledes af direktør Thomas Schelde Pedersen. I første omgang er det TSP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Schelde Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KKP Adviser og Produktion A/S anbragt i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, rådgivning, investering samt produktion af bearbejdning med deraf afledt virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Ace & Tate Denmark ApSKøbenhavn V-virksomheden Ace & Tate Denmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -130.421 til -26.572 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 280.043 til 253.471 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mark Daniel de Lange og Alexander Johan Buytendijk. I første omgang er det Ace and Tate Holding B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Mark Daniel de Lange og Michael Joannes Maria, der er de dominerende ejere. Ace & Tate Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med fotografiske og optiske artikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder designe og produktion af eget mærke inden for designbriller, samt udvikling af markedsføringsmaterialer samt rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte produkter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Butik Butik ApSKøbenhavn V-virksomheden Butik Butik ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -37.839 til -10.150 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -31.796 kroner til -7675 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10.211 til -7989 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Louise Bedsted Heinesen. Virksomhedens reelle ejere er Louise Bedsted Heinesen. Butik Butik ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er, at sælge bæredygtige livsstilsprodukter der i produktion såvel som anvendelse belaster mennesker og miljø mindst muligt samt bidrager til at mindske ressourcespild og fremme bæredygtig livsstilKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i København V fik igen tabKøbenhavn V-virksomheden JEROPE Capital ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5823 til -6816 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -5823 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5823 kroner til -6813 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 21.049 til 14.233 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Ronald Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Ronald Petersen. JEROPE Capital ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive virksomhed med køb, salg, besiddelse samt udlejning af fast ejendom i Danmark og andre aktiviteter i relation hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsårCPH-Entreprise ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 123.547 til 193.940 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 453.637 kroner til 550.627 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -145.223 til 48.717. Firmaet ledes af direktør Mats Visti Jessen Tikjøb. I første omgang er det VISTI HOLDING 2006 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mats Visti Jessen Tikjøb, der er den dominerende ejer. CPH-Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, restaurationsvirksomhed samt håndværksvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Butcher's Lab ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Butcher's Lab ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 142.485 til -127.736 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 718.379 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 868.101 til 768.113 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steffen Martin Pedersen og Chris Martin Pedersen. I første omgang er det Butcher's Lab Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffen Martin Pedersen og Chris Martin Pedersen, der er de dominerende ejere. Butcher's Lab ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive motionscenter og udstillingsvirksomhed samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i BØRN I BYEN ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 410.435 til 498.484 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 827.153 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i BØRN I BYEN ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Caroline Meldgaard. I første omgang er det BØRN I BYEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Caroline Meldgaard, der er den dominerende ejer. BØRN I BYEN ApS hører hjemme i branchen "Webportaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive webvirksomhed og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Charlie's Roof ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Charlie's Roof ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3024 til -187.020 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 17.027 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 579.686 kroner i det foregående regnskab til 347.529 - et fald på -40 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -11.051 til -156.973 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jan Michele Bramstoft. I første omgang er det AHA SOLUTIONS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Michele Bramstoft, der er den dominerende ejer. Charlie's Roof ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at yde andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Copenhagen Relocations ApS i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Copenhagen Relocations ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,0 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 3,6 millioner til 5,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Michele Bramstoft. I første omgang er det AHA SOLUTIONS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Michele Bramstoft, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Copenhagen Relocations ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde konsulterende service, primært til udenlandske medarbejdere, der skal bosætte sig i København eller omegn, således at de hurtigst muligt føler sig funktionsdygtige. Copen Relocations ApS arbejder fortrinsvis for internationale firmaer med domicil i eller nær KøbenhavnKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Lövendahl ApSKøbenhavn V-virksomheden Lövendahl ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -137.508 til -10.211 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -126.019 kroner året før til 5824 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -300.493 til -310.704 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Emil Løvendahl Sørensen og Kit Løvendahl Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Emil Løvendahl Sørensen og Kit Løvendahl Nielsen. Lövendahl ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at, drive detailhandel med brugskunst, herunder drift af webshop
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SORT Cider ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -22.240 til 112.262 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 9363 kroner i det foregående regnskabsår til 144.138 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -27.466 til 141.978. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Bruun Pedersen, Jens Hansen Holm, Jesper Nyrup Stilling og Benjamin Alexander Breitenbauch. Virksomhedens reelle ejere er Hans Bruun Pedersen, Jens Hansen Holm, Jesper Nyrup Stilling og Benjamin Alexander Breitenbauch. I Erhvervsstyrelsens register er SORT Cider ApS anbragt i branchen "Fremstilling af cider og anden frugtvin". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, distribution og salg af cider samt udøve investeringsvirksomhed samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene vendt: Design Matters ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Design Matters ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -303.775 til 435.040 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -176.278 til 77.922. Virksomheden ledes af direktør Michael Christiansen. I første omgang er det Design is the future ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Christiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Design Matters ApS anbragt i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive konferencevirksomhed inden for digital design samt al virksomhed som er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Talos ApSKøbenhavn V-virksomheden Talos ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -200 til -2660 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -200 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -200 kroner til -2660 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -5894 kroner efter skat, voksede formuen i Talos ApS sidste år fra 195.984 til 289.584 . Virksomheden ledes af direktør Nikolaos Samaritis. Virksomhedens reelle ejere er Nikolaos Samaritis. Talos ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der driver virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden PROiMPACTiVE V1 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,7 millioner til -811.568 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,7 millioner i det foregående regnskabsår til 332.177 - et fald på -81 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 568.062 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Attrup. I første omgang er det COiMPACTIVE Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Attrup, der er den dominerende ejer. PROiMPACTiVE V1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kursus og konsulentvirksomhed samt anden i forbindelse hermed relevant virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Jaffa ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jaffa ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 467.589 til 780.795 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Christensen. Jaffa ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre virksomheder og at yde konsulentbistand samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden SERENO GROUP APS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3765 til -110.798 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3765 kroner til -43.546 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 37.063 til -49.728 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Christian Sereno Anthonius Dalsgård. Virksomhedens reelle ejere er Christian Sereno Anthonius Dalsgård. SERENO GROUP APS hører hjemme i branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive terapivirksomhed og selvstændig udøvende scenekunstnervirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i NICOLASLINDE ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,3 millioner til 4,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 8,8 millioner til 11,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nicolas Linde. Virksomhedens reelle ejere er Nicolas Linde. NICOLASLINDE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, undervisningsvirksomhed og konsulenttjenester samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden Scandinavian Cosmetics Denmark ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6,9 millioner til -1,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,9 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 17,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,5 millioner - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 11,4 millioner til 10,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jenny Maria Lundgren. Virksomheden ejes af Scandinavian Cosmetics Group Holding AB. I Erhvervsstyrelsens register er Scandinavian Cosmetics Denmark ApS anbragt i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med beklædning og kosmetik og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Amicus Therapeutics ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Amicus Therapeutics ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 28.112 til 24.807 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 94.257 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 490.223 kroner til 644.168 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 229.709 til 249.060. Virksomheden ledes af direktør John Erik Mattias Bankel. Virksomheden ejes af Amicus Therapeutics UK Ltd.. Amicus Therapeutics ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at markedsføre, distribuere og sælge produkter og tjenesteydelserKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ASP Danmark ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -633.730 til 82.435 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 266.024 kroner i det foregående regnskab til 217.938. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 644.643 til 907.792. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mads Ransby Olsen og Michael Sten Ewald. Virksomheden ejes af ASP International GmbH. I Erhvervsstyrelsens register er ASP Danmark ApS anbragt i branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er markedsfø-ring, salg, distribution, service og support af produkter/ydelser til adressekvalitet, sikre overholdelse og sikkerhedsarbejde i mange for-skellige industrierKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kapital Partner A/S i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kapital Partner A/S, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,1 millioner til -702.916 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 751.997 kroner . Firmaet ledes af direktør Jesper Ilsøe. I første omgang er det Kapital Partner Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Ilsøe, der er den dominerende ejer. Kapital Partner A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse samt rådgivning om public relations og kommunikationKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Regner Grasten Distribution A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,0 millioner til 13,9 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 15,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 10,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Regner Grasten Distribution A/S fra 3,7 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Regner Stenbæk Grasten. I første omgang er det REGNER GRASTEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Tove Lervad Grasten og Regner Stenbæk Grasten, der er de dominerende ejere. Regner Grasten Distribution A/S hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, erhverve og udnytte film og dertil knyttede rettigheder og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Jamii ApS får nyt millionunderskudKøbenhavn V-virksomheden Jamii ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -45.290 til -2,7 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -45.290 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 738.820 kroner året før til -323.116 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til -971.004 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Daniel Brøndum Torp og Charlotte Lunden Rønje. I første omgang er det RIND & CO. ApS, Kapfin Holding ApS og DontMindMe.io ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Daniel Brøndum Torp og Charlotte Lunden Rønje, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Jamii ApS anbragt i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Arttiles ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Arttiles ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -133.366 til 113.385 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 438.452 i det foregående regnskabsår til 126.636 - et fald på -71 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 21.496 til 109.881. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anette Nørmark Christensen og Trine Galschiøt. I første omgang er det The World is Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Trine Galschiøt og Jan Roll, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Arttiles ApS anbragt i branchen "Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at designe og drive handel med fliser og andre hermed beslægtede ydelserKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Dam Konsult ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dam Konsult ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -58.003 til 4316 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 140.603 i det foregående regnskabsår til 70.112 - et fald på -50 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -95.271 til -97.844 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Steffen Dam. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Dam. I Erhvervsstyrelsens register er Dam Konsult ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabZanity IT ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 144.000 til 765.740 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 340.000 til 935.016. Firmaet ledes af direktør Rikki Loft Bligaard. I første omgang er det Zanity Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rikki Loft Bligaard, der er den dominerende ejer. Zanity IT ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Abtion A/S i København VAbtion A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 248.220 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 30 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 18,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 18,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 182.858 kroner efter skat, faldt formuen i Abtion A/S fra 2,5 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bo Kønskov Feldmose Hansen og Mads Hofman Hansen. I første omgang er det ABTICO ApS, Bo Kønskov Holding ApS og Hofman ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Kønskov Feldmose Hansen, Mads Hofman Hansen og Andreas Bødker, der er de dominerende ejere. Abtion A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med fokus på informationsteknologi samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Sahakian ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Sahakian ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 119.735 til -161.438 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 119.735 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 484.900 kroner til 625.737 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 128.451 til -19.303 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Akop Levonovich Sahakian. Virksomhedens reelle ejere er Akop Levonovich Sahakian. Sahakian ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri, service og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Scanco A/S i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Scanco A/S i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,1 millioner til 11,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 13,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -1,3 millioner til 7,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ragne Joakim Johnsson. Virksomheden ejes af Scandinavian Cosmetics Group Holding AB. I Erhvervsstyrelsens register er Scanco A/S anbragt i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed med kosmetiske produkter samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Restaurantvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 482.604 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS fra 6,7 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Nissen. I første omgang er det EJENDOMSSELSKABET BRYGGEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Nissen, der er den dominerende ejer. INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel inden for detailleddet og al anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Henrik Qwist Invest ApS fik større overskud end året førHenrik Qwist Invest ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 70.617 til 155.208 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -13.288 kroner til -12.356 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 769.683 til 819.348. Firmaet ledes af direktør Henrik Qwist. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Qwist. Henrik Qwist Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Norskov Invest ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Norskov Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 767.627 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -6250 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mikkel Nørskov Kjær. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Nørskov Kjær. Norskov Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje andele i andre virksomheder og hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i A/S Moltkesvejshave X i København VA/S Moltkesvejshave X, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 8,6 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 50.243 kroner i det foregående regnskabsår til 269.012 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 27,5 millioner til 30,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kjeld Jørgensen. I første omgang er det Jakob Bloch Ehlers, Anne Katrine Andersen, Anne Katrine Andersen, Rita Alice Dahmcke, Rita Alice Dahmcke, Ivanka Cileva Mikkelsen, Birgit Tove Brusen, Lotte Vibeke Wæver, Frank Kirdorf, Suzan Backen Skovborg, Lone Zacho, Marianne Lage, Kurt Lauritzen Rasmussen, Ulla Thordal-Christensen, Helena Ericsson, Lene Palsbro og Jesper Bo Nielsen, der står som ejere. I sidste ende er det Kjeld Jørgensen, Anne Katrine Andersen, Rita Alice Dahmcke, Suzan Backen Skovborg, Ulrikke Sachse Petersen og Morten Stenbæk Jørgensen, der er de dominerende ejere. A/S Moltkesvejshave X hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og benytte selskabets ejendom, matr. nr. 6 qf af Frederiksberg, til boligfællesskab for aktionærerneKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Nordic Treasury ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nordic Treasury ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -569.212 til 612.533 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 140.536 til 738.307. Virksomheden ledes af direktør Arnfinnur Teitur Ottesen. I første omgang er det ATO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Arnfinnur Teitur Ottesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nordic Treasury ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er IT-konsulentvirksomhed, softwareudvikling og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Dagens ApS får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Dagens ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2,5 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -1,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jens Christian Andersen. Virksomheden ejes af Dagens AS. Dagens ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er udvikling og kommercialisering af en digital platform for direkte handel med fødevarer mellem madproducenter og professionelle madkøbere og dermed associeret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Oaxaca Group ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Oaxaca Group ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,5 millioner til 399.745 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 37 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 45 ansatte - en fremgang på 21,62 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 3,6 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rosio Sanchez Ho. I første omgang er det Heartcore Capital Fund II K/S, GP22 ApS og Sanchan ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rosio Sanchez Ho, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Oaxaca Group ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fødevarevirksomhed, herunder at foretage import, indkøb, producere fødevarer, samt drive restaurationsvirksomhed og varetage administrative opgaver for såvel selskabet såvel som koncernrelaterede virksomheder. Endelig er formålet også at eje datterselskaber og andre kapitalandeleKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Figaro ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Figaro ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 708.352 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 11 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 5,7 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Philip Viscovich. I første omgang er det Viscovich Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Viscovich, der er den dominerende ejer. Figaro ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive resturationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden ODC-Mad ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -49.252 til -5982 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 13.157 kroner året før til -5917 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i ODC-Mad ApS var ligesom året før på -1,5 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Jonathan Stephen Nolan Soriano. I første omgang er det Lars Stevenius Christensen, CHINOVILLE ApS og JIF Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonathan Stephen Nolan Soriano og Lars Stevenius Christensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ODC-Mad ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bl.a. at drive virksomhed indenfor online salg af fødevarer og tilhørende arrangementerKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i København V får milliontabUnderskuddet i København V-virksomheden Maison VSN ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -317.612 til -1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 25.087 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 408.144 kroner året før til -79.506 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -185.012 til -1,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jonathan Stephen Nolan Soriano. I første omgang er det ODC-MAD ApS, Jesper N. Jeppesen Holding ApS og Fabricius Bach Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonathan Stephen Nolan Soriano og Lars Stevenius Christensen, der er de dominerende ejere. Maison VSN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er import, handel og distribution af drikkevarer samt hermed beslægtet virksomhed samt i sin virksomhed og drift at have væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VA/S Moltkesvejshave IX, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,8 millioner til 664.507 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 96.816 kroner i det foregående regnskabsår til 167.442 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 26,8 millioner til 27,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kjeld Jørgensen. I første omgang er det Inger Lau, Hanne Bonnerup Plambæk, Johnny Plambæk, Pelle Folmer Nielsen, Tine Merete Rasmussen, Jan Runge, Palle Flensted Sørensen, Robin Oliver Bentley, Hanne Fenger-Eriksen, Grethe Birgith Jensen, Jonas Møller Kristensen, Torkil Mjelde Andersen, Anne Lyhne Knudsen, Lise Kirsten Ellegaard, Lill Berit Skogli, Nadia Hussain Nielsen, Daniel Lawrence, Siff Ditthe Johnsen, Anna Christine Kudzielka, Mona Lau Runge og 2 andre, der står som ejere. I sidste ende er det Kjeld Jørgensen, Inger Lau, Johnny Plambæk, Lill Berit Skogli, Jacob Kjær Schmidt og Max Buchwald Johansen, der er de dominerende ejere. A/S Moltkesvejshave IX hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og benytte ejendommen matr. nr. 6 qe af Frederiksberg til boligfællesskab for aktionærerneKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Vang Stensgaard ApS i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vang Stensgaard ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 4148 til 2012 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 356.704 i det foregående regnskabsår til 9809 - et fald på -97 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 91.984 til 93.996. Firmaet ledes af direktør Anja Vang Kragh. Virksomhedens reelle ejere er Mia Stensgaard og Anja Vang Kragh. Vang Stensgaard ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af boligtekstiler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er design, produktion og handel med textilerKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Reach Active ApS i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Reach Active ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -1,6 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit tre ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomheden har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -608.857 kroner året før til 1,7 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -3,8 millioner til -2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dixie Alexandra Cecilia Wikholm. I første omgang er det FOUNDERS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Holch Povlsen, Anna Cecilia Frellsen, Niels Bjørn Christiansen, Lars Nørby Johansen, Jesper Brandgaard og Peter Straarup, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Reach Active ApS anbragt i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er levere personlige, digitale og selvplejende genoptræningsplaner til personer med sportsskader og generel muskel- og ledsmerter og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København V fik igen tabKøbenhavn V-virksomheden Pro2 GP Denmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -95.092 til -95.551 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -62.959 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -99.975 kroner til -102.338 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -155.460 til -229.990 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mario Louis Fernandez, Peter Eric Broström og Héléne Henning. Virksomheden ejes af Institutional Investment-Partners GmbH. Pro2 GP Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som komplementar i kommanditselskabet Pro2 PropCo Denmark K/S samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: It-virksomhed i København V har underskudKøbenhavn V-virksomheden KØBENHAVNS UDDANNELSESCENTER ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -126.078 til -116.052 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 205.771 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 133.070 kroner i det foregående regnskab til 100.975. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -202.431 til -318.483 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Teu Fong Wong. Virksomhedens reelle ejere er Teu Fong Wong. I Erhvervsstyrelsens register er KØBENHAVNS UDDANNELSESCENTER ApS anbragt i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive undervisnings- og softwarevirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed af enhver art. Desuden driver selskabet detailhandel med enhver form for motorkøretøjer. automobiludstyr og tilbehør, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Arkitekt-virksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i bluemoon.studio ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 267.667 til 333.897 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 267.667 kroner til 339.493 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 248.707 til 508.376. Virksomheden ledes af direktør Monica Skovgaard Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Monica Skovgaard Christensen. bluemoon.studio ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitet
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet LAACL ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21.134 til 52.931 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 13.836 kroner i det foregående regnskabsår til 76.588 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 23.310 til 64.294. Virksomheden ledes af direktør Lisa Pi Lernborg. Virksomhedens reelle ejere er Lisa Pi Lernborg. I Erhvervsstyrelsens register er LAACL ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe, sælge, renovere og udleje ejendomme og boliger samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed
Går tilbage: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden WhatWeDo ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 38.132 til -19.774 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 117.371 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 653.270 kroner i det foregående regnskab til 634.583. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 156.011 til 139.978 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Tobias Scheel Mikkelsen og Hanne Scheel Mikkelsen. I første omgang er det Tobias Scheel Mikkelsen, Hanne Scheel Mikkelsen, Finn Mikkelsen og Karen Lisbeth Andersen, der står som ejere. I sidste ende er det Tobias Scheel Mikkelsen og Hanne Scheel Mikkelsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er WhatWeDo ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af indretningsprodukter og levering af designydelser samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Helsingørsgade ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Helsingørsgade ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 600.320 til 500.249 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 990.176 kroner i det foregående regnskab til 822.048. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 7 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nicklas Andre Oldenborg Roelann. I første omgang er det Christopher Roelann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christopher André Roelann, der er den dominerende ejer. Helsingørsgade ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering og udlejning af ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Helsingørsgade 21 ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Helsingørsgade 21 ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 210.181 til 572.672 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 358.546 kroner i det foregående regnskabsår til 854.692 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 131.100 til 577.478. Virksomheden ledes af direktør Nicklas Andre Oldenborg Roelann. I første omgang er det Christopher Roelann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christopher André Roelann, der er den dominerende ejer. Helsingørsgade 21 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, eje (kapital)andele i ejendoms- og udviklingsselskaber og - projekter og hermed forbundne aktiviteter samt yde rådgivning og konsulentbistand, alt efter direktionens nærmere bestemmelseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Social Minds ApSSocial Minds ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 688.850 til 62.839 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 902.601 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 48.882 kroner efter skat, faldt formuen i Social Minds ApS fra 1,1 millioner til 986.517 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mette Merete Moth Fog. Virksomhedens reelle ejere er Magnus Jacobi og Mette Merete Moth Fog. Social Minds ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for strategisk kommunikationsrådgivning til virksomheder samt drive hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Looper ApS i København VLooper ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 228.594 til 74.537 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 274.610 i det foregående regnskabsår til 117.735 - et fald på -57 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1 millioner til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Magnus Jacobi. I første omgang er det Social Minds ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Magnus Jacobi og Mette Merete Moth Fog, der er de dominerende ejere. Looper ApS hører hjemme i branchen "Udgivelse af computerspil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning ved udvikling og drift af websteder og softwareapplikationer, og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i virksomhed i København VDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden MB NJ Hvidevarer 2000 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,1 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på fire i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 3,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Martin Bolting Andersen og Nick-Kee Vie Jensen. I første omgang er det MB NJ Hvidevarer Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Bolting Andersen og Nick-Kee Vie Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MB NJ Hvidevarer 2000 ApS anbragt i branchen "Detailhandel med elektriske husholdningsapparater". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive detailsalg af hvidevarer og tilknyttede varer samt servicering samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København V er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet Selskabet af 31. marts 2016 ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -5,6 millioner til 31,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,8 millioner kroner til 10,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 61,9 millioner til 93,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Lytje. I første omgang er det COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Lytje, Thomas Rudbeck og Hans August Lund, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Selskabet af 31. marts 2016 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering og udlejning af ejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hansen Maskiner ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Hansen Maskiner ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 18.061 til -116.235 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 685.973 i det foregående regnskabsår til 284.834 - et fald på -58 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 51.838 til -61.606 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Hansen og Torben Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Hansen og Torben Hansen. Hansen Maskiner ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Cavai ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Cavai ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -494.706 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Morten Buus Dahl. I første omgang er det Cavai AS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Torjesen og Steffen Svartberg Kristiansen, der er de dominerende ejere. Cavai ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklameplads i medier". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af digitale annonceprodukterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i A/S Moltkesvejshave VIII, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 222.087 til 186.250 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 361.929 i det foregående regnskabsår til 171.454 - et fald på -53 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 26,6 millioner til 26,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kjeld Jørgensen. I første omgang er det Christina Overby, Flemming Lykke Bistrup, Bente Bistrup, Knud Eggert Buhl, Inge Birthe Thuneby, Christian Vaupell Holmelund, Line Auhagen, Hanne Dalsgaard Sørensen, Anne-Marie Otto, Mads Roloff Clausen, Anders Emborg, Karina Küppers, Ketty Annelise Jørgensen, Gurli Irene Hansen, Anne Cecilie Clemmesen, Jonas Olesen, Henning Bech, Tove Rugsveen, Anders Holm Jeppesen og Lene Vibjerg, der står som ejere. I sidste ende er det Kjeld Jørgensen, Flemming Lykke Bistrup, Christian Vaupell Holmelund, Line Auhagen, Hanne Dalsgaard Sørensen, Anne Cecilie Clemmesen og Henning Bech, der er de dominerende ejere. A/S Moltkesvejshave VIII hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og benytte selskabets ejen- dom matr. nr. 6 qd Frederiksberg, til boligfællesskab for aktionærerneKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden AllYouNeed ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -68.171 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -68.171 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Morten Bork Kjeldsen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bork Kjeldsen. I Erhvervsstyrelsens register er AllYouNeed ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med egne produkter, herunder proteinpulver og kosttilskud, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabMobilize Strategy Consulting A/S, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 137.000 til 662.026 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 10,0 millioner kroner til 13,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 840.000 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Søren Barlebo Rasmussen. Virksomheden ejes af Mobilize Holding ApS. Mobilize Strategy Consulting A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed vedrørende ledelse og strategi samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AZAAN TRAVEL ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -20.851 til 296.831 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 416.341 kroner til 554.229 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 434.220 til 669.143. Virksomheden ledes af direktør Imran Khurshid. Virksomhedens reelle ejere er Imran Khurshid. I Erhvervsstyrelsens register er AZAAN TRAVEL ApS anbragt i branchen "Rejsebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rejsebureau med salg af flytbilletter via kontor og online samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i restaurantvirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden ONE 2 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -113.987 til -209.150 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 159.207 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -853.233 til -1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jesper Gjern Schneider. I første omgang er det Mainrock Investment ApS og Werner 2013 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Gjern Schneider, der er den dominerende ejer. ONE 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Invis ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Invis ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9382 til 7328 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 463.662 kroner i det foregående regnskab til 384.810. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 84.764 til 85.563. Virksomheden ledes af direktør Anders Thomsen Skovsende. I første omgang er det Invis Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Thomsen Skovsende, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Invis ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med regnskabsassistance og hermed forbundet virksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos E2233 Leasing ApSKøbenhavn V-virksomheden E2233 Leasing ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -27.000 til -21.140 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -27.000 kroner til -21.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i E2233 Leasing ApS var ligesom året før på 2,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Annette Noskwith. Virksomheden ejes af Tronus Ltd.. I Erhvervsstyrelsens register er E2233 Leasing ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af luftfartøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri, herunder flyleasing, og anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Prunus Serratula ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Prunus Serratula ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,9 millioner til 7,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -83.000 kroner til -207.545 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 4 millioner til 11,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Stephan Gassier Skovlund. Virksomhedens reelle ejere er Stephan Gassier Skovlund. Prunus Serratula ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, samt besidde ejerandele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Monica Leasing ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Monica Leasing ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5000 kroner til -7325 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 9,9 millioner til 12,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Pagaard Junker. Virksomhedens reelle ejere er Christian Pagaard Junker. Monica Leasing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, formueforvaltning, finansiering, leasing (udlejning) og investering i maskiner og fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden B.K. Consult P/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 312.008 til -278.179 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 712.008 til 433.831 kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon Stoltze London. I første omgang er det Domutech A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Michael Møgelgaard, Christian Bertel Seidelin og Christian Thysen, der er de dominerende ejere. B.K. Consult P/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed, herunder bygherrerådgivning, energimærkning og udarbejdelse af tilstandsrapporter, samt hvad der efter ledelsens skøn naturligt står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet salting & dyrby ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -26.034 til 203.777 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 584.328 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -154.407 til 44.497. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kristoffer Korsgaard Salting og Brian Dyrby Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Kristoffer Korsgaard Salting og Brian Dyrby Christiansen. I Erhvervsstyrelsens register er salting & dyrby ApS anbragt i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er lyddesign og studieudlejning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MICHAEL FRYDENDAL ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -33.165 til 103.246 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -39.501 kroner til -34.157 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -627.531 til -524.285. Virksomheden ledes af direktør Michael Frydendal. Virksomhedens reelle ejere er Michael Frydendal. I Erhvervsstyrelsens register er MICHAEL FRYDENDAL ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Nordisk Data Analyse ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Nordisk Data Analyse ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.283 til 250.654 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9489 kroner året før til 250.950 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -177.215 til 73.439. Virksomheden ledes af direktør Bastian Jon Khamseh Møller. I første omgang er det DIGITAL ALLIANCE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bastian Jon Khamseh Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nordisk Data Analyse ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er reklamebureau
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i 2Knowhow ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 504.514 til 1,3 millioner kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 4,2 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rene Denker. Virksomhedens reelle ejere er Rene Denker. 2Knowhow ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at yde konsulentbistand vedrørende informationsteknologiKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frisørsalon i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden EE Frisør ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 252.564 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 827.396 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Elin Kristbjörg Gudjonsdottir og Erik Helgi Björnsson. I første omgang er det Björnsson Holding ApS og EllaBjork Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Elin Kristbjörg Gudjonsdottir og Erik Helgi Björnsson, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er EE Frisør ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive frisørsalon og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Plus Pictures ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Plus Pictures ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,9 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 6,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 6,6 millioner til 7,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mette Heide. I første omgang er det Mette Heide Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mette Heide, der er den dominerende ejer. Plus Pictures ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og udnytte kunstneriske rettigheder, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm, spillefilm og tv-programmer samt udøvelse af kunstneriske aktiviteter. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med selskabets hovedformålKlik her for at se regnskabet.
Vending: Sanno Sales ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Sanno Sales ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -82.783 til 376.596 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 23.886 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -42.783 til 269.174. Virksomheden ledes af direktør Zanno Alexander Ejlertsen. Virksomhedens reelle ejere er Zanno Alexander Ejlertsen. Sanno Sales ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Call centres virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at beskæftige sig med telemarketing samt hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsår3D-TECH DEVELOPMENT ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 158.555 til 470.814 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 848.493 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 716.573 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Frydendal. I første omgang er det MICHAEL FRYDENDAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Frydendal, der er den dominerende ejer. 3D-TECH DEVELOPMENT ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive it-konsulent virksomhed samt anden virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København V har skåret underskuddet nedKøbenhavn V-virksomheden MMXV Design Lab ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10.847 til -6029 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6400 kroner til -5954 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -28.350 til -34.379 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Kajus Andersen og Claus Brandt-Jakobsen. I første omgang er det Jens Kajus Studio ApS og Claus Jakobsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Kajus Andersen og Claus Brandt-Jakobsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MMXV Design Lab ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive design-, produktions- og handelsvirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MEWEcreate ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -258.682 til 81.064 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -257.386 kroner året før til 81.733 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -673.526 til -592.462. Virksomheden ledes af direktør Gitte Amalie Hempel. Virksomhedens reelle ejere er Gitte Amalie Hempel. I Erhvervsstyrelsens register er MEWEcreate ApS anbragt i branchen "Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og salg af beklædningsgenstande og interiør og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Rederiet Folmer Invest II ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -51.382 til 7,7 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -13.750 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 5,8 millioner til 13,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Jørgen Jørgensen Folmer. I første omgang er det JØRGEN FOLMER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Jørgensen Folmer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Rederiet Folmer Invest II ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rederi- og shippingvirksomhed, samt investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rederiet Folmer Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rederiet Folmer Invest ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 320.883 til 10,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 7,5 millioner til 17,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Jørgen Jørgensen Folmer. I første omgang er det JØRGEN FOLMER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Jørgensen Folmer, der er den dominerende ejer. Rederiet Folmer Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rederi- og shippingvirksomhed, samt investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Jørgen Folmer A/S i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Jørgen Folmer A/S i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -3,2 millioner til 17,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 19,9 millioner til 37,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Jørgensen Folmer. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Jørgensen Folmer. I Erhvervsstyrelsens register er Jørgen Folmer A/S anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Scanpow A/SKøbenhavn V-virksomheden Scanpow A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -30.680 til -31.327 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -28.385 kroner. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 159.872 til 135.437 kroner . Firmaet ledes af direktør Jørgen Jørgensen Folmer. I første omgang er det JØRGEN FOLMER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Jørgensen Folmer, der er den dominerende ejer. Scanpow A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet Firmaet Jørgen Folmer II ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -306.691 til 915.746 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -2250 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 1,5 millioner til 2,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Jørgen Jørgensen Folmer. I første omgang er det JØRGEN FOLMER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Jørgensen Folmer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Firmaet Jørgen Folmer II ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rederi- og shippingvirksomhed, samt investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i København V fik lidt lavere overskudJJF ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 56.275 til 55.053 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 119.063 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 85.907 kroner til 86.071 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -277.366 til -237.496. Firmaet ledes af direktør Jørgen Jørgensen Folmer. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Jørgensen Folmer. JJF ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og udleje erhvervs- og boligejendomme, samt investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Firmaet Jørgen Folmer ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Firmaet Jørgen Folmer ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -290.131 til 919.339 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 805.588 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Jørgensen Folmer. I første omgang er det JØRGEN FOLMER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Jørgensen Folmer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Firmaet Jørgen Folmer ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rederi- og shippingvirksomhed, samt investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Contour ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Contour ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 444.293 til 355.578 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 644.225 kroner i det foregående regnskab til 546.072. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 618.102 til 889.526. Firmaet ledes af direktør Mohammed Omar Farooq. Virksomhedens reelle ejere er Mohammed Omar Farooq og Mohammed Kashaf Farooq. Contour ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at sælge kosmetiske produkter og kosmetiske ansigtsbehandlingerKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden CONSTRUCTIVE CONSULTING ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6527 til -2680 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 6554 i det foregående regnskabsår til 1466 - et fald på -78 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 226.755 til 225.270 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nicolai Christian Baaring. Virksomhedens reelle ejere er Nicolai Christian Baaring. I Erhvervsstyrelsens register er CONSTRUCTIVE CONSULTING ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden TipTop Transport ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -106.403 til -44.089 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 62.138 kroner i det foregående regnskabsår til 115.610 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -156.842 til -192.184 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Bülent Bakbak. Virksomhedens reelle ejere er Bülent Bakbak. I Erhvervsstyrelsens register er TipTop Transport ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive mange former og størrelser for transport ydelser
Nedgang på bundlinjen: Matkompagniet ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Matkompagniet ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 72.340 til -10.847 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 72.340 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 73.073 kroner året før til -10.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 56.193 til 47.546 kroner . Virksomheden ledes af direktør Danial Aftab Ahmed. Virksomhedens reelle ejere er Mahrukh Shahid. Matkompagniet ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved import af fødevarer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: La Coruna Tandoori ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden La Coruna Tandoori ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -10.119 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 205.272 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Aftab Ahmed. Virksomhedens reelle ejere er Aftab Ahmed. La Coruna Tandoori ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive spisested samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Cloud Innovations ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Cloud Innovations ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -76.507 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -31.206 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tue Lystrup. I første omgang er det BRIDGING BUSINESS CONSULT ApS, PETERSENS EDB SERVICE ApS og Pefrely ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Friis Hjæresen, Christian Rosenlund Petersen og Tue Lystrup, der er de dominerende ejere. Cloud Innovations ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KeyCore Komplementarselskab ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 19.506 til 14.632 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 22.000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5586 kroner til -10.125 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 21.389 til 51.364. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Friis Hjæresen, Christian Rosenlund Petersen og Tue Lystrup. I første omgang er det BRIDGING BUSINESS CONSULT ApS, PETERSENS EDB SERVICE ApS og Pefrely ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Friis Hjæresen, Christian Rosenlund Petersen og Tue Lystrup, der er de dominerende ejere. KeyCore Komplementarselskab ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som komplementar i KeyCore P/SKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Humble & Curious ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Humble & Curious ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 292.494 til 550.026 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 293.223 kroner i det foregående regnskabsår til 958.694 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 265.244 til 692.818. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Malte Gaarde Meyenburg og Maria Dall Meyenburg. Virksomhedens reelle ejere er Malte Gaarde Meyenburg og Maria Dall Meyenburg. Humble & Curious ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at skabe produkter og oplevelser i spændingsfeltet mellem kunst og kommunikationKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Storm Equestrian ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Storm Equestrian ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.630 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -13.630 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Oliver Anthon Storm Pallesen, Sebastian Anthon Storm Pallesen og Stephanie Anthon Storm Pallesen. Virksomhedens reelle ejere er Oliver Anthon Storm Pallesen, Sebastian Anthon Storm Pallesen og Stephanie Anthon Storm Pallesen. Storm Equestrian ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af rideudstyr, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vesterbros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Modeuge

Synes du også, der skal ruskes op i modeugen: Så tag til alternativ fashion week

Annonce

Mød 56-årige Dan, der dagligt må have piller for at passe sit arbejde på byggepladsen: - Jeg kan jo ikke sådan lige lade mig omskole

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vesterbro

Smart trick: Sådan 'snød' hundredvis sig til gratis Ed Sheeran-koncert - og du kan gøre det samme

Plage

Har du også undret dig? Derfor vælter flyvemyrer frem netop nu - og sådan slipper du af med dem

Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Vesterbro

Københavnske elever undervises i, at der ikke kun er to køn: Derfor bekymrer det ikke lærerformand

Efter stormvejret på Herlufsholm: Prins Christian og prinsesse Isabella har fundet nye skoler

Kæledyr

Katten Hulk gik i kramper og måtte i kunstig koma: Nu advarer dyrehospital mod særligt middel

Kunst

Siris plakat satte ild til internettet: - Folk bliver helt overraskede, når de hører, det er mig, der har tegnet den

Lange skoledage

I 10 år har københavnske skoleelever haft nogle af de længste skoledage i verden. Det er måske snart slut.

Partihopperen Peter Skaarup mener stadig, at partihoppere snyder vælgerne: - Men jeg har gode grunde

Live-sport

Følg dit hold: Nu kan du se alle kampene i 2. og 3. division på KøbenhavnLIV

For abonnenter

De har solgt alt, sagt jobbet op og forlader Danmark på ubestemt tid: Planen er ingen planer at have

Se det her For abonnenter

Afsløret: Her er undervisningsmaterialet, Normstormerne har forsøgt at holde hemmeligt

Beder om hjælp

Politiet jagter disse to mænd: Kan du genkende dem?

Angreb

40-årige Anja blev skudt i Field's og spillede død: Pludselig mærkede hun gerningsmanden stå over hende

Annonce