Annonce
Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Underskuddet er blevet mindre hos Issa Vibe Brand ApSKøbenhavn V-virksomheden Issa Vibe Brand ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -66.951 til -5920 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -64.903 kroner året før til 8924 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -74.996 til -49.755. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Julius Mukiibi Mbabazi og David Teik Jatta. I første omgang er det MK-Invest Holding ApS,David Jay ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Julius Mukiibi Mbabazi,David Teik Jatta, der er de dominerende ejere. Issa Vibe Brand ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er produktion og salg af egen tøj brand, samt hermed beslægtet virksomhed, efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ingeman Fischer ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ingeman Fischer ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 646.134 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lasse Ingeman Michaelsen. I første omgang er det ANDERS FISCHER HOLDING ApS,Ingeman ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Christoffersen Fischer,Lasse Ingeman Michaelsen, der er de dominerende ejere. Ingeman Fischer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde rådgivning indenfor byggeri, arkitekter, konstruktører og ingeniører samt anden i denne forbindelse hermed stående eller afledt virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Sparkservice ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Sparkservice ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 382.426 kroner. Årets bruttotab var på -1,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 298.293 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Sparkservice ApS fra 40.000 til -258.293 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Reagul Hasnath. Virksomhedens reelle ejere er Reagul Hasnath. Sparkservice ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udføre service for andre virksomheder herunder vikarservice samt rengøringsservice i øvrigt for virksomheder og privat kunder
Underskuddet er blevet mindre hos Accord A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Accord A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -645.867 til -61.420 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 6,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,4 millioner til 3,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Brian Olsson og Simon Braunstein Vestergård. I første omgang er det BRIAN OLSSON HOLDING ApS,Ouroboros ApS,Moondance ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anna Sofie Braunstein Vestergård,Simon Braunstein Vestergård, der er de dominerende ejere. Accord A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: København V-virksomheden Mortens.nu ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabSelskabet Mortens.nu ApS, der har adresse i København V, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -3500 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -3500 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 36.500 til 33.000 kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Jeppe Quist Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Quist Hammer. I Erhvervsstyrelsens register er Mortens.nu ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er, at drive handel, herunder import og eksport, fabrikation i øvrigt, og i den i forbindelse med formålene stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Merkle Denmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Merkle Denmark A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 60,4 millioner til 86,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 214 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 232 ansatte - en fremgang på 8,41 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 191,8 millioner kroner til 250,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 63,7 millioner til 84,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steen Østerby og Jimmi Eriksen. Virksomheden ejes af Isobar Nordics A/S. Merkle Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og konsulentydelser, herunder drift af et web-bureau samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Kundamudayar ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kundamudayar ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 483.226 til 396.165 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 495.231 kroner i det foregående regnskab til 433.074. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 422.488 til 731.137. Virksomheden ledes af direktør Hemalatha Kannathasan. Virksomhedens reelle ejere er Hemalatha Kannathasan. Kundamudayar ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed og efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Roelann Ejendomme ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRoelann Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 77.506 til 305.043 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 486.937 kroner i det foregående regnskab til 353.325 - et fald på -27 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 5,2 millioner til 5,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nicklas Andre Oldenborg Roelann. I første omgang er det Christopher Roelann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christopher André Roelann, der er den dominerende ejer. Roelann Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er besiddelse og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Panorama9 A/S i København VPanorama9 A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 714.400 til 109.766 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Thorvaldsen. I første omgang er det Panorama9, Inc., der står som ejer. I sidste ende er det Janus Rægaard Nielsen, der er den dominerende ejer. Panorama9 A/S hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre software samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Humleby Elbil El ApSKøbenhavn V-virksomheden Humleby Elbil El ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -22.728 til -2016 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9319 kroner året før til 1322 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2016 kroner efter skat, voksede formuen i Humleby Elbil El ApS sidste år fra -101.884 til -64.900 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Bøndergaard. I første omgang er det KBEE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Bøndergaard, der er den dominerende ejer. Humleby Elbil El ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Handel med elektricitet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive og levere el til elbilerKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Urban Indian ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Urban Indian ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -845.879 til -606.791 kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 11 ansatte - en fremgang på 120 procent. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 40.947 kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -620.210 til -1,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Hemalatha Kannathasan. Virksomhedens reelle ejere er Hemalatha Kannathasan. Urban Indian ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurant samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Nextfood ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Nextfood ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -900.758 til -3,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 15 ansatte - en fremgang på 200 procent. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 37.977 kroner året før til -868.913 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -779.372 til -3,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hannes Lindal Thjódbjörnsson og Rasmus Tim Bjerngaard. I første omgang er det CUR ApS,Flaming Engineering ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hannes Lindal Thjódbjörnsson,Rasmus Tim Bjerngaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Nextfood ApS anbragt i branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med teknologi- og fødevarerelateret udvikling, drift, konsulentvirksomhed og hermed forbundet virksomhed for øjeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Suit Supply Denmark ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Suit Supply Denmark ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -168.879 til 375.733 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,9 millioner kroner til 7,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -493.819 til -200.916. Virksomheden ledes af direktør Fokke Marten de Jong. I første omgang er det Suit Supply Holding B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Fokke Marten de Jong, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Suit Supply Denmark ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel samt hermed relaterede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Norchem A/S i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i København V-virksomheden Norchem A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 53,4 millioner til -92,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 64 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Norchem A/S var ligesom året før på 1,5 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Torgeir Steinhaug. I første omgang er det Laurence Ward Odfjell,Rederiet Odfjell AS,Bernt Daniel Odfjell,Camilla Odfjell Gruer,Carl Fredrik Odfjell, der står som ejere. I sidste ende er det Laurence Ward Odfjell, der er den dominerende ejer. Norchem A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemløbsholdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller gennem aktiebesiddelser at drive skibsvirksomhed, handels- og industrivirksomhed, foretage værdipapirinvestering og investering i fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Untitled Projects ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Untitled Projects ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -324.942 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 434.836 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Alexander Bach Schmidt. I første omgang er det Fabricius Bach Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alexander Bach Schmidt, der er den dominerende ejer. Untitled Projects ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor digitalisering og strategi samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Blocser ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Blocser ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -690.266 til -1,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på -690.266 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -686.416 kroner til -1,3 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Johan Henrik Danbjørg. I første omgang er det AUGUSTENBORG HOLDING ApS,JUBECH ApS,DANBJORG HOLDING ApS,Torch Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Johan Henrik Danbjørg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Blocser ApS anbragt i branchen "Andre informationstjenester". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at facilitere digital handel og services. Det er endelig selskabets formål at udøve enhver sådan form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme forannævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Safe Journey P/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Safe Journey P/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 113.467 til 84.027 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 834.210 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 652.658 til 736.685. Virksomheden ledes af direktør Mette Bruhn-Pedersen. I første omgang er det Mette Bruhn-Pedersen,Safe Journey Lab ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mette Bruhn-Pedersen, der er den dominerende ejer. Safe Journey P/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent-, undervisnings- og coachingvirksomhed samt markedsføre og videresælge softwareløsninger og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Nordic Eye Institute ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Nordic Eye Institute ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-07-02/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -5996 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -5600 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Mohammed Kashaf Farooq, Francisco Javier Cabrerizo Nuñez og Srdjan Zelenbabic. Virksomhedens reelle ejere er Mohammed Kashaf Farooq,Francisco Javier Cabrerizo Nuñez,Srdjan Zelenbabic. Nordic Eye Institute ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hospitaler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Wooma ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Wooma ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 229.118 til 347.487 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,6 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 884.605 til 1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Signe Eflund Abrahamsen og Neel Boje Larsen. I første omgang er det Wooma S.E. Holding ApS,Wooma NB Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Signe Eflund Abrahamsen,Neel Boje Larsen, der er de dominerende ejere. Wooma ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af frisørsalon og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Discovery Networks Denmark ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Discovery Networks Denmark ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -85,8 millioner til -368,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 162 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 139 ansatte - en nedgang på 14,2 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 344,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 269,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selv om året endte med et underskud på -367,2 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Discovery Networks Denmark ApS sidste år fra 686,5 millioner til 2,6 milliarder . Virksomheden ledes af direktør James Tsung Jen Gibbons. Virksomheden ejes af Discovery Communications Europe ltd.. I Erhvervsstyrelsens register er Discovery Networks Denmark ApS anbragt i branchen "Produktion af tv-programmer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion indenfor medieområdet og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Gilling Travel ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Gilling Travel ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 152.180 til 93.577 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 153.218 kroner i det foregående regnskab til 96.580 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 143.741 til 216.461. Virksomheden ledes af direktør Camilla Gilling. I første omgang er det Zanzi Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Camilla Gilling, der er den dominerende ejer. Gilling Travel ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rejsearrangører". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udøve rejsebureau og eventsKlik her for at se regnskabet.
Skinetworks 2020 A/S får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Skinetworks 2020 A/S. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-07/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7,5 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 24 i 2020-12-07/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -6,6 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bjarke Skeltved Hansen. I første omgang er det PRIMO AIR ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarke Skeltved Hansen, der er den dominerende ejer. Skinetworks 2020 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rejsebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er rejsebureauvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Nyhuus ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårNyhuus ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.226 til 250.529 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 513.278 kroner i det foregående regnskabsår til 799.307 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 437.127 til 632.144. Firmaet ledes af direktør Mike Nyhuus. Virksomhedens reelle ejere er Mike Nyhuus. Nyhuus ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er detailhandel med brugte varer i forretningerKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Alsace Music ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Alsace Music ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -58.640 til 4621 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -58.473 kroner året før til 4751 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -5740 til -2136. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kristoffer Juul-Pedersen og Emil Lyngdorf Steffensen. Virksomhedens reelle ejere er Kristoffer Juul-Pedersen,Emil Lyngdorf Steffensen. I Erhvervsstyrelsens register er Alsace Music ApS anbragt i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med livekoncerter, og studie produktion og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Aarhusgade 1 ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Aarhusgade 1 ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -331.987 til 641.609 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -1,7 millioner til -1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Bærentzen. Virksomhedens reelle ejere er Allan Bærentzen. I Erhvervsstyrelsens register er Aarhusgade 1 ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er restaurationsdrift samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Mestro Danmark ApSKøbenhavn V-virksomheden Mestro Danmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.295 til -18.523 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -16.295 kroner til -18.523 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -18.523 kroner efter skat, voksede formuen i Mestro Danmark ApS sidste år fra -10.052 til 11.425 . Virksomheden ledes af direktør Gustav Folke Hugo Stenbeck. Virksomheden ejes af Mestro AB. Mestro Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med energy data collection, energy management, computer software development og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dej ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dej ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 386.222 til 412.124 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 142.136 til 415.804. Virksomheden ledes af direktør Sami Kurjieh. I første omgang er det Kurjieh Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sami Kurjieh, der er den dominerende ejer. Dej ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive cafeKlik her for at se regnskabet.
Vending: Town Group ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Town Group ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3720 til 24.890 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -3420 kroner året før til 25.702 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 36.280 til 54.922. Virksomheden ledes af direktør Frederik Harder Saugmann. I første omgang er det Frederik Saugmann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frederik Harder Saugmann, der er den dominerende ejer. Town Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Merlot Tours ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Merlot Tours ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -170.958 til 216.719 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 320.493 kroner i det foregående regnskabsår til 594.495 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 631.392 til 837.303. Virksomheden ledes af direktør Sanne Kobbernagel. I første omgang er det Sanko Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sanne Kobbernagel, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Merlot Tours ApS anbragt i branchen "Rejsebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rejsebureau samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Brand Lane ApS i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Brand Lane ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 11.238 til 3292 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 11.889 i det foregående regnskabsår til 5831 - et fald på -51 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -411.858 til -408.565. Virksomheden ledes af direktør Dzmitry Hushcha. Virksomhedens reelle ejere er Dzmitry Hushcha. Brand Lane ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formgivning og industrielt design samt drift af reklamebureauvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Mobility Food ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Mobility Food ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-02-04/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -141.220 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021-02-04/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 154.956 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Miguel Angel Montano Botero. I første omgang er det Holding MB Invest ApS,HB16 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Benedikt Þór Ásgeirsson,Miguel Angel Montano Botero, der er de dominerende ejere. Mobility Food ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af mad og drikke, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Koncentrat ApSKøbenhavn V-virksomheden Koncentrat ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -41.237 til -141.325 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 237.529 i det foregående regnskabsår til 112.546 - et fald på -53 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 97.481 til -13.189 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Sune Herold Einarsson Gudmundsson. I første omgang er det JOURNALISTBUREAUET TANK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lasse Wamsler,Sune Herold Einarsson Gudmundsson,Sven Nikolaj Johannesen, der er de dominerende ejere. Koncentrat ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af ugeblade og magasiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor nyheds- og undervisningsbranchen, samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Takuya Restaurant ApS fik større overskud end året førTakuya Restaurant ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 198.154 til 413.106 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 518.262 kroner til 737.999 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 94.091 til 415.897. Firmaet ledes af direktør Chunsong Chen. Virksomhedens reelle ejere er Chunsong Chen. Takuya Restaurant ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at drive virksomhed inden for Restaurant med sushi, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Legalisering.dk ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLegalisering.dk ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6670 til 23.417 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 6670 kroner i det foregående regnskabsår til 22.904 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 91.691 til 107.932. Firmaet ledes af direktør Martin Boberg. I første omgang er det DICTION ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Boberg, der er den dominerende ejer. Legalisering.dk ApS hører hjemme i branchen "Oversættelse og tolkning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: 1.2. Selskabets formål er at drive virksomhed med juridisk oversættelse for erhverv og private
Nyt regnskab: Wcl ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Wcl ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-11-09/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -84.997 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -32.365 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Reem Nicole Al-Sayegh. Virksomhedens reelle ejere er Reem Nicole Al-Sayegh. Wcl ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive cafe
Nyt regnskab: Fixbiz ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Fixbiz ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -963 kroner. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Årets bruttotab var på -963 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 50.000 til 40.170 kroner . Selskabet ledes af direktør Klaudia Joanna Flakiewicz. Virksomhedens reelle ejere er Klaudia Joanna Flakiewicz. Fixbiz ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bogføring og finansiel rådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Greenelimo ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårGreenelimo ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1703 til 21.317 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 85.252 kroner i det foregående regnskabsår til 146.101 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 70.817 til 84.830. Firmaet ledes af direktør Christoffer Severin Holmsteen. I første omgang er det Grønenitten Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christoffer Severin Holmsteen, der er den dominerende ejer. Greenelimo ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Northforge ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Northforge ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 115.333 til -62.319 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 216.275 kroner i det foregående regnskabsår til 453.463 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 129.967 til 66.532 kroner . Virksomheden ledes af direktør Garland William Binns Iii. Virksomhedens reelle ejere er Garland William Binns Iii. Northforge ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos H15 Bioby ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden H15 Bioby ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -911.951 til -406.602 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,1 millioner til -1,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bagge Algreen-Ussing og Klaus Rix Jakobsen. Virksomheden ejes af H15 Holding ApS. H15 Bioby ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restauration og cateringsvirksomhed i og udenfor ejendommen Halmtorvet 15, København, samt at afsøge mulighederne for at etablere dagligvaremarked og taghaveKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Target Group ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Target Group ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 841.564 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 750.286 kroner efter skat, faldt formuen i Target Group ApS fra 1,8 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Hvolgaard Andersen. I første omgang er det HVOLGAARD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Hvolgaard Andersen, der er den dominerende ejer. Target Group ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er distribution af musik, CD og pladerKlik her for at se regnskabet.
Vending: H15 Scene ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden H15 Scene ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -43.990 til 952.027 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 657.974 kroner i det foregående regnskabsår til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 203.218 til 939.287. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bagge Algreen-Ussing og Klaus Rix Jakobsen. Virksomheden ejes af H15 Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er H15 Scene ApS anbragt i branchen "Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at præsentere musik, scenekunst og dermed beslægtede aktiviteter samt at udleje lokaler til eksterne arrangementerKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Mystery Room ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Mystery Room ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-28/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 51.994 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-05-28/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 60.251 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mads Peter Lind. I første omgang er det Gizah ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Peter Lind, der er den dominerende ejer. Mystery Room ApS hører hjemme i branchen "Andre forlystelser og fritidsaktiviteter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentydelser vedrørende afholdelse af eventbegivenheder, teambuilding, forlystelser og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Williams World Tours ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Williams World Tours ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -59.822 til 18.948 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 536.919 kroner i det foregående regnskab til 508.203. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -288.149 til -234.201. Virksomheden ledes af direktør John Findsen Nielsen. I første omgang er det XPERIENCES HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Findsen Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Williams World Tours ApS anbragt i branchen "Rejsebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rejsebureau og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Earthshine Group ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Earthshine Group ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -102.737 til 32.785 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -102.459 kroner året før til 470.040 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -62.737 til -15.718. Virksomheden ledes af direktør Michael Derek Townsend. I første omgang er det Earthshine Holdings ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martina Zahradnikova,Michael Derek Townsend, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Earthshine Group ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive konsulentvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Overskud hos Mishipay ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Mishipay ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-07-16/2022-03-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 52.568 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 405.433 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mustafa Abedin Khanwala. I første omgang er det MISHIPAY LTD, der står som ejer. I sidste ende er det Mustafa Abedin Khanwala, der er den dominerende ejer. Mishipay ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Stadig minus: Mark Kenly Domino Tan ApS får nyt millionunderskudKøbenhavn V-virksomheden Mark Kenly Domino Tan ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3,6 millioner til -4,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -743.916 kroner til -796.154 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13,2 millioner til -16,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Charlotte Egelund. I første omgang er det Fashion Society A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Ellinor Sæther, der er den dominerende ejer. Mark Kenly Domino Tan ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med design, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Fashion Society A/SUnderskuddet i København V-virksomheden Fashion Society A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -14,5 millioner til -9,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,4 millioner kroner til 7,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13,4 millioner til -23 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Charlotte Egelund. I første omgang er det E. SÆTHER HOLDING A/S,K.A.E. HOLDING ApS,TUE INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ellinor Sæther, der er den dominerende ejer. Fashion Society A/S hører hjemme i branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i selskaber inden for modebranchen og sammen med aktive medejere at udvikle og styrke disse selskabernes virksomhed, bl.a. ved varetagelse af fællesfunktioner inden for økonomi, produktion, salg, PR og distributionKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Køkkensnedkeren København ApSKøbenhavn V-virksomheden Køkkensnedkeren København ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9001 til -15.697 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6250 kroner til -10.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -15.579 til -51.642 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ali Marker Naghdiani. Virksomhedens reelle ejere er Ali Marker Naghdiani. Køkkensnedkeren København ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ole Victor ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Ole Victor ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 23.582 til -32.880 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 65.798 kroner året før til -32.329 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 63.582 til 14.802 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Arne Henrik Victor. Virksomhedens reelle ejere er Ole Arne Henrik Victor. Ole Victor ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Naja Lauf ApS får nyt millionunderskudKøbenhavn V-virksomheden Naja Lauf ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3,7 millioner til -3,9 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2,3 millioner kroner til -2,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -6,1 millioner til -9,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Charlotte Egelund. I første omgang er det Naja Lauf,Fashion Society A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Ellinor Sæther, der er den dominerende ejer. Naja Lauf ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at designe, producere og sælge modetøj og tilbehørKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Lydrummet ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Lydrummet ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -90.672 til 65.447 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 361.035 kroner i det foregående regnskabsår til 746.420 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -27.553 til 18.217. Virksomheden ledes af direktør Peter Hasager Albrechtsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Hasager Albrechtsen. I Erhvervsstyrelsens register er Lydrummet ApS anbragt i branchen "Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for lyddesign samt hermed relaterede opgaverKlik her for at se regnskabet.
Roxiant ApS får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Roxiant ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-07-30/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -1,7 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-07-30/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -1,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Kasper Gubba Ørtenblad og Andreas Sidelmann Christensen. I første omgang er det Vjack Holding ApS,Gubba Holding ApS,Good by Intent Holding ApS,Ferdinando Nicoletti,LGV1 S.r.l, der står som ejere. I sidste ende er det Andreas Sidelmann Christensen,Annibale Alessandro Puca, der er de dominerende ejere. Roxiant ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve medicinsk forskning, produktion og salg af sådanne produkter samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Ashfield Nordic ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Ashfield Nordic ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020-10-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -799.245 til -489.415 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -473.899 kroner efter skat, voksede formuen i Ashfield Nordic ApS sidste år fra -7587 til 633.914 . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Marcel G. Noteboom og Mats Olof Holmberg. Virksomheden ejes af Ashfield Nordic AB. Ashfield Nordic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor lægemiddelsektoren, import og eksport af lægemidler og helseprodukter og dermed beslægtet virksomhed Selskabet kan endvidre drive turist virksomhed og dermed forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Mikkelsen Arkitekter A/S i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Mikkelsen Arkitekter A/S, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,6 millioner til -192.451 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 21, året før var det 22. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 17,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,2 millioner - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,1 millioner til 4,8 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Stig Mikkelsen. I første omgang er det ERNST HOLDING ApS,Luise Lorenc Holding ApS,S. Mikkelsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Stig Mikkelsen, der er den dominerende ejer. Mikkelsen Arkitekter A/S hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kulufornia Transport ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Kulufornia Transport ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 10.712 til -132.255 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 116.687 kroner i det foregående regnskabsår til 190.781 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 76.081 til -27.244 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Ahmet Gül. Virksomhedens reelle ejere er Ahmet Gül. Kulufornia Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre post- og kurertjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kurervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lind & Birkedal ApS i København VLind & Birkedal ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 505.747 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 389.254 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lind & Birkedal ApS fra 1,4 millioner til 811.772 kroner . Virksomheden ledes af direktør Andy Poppelhøj Birkedal. I første omgang er det A. BIRKEDAL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andy Poppelhøj Birkedal, der er den dominerende ejer. Lind & Birkedal ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt dermed relateret erhvervKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Joannes Design ApSJoannes Design ApS, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 108.874 til 101.694 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 108.095 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -181.273 til -75.286. Firmaet ledes af direktør Hans Christian Andreassen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christian Andreassen. Joannes Design ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og handel af produkter knyttet til husholdningen samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Caudiciform.com ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Caudiciform.com ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-14/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -28.996 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -28.996 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Mads Rasmussen og Mike Saleh Achour. Virksomhedens reelle ejere er Mads Rasmussen,Mike Saleh Achour. Caudiciform.com ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Planteforhandlere og havecentre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af planter og tilbehør hertil, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Nedgang på bundlinjen: One Step Away ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i One Step Away ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 62.010 til -35.442 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 411.219 kroner i det foregående regnskab til 308.062 - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 292.162 til 264.521 kroner . Firmaet ledes af direktør Mark Nessim Ghazouani. Virksomhedens reelle ejere er Mark Nessim Ghazouani. One Step Away ApS hører hjemme i branchen "Rejsearrangører". Selskabets formål er beskrevet sådan: At sælge og formidle rejser og oplevelser og dertil knyttet aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Twente One First Invest ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Twente One First Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-02-17/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -4000 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -4000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Casper Frederik Benfeldt og Jonathan Riis Gilmartin. I første omgang er det Casper Frederik Benfeldt,Gilmartin Group ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Casper Frederik Benfeldt,Jonathan Riis Gilmartin, der er de dominerende ejere. Twente One First Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investerer i og udleje boligejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Hostie ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Hostie ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -8813 til 5183 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -6210 kroner året før til 8059 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -14.049 til 31.133. Virksomheden ledes af direktør Oskars Matiss. I første omgang er det Matiss Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Oskars Matiss, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hostie ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at sælge software løsninger til virksomheder og private personer
Nedgang på bundlinjen: Frontliners ApS i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Frontliners ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5,4 millioner til -2,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 5,4 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 6,9 millioner i det foregående regnskabsår til 7605 - et fald på -100 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,5 millioner til 319.085 kroner . Virksomheden ledes af direktør Danny Fabricius Fogel. I første omgang er det SLN+1 Invest ApS,Itelba Consulting ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Danny Fabricius Fogel, der er den dominerende ejer. Frontliners ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle software der hjælper virksomheder med at opnå de bedst tænkelige resultater i mødet med forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Adstream Nordic ApS fik større overskud end året førAdstream Nordic ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020-07-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 192.381 til 349.777 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,5 millioner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner - et fald på -62 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,9 millioner til 3,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Daniel Charles Mark. Virksomheden ejes af Adstream(UK) Limited. Adstream Nordic ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at levere reklameworkflow og distribuere løsninger til reklameindustrienKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Content People ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Content People ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 24.586 til -20.195 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 24.586 kroner året før til -18.282 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 52.743 til 32.548 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mette Bernt Knudsen og Teitur Jónasson. I første omgang er det Buffi Aps,MBK Media ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mette Bernt Knudsen,Teitur Jónasson, der er de dominerende ejere. Content People ApS hører hjemme i branchen "Reklameplads i medier". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er journalistisk og redaktionel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Khan Delivery Service ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Khan Delivery Service ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 84.333 til -147.271 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 84.333 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 178.413 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 214.811 til 67.541 kroner . Virksomheden ledes af direktør Zeeshan Khan. Virksomhedens reelle ejere er Zeeshan Khan. Khan Delivery Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre post- og kurertjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at tilbyde kurerservice
Overskuddet stiger: Moment A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Moment A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 32,8 millioner til 50,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 2.060 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 3.615 ansatte - en fremgang på 75,49 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 576,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 milliarder i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 35,5 millioner til 101,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Gleerup. Virksomheden ejes af Moment Group ApS. Moment A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vikarbureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rekrutterings-, formidlings-, vikar-, og konsulentvirksomhed inden for forskellige fagområder blandt andet ved brug af internettet samt at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Rotom Danmark A/S i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Rotom Danmark A/S i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5351 til 82.231 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 80.975 kroner i det foregående regnskabsår til 142.992 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -1,1 millioner til -990.129. Virksomheden ledes af direktør Richard Arjan Kuiper. I første omgang er det Rotom Europe B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Richard Arjan Kuiper,Henricus van den Anker, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Rotom Danmark A/S anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at markedsføre, sælge og distribuere logistiske produkter samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Netgen ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Netgen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -3,2 millioner til -924.000 kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 35 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 41 ansatte - en fremgang på 17,14 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 26,1 millioner kroner til 27,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -722.000 kroner efter skat, voksede formuen i Netgen ApS sidste år fra -2,4 millioner til -156.000 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Thomas Gleerup. Virksomheden ejes af MOMENT A/S. Netgen ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med it og it-konsulenter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Forgotton Anne Production ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Forgotton Anne Production ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 530.918 til 412.714 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -76.438 til 336.277. Virksomheden ledes af direktør Alfred Nguyen. I første omgang er det THROUGHLINE GAMES ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alfred Nguyen,Michael Wladyslaw Godlowski-Maryniak, der er de dominerende ejere. Forgotton Anne Production ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af computerspil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere og udvikle computerspil
Nyt regnskab: Yondr Denmark ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Yondr Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-03-04/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3529 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -3529 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Harold van den Eynde Gónzalez-Aller, Miles Edward Redding og Paul Hood. I første omgang er det Yondr Group Holdings B.V., der står som ejer. I sidste ende er det William Bruce Harrison, der er den dominerende ejer. Yondr Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive service virksomhed inden for opførsel, udlejning og drift af datacentre samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Integritet Byg ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Integritet Byg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-04-19/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -39.369 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -38.853 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Poul Christian Lindorf. I første omgang er det Plindorf holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Christian Lindorf, der er den dominerende ejer. Integritet Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Ohpops! Functional Foods A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Ohpops! Functional Foods A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,1 millioner til -2,4 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på -1,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -728.582 kroner til -1,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2,4 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Ohpops! Functional Foods A/S sidste år fra -792.530 til -673.344 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ole Bent Nielsen. I første omgang er det NP HOLDING A/S,KAKES A/S,Konsulenthuset MY, Nivaa ApS,Havreholm Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hanne Sten Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ohpops! Functional Foods A/S anbragt i branchen "Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Vending: Chabber Danmark ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Chabber Danmark ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -201.000 til 549.000 kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 21 ansatte - en fremgang på 320 procent. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -122.000 til 306.000. Virksomheden ledes af direktør Valdemar Gaarn Rasmussen. Virksomheden ejes af MOMENT A/S. Chabber Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vikarbureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, vikarbureau, personale-rekruttering, administration, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Juniper Networks Denmark ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Juniper Networks Denmark ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 421.764 til 686.480 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,7 millioner kroner til 12,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 6,9 millioner til 7,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ketan Kumar Vithalbhai Rambhai Patel. Virksomheden ejes af Juniper Networks International B.V.,Juniper Networks International B.V.. Juniper Networks Denmark ApS hører hjemme i branchen "Fastnetbaseret telekommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udbyde højtydende IP netværkssystemer ved vedligeholdelses- og konsulenttjenesteyderlser, salgsagent- og finansielle leasingtjenesteydelser til udbydere af tjenesteydelser samt marketings- og markedsføringsaktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Livilea Hair ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Livilea Hair ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 111.578 til -111.168 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 111.578 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 533.102 i det foregående regnskabsår til 258.221 - et fald på -52 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -5528 til -97.241 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tina Liva Pedersen. I første omgang er det Tina Liva Pedersen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tina Liva Pedersen, der er den dominerende ejer. Livilea Hair ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er frisørvirksomhed og beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Livilea ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Livilea ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 40.868 til -3469 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 40.868 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 40.872 kroner året før til -3409 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 47.346 til 43.640 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tina Liva Pedersen. I første omgang er det Tina Liva Pedersen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tina Liva Pedersen, der er den dominerende ejer. Livilea ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive IT-virksomhed, IT-programmering og levering af konsulentydelser og dermed beslægtet virksomhed
Overskud hos Livilea Academy ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Livilea Academy ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-10-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 187.109 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 203.572 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tina Liva Pedersen. I første omgang er det Tina Liva Pedersen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tina Liva Pedersen, der er den dominerende ejer. Livilea Academy ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med afholdelse af kurser og undervisning samt andre hermed beslægtede virksomheder
Tallene vendt: Hhapps Consult ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Hhapps Consult ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -42.915 til 77.044 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 13.958 kroner i det foregående regnskabsår til 189.049 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 9817 til 82.250. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Martin Landgreen og Henrik Kenneth Daniel Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Martin Landgreen,Henrik Kenneth Daniel Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Hhapps Consult ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle web- og mobilapplikationer for virksomheder og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Prefab Consultants ApSKøbenhavn V-virksomheden Prefab Consultants ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2835 til -2879 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Årets bruttotab var ligesom året før på -5500 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 179.367 til 177.764 kroner . Firmaet ledes af direktør Allan Thorvaldsen. I første omgang er det THORVALDZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Thorvaldsen, der er den dominerende ejer. Prefab Consultants ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre præfabrikerede fritidshuse samt at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Grad ApS i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i København V-virksomheden Grad ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3,2 millioner til -4,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 7,6 millioner kroner året før til -81.751 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,4 millioner til 6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Max Tomas Lundberg. I første omgang er det TAN HOLDING ApS,Lundberg Invest ApS,Per Daniel Bergelin,Klas Roland Sven Persson,Baseline Invest AB,Fredrik Sven-Johan Sjöberg,Mynttorget EGA AB,Hans Gustaf Sköld, der står som ejere. I sidste ende er det Max Tomas Lundberg, der er den dominerende ejer. Grad ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og markedsføring af innovative temperaturkontrollerende løsningerKlik her for at se regnskabet.
Vending: Soransk Samfunds Boligfond i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Soransk Samfunds Boligfond i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -149.025 til 861.748 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 831.738 kroner i det foregående regnskab til 810.144. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 32,2 millioner til 32,5 millioner. I Erhvervsstyrelsens register er Soransk Samfunds Boligfond anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at opføre og drive kollegier for uddannelsessøgende tidligere elever fra Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere bosat i udlandet samt internationale udvekslingsstuderende. At yde boligstøtte til uddannelsessøgende tidligere elever fra Sorø Akademis SkoleKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Safe Journey Lab ApS fik større overskud end året førSafe Journey Lab ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5766 til 6943 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6306 kroner til -1808 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 51.655 til 54.594. Firmaet ledes af direktør Mette Bruhn-Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Mette Bruhn-Pedersen. Safe Journey Lab ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementarselskab for videnbaserede og videnformidlende selskaber, herunder konsulent-, kursus- og coachingvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Koalition ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKoalition ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4481 til 15.527 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Antallet af ansatte var i gennemsnit ni i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,9 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 125.873 til 255.874. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Damgaard og Marie Sainabou Jeng. I første omgang er det Jacob Damgaard Holding ApS,Marie Sainabou Jeng Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Damgaard,Marie Sainabou Jeng, der er de dominerende ejere. Koalition ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning om PR, kommunikation og projektudvikling
Tallene går op: Khora ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Khora ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 296.159 til 509.478 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 18 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,2 millioner kroner til 9,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Simon Max Bloch Lajboschitz. I første omgang er det INVESTERINGSSELSKABET SIMON LAJBOSCHITZ ApS,Peter Fisher Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Simon Max Bloch Lajboschitz, der er den dominerende ejer. Khora ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling indenfor ITKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Divina Patria ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDivina Patria ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.259 til 896.566 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 752.511 til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør May-Britt Franco Koed. Virksomhedens reelle ejere er May-Britt Franco Koed. Divina Patria ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Lidang ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Lidang ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -19.062 til 25.860 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 117.692 kroner til 126.856 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 102.170 til 114.246. Virksomheden ledes af direktør Jesper Lidang. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Lidang. I Erhvervsstyrelsens register er Lidang ApS anbragt i branchen "Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive almen underholdning, handel,, servicevirksomhed, finansiering og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Blooming E ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Blooming E ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-10/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -42.314 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -37.203 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Rasmus Brinch-Nielsen og Simone Vernegaard Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Brinch-Nielsen,Simone Vernegaard Knudsen. Blooming E ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Mads Nissen Photography ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMads Nissen Photography ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 67.000 til 254.340 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 69.000 kroner i det foregående regnskabsår til 256.506 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 154.000 til 323.023. Firmaet ledes af direktør Mads Nikolai Nissen. Virksomhedens reelle ejere er Mads Nikolai Nissen. Mads Nissen Photography ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kleen Hub ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Kleen Hub ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-11-24/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -514.230 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-11-24/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -141.057 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Robert Wolfgang Dichtl, Simone Favorito og Giuseppe Lanzafame. I første omgang er det Favourite ApS,Megalodon ApS,Land of Plenty ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Robert Wolfgang Dichtl,Simone Favorito,Giuseppe Lanzafame, der er de dominerende ejere. Kleen Hub ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Lous ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Lous ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-10-21/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3419 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 933.196 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Peter Lous. I første omgang er det Lous Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Lous, der er den dominerende ejer. Lous ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Stadig minus: Alcazar ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Alcazar ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -400.015 til -1,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 621.024 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 168.453 til -705.533 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Keld Pedersen. I første omgang er det RASTAPOPOULOS HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Alcazar ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive café- og barvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Yuri Arcurs Photography ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Yuri Arcurs Photography ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 10,1 millioner til 5,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 14,9 millioner i det foregående regnskabsår til 6,5 millioner - et fald på -56 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Yuri Arcurs Photography ApS fra 8,5 millioner til 4,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Ravlo. I første omgang er det ARCURS CREATIVE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Yuri Wackerhausen, der er den dominerende ejer. Yuri Arcurs Photography ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med og produktion af billeder og film, herunder især stock-materiale. Konsulentarbejde i foto/filmbranchen, foredragsvirksomhed, køb og salg af hjemmesider med beslægtede formål og investeringsaktivitet. Desuden research og forskning indenfor beslægtede områderKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Millimeter Byg ApSKøbenhavn V-virksomheden Millimeter Byg ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -84.885 til -187.532 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -84.685 kroner året før til 332.192 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -35.555 til -223.089 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mark Dethlef Jakobsen. I første omgang er det Millimeter Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mark Dethlef Jakobsen, der er den dominerende ejer. Millimeter Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, entreprenør og byggevirksomhed
Tallene vendt: Live Collective ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Live Collective ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -201.082 til 454.920 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 253.275 til 606.058. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anette Konge Röhl og Betina Konge Röhl. Virksomhedens reelle ejere er Anette Konge Röhl,Betina Konge Röhl. I Erhvervsstyrelsens register er Live Collective ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive eventbureau samt virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Millennium Invest Aps i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Millennium Invest Aps blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 84.047 til -145.051 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 85.014 kroner året før til -28.980 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 200.520 til 86.469 kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Nørgaard Høgh. Virksomhedens reelle ejere er Martin Nørgaard Høgh. Millennium Invest Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af anden yderbeklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med yderbeklædning samt hermed beslægtet virksomhed. Ydermere investering i afkastgivende aktiviteter
Stadig minus: Monsenso A/S får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i København V-virksomheden Monsenso A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6,2 millioner til -9,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Medarbejdertallet var på 20 i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 6,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,7 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Selv om året endte med et underskud på -8,2 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Monsenso A/S sidste år fra 18,7 millioner til 21,4 millioner . Firmaet ledes af direktør Thomas Lethenborg. Monsenso A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber eller deltagelse i joint ventures og andre samarbejder at drive IT virksomhed inden for helbreds- og sundhedsområdet i form af salg af IT konsulentydelser, udvikling af, handel med og produktion af software og applikationer, dataudstyr, datatilbehør samt dertil knyttet service og support, herunder IT service, systemintegration, etablering af IT kommunikation, netværksetablering, hosting, outsourcing og uddannelse samt enhver anden efter bestyrelsens skøn dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Cheffr ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Cheffr ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-20/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -9266 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -6974 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sune Ulrik Sunesen. I første omgang er det Sune Sune Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sune Ulrik Sunesen, der er den dominerende ejer. Cheffr ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af software, samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed
Nedgang på bundlinjen: Kitchen Collective ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Kitchen Collective ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 50.226 til -58.095 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 239.794 kroner til 290.202 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 100.424 til 55.203 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mia Maja Hansson Frederiksen. I første omgang er det Mia Maja ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mia Maja Hansson Frederiksen, der er den dominerende ejer. Kitchen Collective ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed inden for køkkenudlejning, madkultursudvikling og kursusvirksomhed samt anden forbundet virksomhed
Overskud hos 1.5 Degrees ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden 1.5 Degrees ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-07-08/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 246.282 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 246.605 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Halleløv. I første omgang er det 1P5D Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Halleløv, der er den dominerende ejer. 1.5 Degrees ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde rådgivning til energiselskaber omkring elbiler samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Globus Medical Denmark ApSGlobus Medical Denmark ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 558.000 til 28.318 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 558.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 921.128 - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 765.000 til 784.522. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Keith William Pfeil og Stephen Richert La Neve. Virksomheden ejes af Globus Medical GmbH. Globus Medical Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sælge, distribuere og markedsføre medicinsk udstyr samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Godot Godot ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Godot Godot ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 24.525 til -1667 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 24.525 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 25.739 kroner året før til -1585 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1667 kroner efter skat, voksede formuen i Godot Godot ApS sidste år fra -32.865 til 3069 . Firmaet ledes af direktør Godot Stangerup. I første omgang er det K.G.S. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Godot Stangerup, der er den dominerende ejer. Godot Godot ApS hører hjemme i branchen "Kunstnerisk skaben". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel med industriel designproduktion samt handel og tjenesteydelser gennem projekter inden for design og events. Desuden udøver selskabet anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed
Nyt regnskab: Do Step Inn ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Do Step Inn ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-07/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -251.800 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -163.025 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mark Nessim Ghazouani. I første omgang er det Mark Nessim Ghazouani,HOLDINGSELSKABET AF 20/1 1999 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mark Nessim Ghazouani,Abdelkader Ben Salah Ghazouani, der er de dominerende ejere. Do Step Inn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udleje og administrere kontorlokaler og dertil knyttet virksomhed
Overskuddet stiger: Zat Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Zat Invest ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,6 millioner til 9,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er forbedret fra -726.553 kroner til -441.518 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 25,6 millioner til 33,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Krebs Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Krebs Sørensen. Zat Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering og finansiering med værdipapirer, konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Protego Bidco Denmark ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Protego Bidco Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-03-24/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -84.413 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -98.332 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Steen Tanderup og Wilfred Sluijter. Virksomheden ejes af TenCate Advanced Armour Holding B.V. Protego Bidco Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investere i og eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Freddys Bar ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Freddys Bar ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -166.500 til 239.783 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 476.512 til 660.277. Virksomheden ledes af direktør Peter Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er Freddys Bar ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for restaurationsbranchen og underholdningsbranchen eller ved investering i selskaber i disse brancherKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Wallbox ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Wallbox ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-11-06/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -616.721 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-11-06/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 339.566 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Enric Asunción Escorsa, Esteve Dolsa Sanvicens og Jordi Lainz Gavalda. Virksomheden ejes af Wallbox AS. Wallbox ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve programmeringsvirksomhed inden for elektriske motorer, generatorer og transformere samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kubb&co A/S i København V ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kubb&co A/S, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,0 millioner til -81.263 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 22 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 34 ansatte - en fremgang på 54,55 procent. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 12,9 millioner kroner til 17,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,5 millioner til 4,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christopher James Kubbernus. I første omgang er det Kubb Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christopher James Kubbernus, der er den dominerende ejer. Kubb&co A/S hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor markedsføring og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Thorup Erhvervspsykologi ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Thorup Erhvervspsykologi ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 114.907 til 64.016 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 580.009 kroner til 714.050 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 456.943 til 505.618. Virksomheden ledes af direktør Esben Tue Thorup. I første omgang er det ESBEN THORUP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Esben Tue Thorup, der er den dominerende ejer. Thorup Erhvervspsykologi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor erhvervspsykologi samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Roku Denmark ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Roku Denmark ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,4 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 26 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 33 ansatte - en fremgang på 26,92 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 37,8 millioner kroner til 46,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 36,4 millioner til 59,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Thoft Moth Møller. Virksomheden ejes af Roku, Inc.. Roku Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling og udlicitering af SW og HW løsninger, som muliggør Multi-Room audio og video oplevelse ved brug af synkroniseret play-back teknologi samt hermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kaiser Gaming ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Kaiser Gaming ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-03-30/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -31.340 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -28.207 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mark Bengtsson. Virksomhedens reelle ejere er Michael Blegvad Thomsen,Lucas Wentworth Weinberger Johnson,Mark Bengtsson. Kaiser Gaming ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med computere, ydre enheder og software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Mumme Thing ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Mumme Thing ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 49.221 til 33.107 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 46.366 kroner i det foregående regnskab til 28.120 - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 78.393 til 104.216. Virksomheden ledes af direktør Mumme Claus Thing. Virksomhedens reelle ejere er Mumme Claus Thing. Mumme Thing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er konsulentvirksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Gassonic A/S i København VGassonic A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,2 millioner til 701.328 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,0 millioner i det foregående regnskabsår til 410.330 - et fald på -80 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 29,9 millioner til 30,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Richard William Roda. Virksomheden ejes af General Monitors Transnational, LLC,MSA International Holdings B.V.. Gassonic A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og udvikling af samt handel med instrumenter til brug for måling og kontrol med gasudslip og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Selandia Capital ApS i København VSelandia Capital ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 46,2 millioner til 21,9 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 46,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -290.610 kroner til -290.980 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 17,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Selandia Capital ApS fra 37,5 millioner til 18,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niklas Kohl og Jon Forst. I første omgang er det NIKOHL A/S,Forst Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niklas Kohl,Jon Forst, der er de dominerende ejere. Selandia Capital ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer og udvikling af software, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Promoters Danmark ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Promoters Danmark ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.558 til 251.989 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 51.471 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -141.861 til 110.128. Virksomheden ledes af direktør Danny Fabricius Fogel. I første omgang er det SLF INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Danny Fabricius Fogel, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Promoters Danmark ApS anbragt i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive fitnessvirksomhed, herunder fitnessinstruktion samt anden dertil relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Flexport International A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Flexport International A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 220.188 til 712.112 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 4,7 millioner til 5,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob de Mots, Anne-Marieke van Bovene og Douglas Walker Brown. Virksomheden ejes af Flexport Group B.V.. Flexport International A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre alle former for erhvervsaktiviteter inden for udvikling, herunder marketing, salg, drifts-, rådgivnings- og serviceydelser, i relation til spedition, supply chain-organisation, toldklarering og driftsfinansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Donn Ya Doll ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDonn Ya Doll ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 74.000 til 315.968 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 246.000 kroner i det foregående regnskabsår til 490.483 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -120.000 til 227.556. Firmaet ledes af en direktion, der består af Tine Heinze Engsted og Anne Marie Engsted. Virksomhedens reelle ejere er Tine Heinze Engsted,Anne Marie Engsted. Donn Ya Doll ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af detailhandel samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Aeonic ApSKøbenhavn V-virksomheden Aeonic ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -35.000 til -41.965 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 851.000 kroner til 908.036 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 171.000 til 37.911 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bách Viêt Nguyên. I første omgang er det VIET NGUYEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bách Viêt Nguyên, der er den dominerende ejer. Aeonic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed inden for informationsteknologiKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Girlsquad ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Girlsquad ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -367.357 til 54.605 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 240.091 kroner i det foregående regnskabsår til 888.920 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -95.898 til -81.941. Virksomheden ledes af direktør Danny Fabricius Fogel. I første omgang er det PROMOTERS INTERNATIONAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Danny Fabricius Fogel, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Girlsquad ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel indenfor udlejning af bartendere til festlige aktiviteter samt anden lignende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Mediehuset København tjente flere penge i seneste regnskabsårMediehuset København, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 48.086 til 320.085 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jimmy Røhlings Rehak. I første omgang er det KONZERN.DK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jimmy Røhlings Rehak, der er den dominerende ejer. Mediehuset København hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at forestå medieproduktion og andet i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Axiell Danmark A/S fik større overskud end året førAxiell Danmark A/S, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 86.371 til 249.496 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 6,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,9 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anna Maria Wasing. I første omgang er det Axiell Group AB, der står som ejer. I sidste ende er det Mats Anders Tomas Hentzel,Lempi Elisabeth Borg Wik, der er de dominerende ejere. Axiell Danmark A/S hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og sælge IT-relaterede tjenester og produkter til arkiver, biblioteker og museer samt anden hermed forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konzern.dk ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKonzern.dk ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 49.452 til 315.150 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1013 kroner året før til -4795 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 819.325 til 1 millioner. Firmaet ledes af direktør Jimmy Røhlings Rehak. Virksomhedens reelle ejere er Jimmy Røhlings Rehak. Konzern.dk ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Blockchain Labs ApSKøbenhavn V-virksomheden Blockchain Labs ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -2207 til -1964 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021-01-01/2021-12-31. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 127 kroner året før til -741 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 50 til -1914 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Omry Ross. I første omgang er det Ross Holdings ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Omry Ross, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Blockchain Labs ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling og rådgivning inden for blockchain teknologi og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Spectre Effects ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Spectre Effects ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 494.612 til -123.013 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 494.612 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 736.649 kroner i det foregående regnskab til 414.020 - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 371.992 til 273.910 kroner . Firmaet ledes af direktør Christian Schandorph. Virksomhedens reelle ejere er Christian Schandorph. Spectre Effects ApS hører hjemme i branchen "Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med special effekts og special fremstilling og opgaver for film, tv og teaterbranchen og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Soundtracktor ApS får nyt millionunderskudKøbenhavn V-virksomheden Soundtracktor ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -95.430 til -1,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -95.370 kroner til -650.574 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -911.142 kroner efter skat, voksede formuen i Soundtracktor ApS sidste år fra -124.050 til 106.186 . Virksomheden ledes af direktør Nicolai Seerup Laursen. I første omgang er det GNIVIL HOLDING ApS,CN INVEST HOLDING ApS,AJA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicolai Seerup Laursen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Soundtracktor ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge, en softwareplatform der muliggør, at kunstnere kan gøre deres musik tilgængelig således at brugere der ønsker at anvende denne musik til forskellige formål kan fremsøge musikken, købe og betale samt underskrive bindende kontrakt mellem køber og sælger i platformenKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Butter Solutions ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Butter Solutions ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -737.769 til -4,7 millioner kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var et fuldtidsmedarbejder, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt syv ansatte - en fremgang på 600 procent. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -369.420 kroner til -1,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,3 millioner til -2,4 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kristian Grauting Lundager og Jonatan Marc Rasmussen. I første omgang er det FOUNDERS A/S,Jonatan Marc Holding ApS,Kristian Lundager Holding ApS,Moonfire Ventures Fund I LP, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Grauting Lundager,Jonatan Marc Rasmussen, der er de dominerende ejere. Butter Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med services inden for finansiering og udbetaling af lønninger og udvikling af teknologi hertil samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Dawn & Desert ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Dawn & Desert ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-16/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -153.661 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-12-16/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -142.685 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hamed Sattari. I første omgang er det SLS Limited ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hamed Sattari, der er den dominerende ejer. Dawn & Desert ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af beklædning og andet - og er hermed forbundet med virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Gether Contemporary ApS fik større overskud end året førGether Contemporary ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.620 til 45.560 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 98.364 til 127.357. Firmaet ledes af direktør Sophus Peter Gether. Virksomhedens reelle ejere er Sophus Peter Gether. Gether Contemporary ApS hører hjemme i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i virksomheder der beskæftiger sig med gallerivirksomhed, herunder køb og salg af kunst og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jonas Togo Media ApS i København VJonas Togo Media ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 291.758 til 117.456 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 291.942 i det foregående regnskabsår til 119.298 - et fald på -59 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 90.548 kroner efter skat, faldt formuen i Jonas Togo Media ApS fra 266.506 til 157.054 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonas Togo Rasmussen. I første omgang er det Jonas Togo Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Togo Rasmussen, der er den dominerende ejer. Jonas Togo Media ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Bereket Grill ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Bereket Grill ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-03-30/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -233.803 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -81.527 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Munir Ahmad Pahiz. Virksomhedens reelle ejere er Munir Ahmad Pahiz,Shekila Sherzai. Bereket Grill ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med pizza og grill samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Quaint Group ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Quaint Group ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-17/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -164.765 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -160.906 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jesper Teddy Lok. I første omgang er det Rasmus Haven Holding ApS,Torben Bager Holding ApS,JEBB holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Haven Eriksen,Bjørn Stene,Torben Nygaard Bager,Espen Sørensen,Jesper Teddy Lok,Morten Lok, der er de dominerende ejere. Quaint Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Bagel Zone ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bagel Zone ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -80.622 til 6959 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -73.852 kroner året før til 6990 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -31.507 til -23.663. Virksomheden ledes af direktør Sadia Rafaqat. Virksomhedens reelle ejere er Sadia Rafaqat. I Erhvervsstyrelsens register er Bagel Zone ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Castafiore ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Castafiore ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 12 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 22 ansatte - en fremgang på 83,33 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,8 millioner kroner til 10,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Keld Pedersen. I første omgang er det Keld Pedersen,RASTAPOPOULOS HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Keld Pedersen, der er den dominerende ejer. Castafiore ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bagerforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Kihoskh A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kihoskh A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 843.619 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,0 millioner kroner til 7,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Keld Pedersen. I første omgang er det Keld Pedersen,RASTAPOPOULOS HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Keld Pedersen, der er den dominerende ejer. Kihoskh A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og cafe og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Jolene Aps i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Jolene Aps i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -159.923 til 326.088 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 473.208 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 697.818 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristian Gøtrik. I første omgang er det S K Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Gøtrik, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Jolene Aps anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, bar og natklub samt enhver i naturlig forbindelse hermed stående virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fryd Ølbar ApSKøbenhavn V-virksomheden Fryd Ølbar ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -193.698 til -522.386 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -141.481 kroner til -8978 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -407.460 kroner efter skat, voksede formuen i Fryd Ølbar ApS sidste år fra 175.097 til 467.637 . Virksomheden ledes af direktør Carsten Robin Frederik Oechsner. I første omgang er det C O HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Robin Frederik Oechsner, der er den dominerende ejer. Fryd Ølbar ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bar og cafe, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Joy Bar ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Joy Bar ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -74.170 til 23.543 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 72.289 kroner i det foregående regnskabsår til 229.899 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -872.701 til -849.157. Virksomheden ledes af direktør Kristian Gøtrik. I første omgang er det S K Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Gøtrik, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Joy Bar ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive café
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Novorésumé ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Novorésumé ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,8 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 4,8 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var seks fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 13 ansatte - en fremgang på 116,67 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 12,3 millioner kroner til 13,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 10 millioner til 12 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stefan Polexe, Cristian Daniel Letai og Andrei-Iulian Kurtuy. Virksomhedens reelle ejere er Stefan Polexe,Cristian Daniel Letai,Andrei-Iulian Kurtuy. Novorésumé ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Skabelse, udvikling, og vedligeholdelse af en web applikation, indeholdende skabeloner, til fremstilling/oprettelse af CV er og som endvidere assisterer brugerne under processen vha. video tutorials, guides, artikler og tipsKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Beauty Hair ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Beauty Hair ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -687.513 til 140.103 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 780.181 kroner i det foregående regnskab til 619.060. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -244.951 til -142.985. Virksomheden ledes af direktør Thi Minh Lai. Virksomhedens reelle ejere er Dich Peter Sieu Mac. I Erhvervsstyrelsens register er Beauty Hair ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: virksomhedens formål er at drive forretning med skønhedspleje
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Vejrhøj ApS i København VVejrhøj ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,9 millioner til 268.868 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Janus Lykke Aarup. I første omgang er det Lykke Design Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Janus Lykke Aarup, der er den dominerende ejer. Vejrhøj ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er salg af design artikler herunder ur kollektioner
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Glass Music Company ApSKøbenhavn V-virksomheden Glass Music Company ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -170.795 til -845.307 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på -170.795 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 940.836 kroner i det foregående regnskab til 658.630 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -483.912 til -1,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jeppe Riddervold. I første omgang er det JAM Music Company ApS,Glass Management ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jeppe Riddervold,Christian Bo Skjølstrup, der er de dominerende ejere. Glass Music Company ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med musik, forlag og management, herunder foredrag og rådgivning samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Ascolta Artists ApSUnderskuddet i København V-virksomheden Ascolta Artists ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -224.000 til -116.509 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 439.000 kroner i det foregående regnskabsår til 725.380 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 230.000 til 125.488 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonas Kleyn Fosdal. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Kleyn Fosdal. Ascolta Artists ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive at drive agenturvirksomhed drive agenturvirksomhed indenfor film, teater- og musikproduktion, herunder med formidling af scenekunstnere samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformålKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Lovable Hat Cult ApsDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Lovable Hat Cult Aps. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 164.556 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 178.314 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Patrick Gilbert Jarnfelt og Andrea Bjerregaard Brasch. Virksomhedens reelle ejere er Patrick Gilbert Jarnfelt,Andrea Bjerregaard Brasch. Lovable Hat Cult Aps hører hjemme i branchen "Udgivelse af computerspil". Virksomhedens formål er skrevet således: Lovable Hat Cult ApS is a company that develops and publishes mobile and PC video games. Its founders are Patrick Jarnfelt and Andrea Brasch with backgrounds and passions for gaming and the gaming industry. They founded the company in order to create high quality video games with depth and purpose. They started up slowly, but in 2016 they released their first experimental title, with great success
Nedgang på bundlinjen: Tandklinikken Stine Elkjær ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Tandklinikken Stine Elkjær ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 125.280 til -268.787 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Stine Elkjær Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Stine Elkjær Andersen. Tandklinikken Stine Elkjær ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, samt herved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos The Plant Era ApSUnderskuddet i København V-virksomheden The Plant Era ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -1,3 millioner til -932.424 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -942.068 kroner til -915.248 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -731.581 kroner efter skat, voksede formuen i The Plant Era ApS sidste år fra 164.032 til 268.196 . Virksomheden ledes af direktør Nicholas Vincent Orsini. I første omgang er det Kjøller A/S,Orsini Holdings LLC, der står som ejere. I sidste ende er det Nicholas Vincent Orsini, der er den dominerende ejer. The Plant Era ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at sælge ernærings produkter, samt andre aktiviteter, der vurderes relevante af ledelsenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: 3strikes ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden 3strikes ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1706 til -170.649 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 1706 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021-01-01/2021-12-31. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 76.795 kroner året før til -100 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 11.497 til 10.903 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mathias Holm Mølgaard. Virksomhedens reelle ejere er Mathias Holm Mølgaard. 3strikes ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle online-applikationer og andre lignende aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Køkkensnedkeren A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Køkkensnedkeren A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,0 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -16,7 millioner til -13,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ali Marker Naghdiani. I første omgang er det JENSEN BYG HOLDING ApS,Elements Group Denmark ApS,Køkkensnedkeren København ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Berg, der er den dominerende ejer. Køkkensnedkeren A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af køkkenmøbler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med salg af køkkener, fabrikation af køkkener samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Keller I ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Keller I ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1180 til 180.144 kroner før skat. Årets bruttotab var på -1541 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 38.820 til 218.964. Virksomheden ledes af direktør Andreas Keller Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Andreas Keller Hansen. Keller I ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Falster Inc. ApSFalster Inc. ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,5 millioner til 58.785 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,4 millioner i det foregående regnskabsår til 467.314 - et fald på -86 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 157.408 kroner efter skat, faldt formuen i Falster Inc. ApS fra 3,1 millioner til 251.914 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Damgaard Pedersen og Mick Øgendahl. I første omgang er det MICHAEL PEDERSEN ApS,UNTERHOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Damgaard Pedersen,Mick Øgendahl, der er de dominerende ejere. Falster Inc. ApS hører hjemme i branchen "Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, udvikling og produktion af film, video- og TV-programmer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Libre.vin ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Libre.vin ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 112.957 til -39.741 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 206.465 kroner i det foregående regnskab til 121.519 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 85.301 til 45.691 kroner . Firmaet ledes af direktør Joachim Niclasen. Virksomhedens reelle ejere er Troels Bisgaard Holdt,Joachim Niclasen. Libre.vin ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af vin og tilbehørKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Murermester Jannec Vittrup ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Murermester Jannec Vittrup ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-22/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -32.191 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-12-22/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 498.508 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jannec Vittrup Magnussen. Virksomhedens reelle ejere er Jannec Vittrup Magnussen. Murermester Jannec Vittrup ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Copenhagen Star ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Copenhagen Star ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -10,1 millioner til -2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Antallet af ansatte var i følge regnskabet otte, året før var det ni. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5,4 millioner kroner året før til 2,5 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,8 millioner til 518.738 kroner . Virksomheden ledes af direktør Uwe Peter Hugo Loffler. I første omgang er det MARKGRAF ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Uwe Peter Hugo Löffler, der er den dominerende ejer. Copenhagen Star ApS hører hjemme i branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hoteldrift på Copenhagen Star HotelKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hecksher Denmark A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hecksher Denmark A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 893.638 til 928.751 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 675.362 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Frank Lagstrøm. I første omgang er det Hecksher AB, der står som ejer. I sidste ende er det Nils Stefan Björk, der er den dominerende ejer. Hecksher Denmark A/S hører hjemme i branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fragt- og transportvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Camolle ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Camolle ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6590 til 87.393 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -17.873 kroner til -17.692 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 1 millioner til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Casper Moltke-Leth. Virksomhedens reelle ejere er Casper Moltke-Leth. I Erhvervsstyrelsens register er Camolle ApS anbragt i branchen "Juridisk bistand". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nu Skin Scandinavia A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nu Skin Scandinavia A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,4 millioner til 9,7 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 54 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 59 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 40,1 millioner kroner til 44,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 7,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Nu Skin Scandinavia A/S fra 9,6 millioner til 8,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ryan Shea Napierski. Virksomheden ejes af Nu Skin Netherlands BV. Nu Skin Scandinavia A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Plot A/S i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Plot A/S, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 116.670 til 49.769 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 456.428 til 478.768. Firmaet ledes af direktør Anis Raad Alobaidi. I første omgang er det One Union ApS,Henrik Holck Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anis Raad Alobaidi,Ibrahim Erdi Canbaz, der er de dominerende ejere. Plot A/S hører hjemme i branchen "Parkering og vejhjælp mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med parkeringskontrol samt anden virksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Slow Clap ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Slow Clap ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 55.685 til -34.154 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 147.770 i det foregående regnskabsår til 68.406 - et fald på -54 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -313.341 til -341.225 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Michael Damgaard Pedersen. I første omgang er det MICHAEL PEDERSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Damgaard Pedersen, der er den dominerende ejer. Slow Clap ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Grant Compass A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Grant Compass A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4,3 millioner til -9,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.954 kroner til -3,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 17,6 millioner til 10,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Krenk Aagaard. I første omgang er det CROSSROAD INNOVATION HOLDING ApS,North-East Group ApS,Seed Capital Denmark IV K/S, der står som ejere. I sidste ende er det David Dencker, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Grant Compass A/S anbragt i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at skabe og drive en digital platform for dem, der uddeler og for dem, der ansøger om filantropiske midler samt anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. Selskabets sociale målsætning er at skabe de partnerskaber, der gør gode projekter til virkelighed ved at øge summen af filantropiske uddelingsmidler samt at gøre det mere effektivt at ansøge og uddele midlerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Fonden Ungdomsbureauet i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Fonden Ungdomsbureauet, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 206.000 til -155.000 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 5,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anna Bisp Asghari og Christian Kirkegaard Bay. Fonden Ungdomsbureauet hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Fondens formål er på almennyttigt grundlag at fremme unges samfundsengagement gennem at fremme unges stemme i samfundsdebatten, fremme unges handlekraft og foretagsomhed, formidle viden om Fondens arbejdsområder, fremme mulighederne og rammebetingelserne for fondens formål, afholde begivenheder og skabe anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Clockwork Consulting A/SClockwork Consulting A/S, der er en virksomhed i København V, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,0 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,8 millioner kroner til 9,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Simon Broeng Jensen. I første omgang er det FFA500 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tobias Jørgensen, Bardur Arantsson og Simon Broeng Jensen, der er de dominerende ejere. Clockwork Consulting A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling og salg af edb-software samt it-løsninger i bred forstand samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: It-virksomhed i København V fik igen tabKøbenhavn V-virksomheden NotifyMe.io ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6402 til -6630 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6400 kroner til -6630 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 22.417 til 17.246 kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon Broeng Jensen. I første omgang er det FFA500 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tobias Jørgensen, Bardur Arantsson og Simon Broeng Jensen, der er de dominerende ejere. NotifyMe.io ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling af, salg af og servicering af onlineløsninger og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Dragsted Partners A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dragsted Partners A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,0 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 15,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 13,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Dragsted Partners A/S fra 4,7 millioner til 3,8 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Helle Rude Dragsted. I første omgang er det RUDE DRAGSTED ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Rude Dragsted, der er den dominerende ejer. Dragsted Partners A/S hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Tavex A/S i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Tavex A/S i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -685.032 til 2,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 6,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 12,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 15.358 til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Sten Senkel og Kuno Rääk. I første omgang er det Tavid AS, der står som ejer. I sidste ende er det Alar Tamming, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tavex A/S anbragt i branchen "Værdipapir- og varemægling". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at købe og sælge guld og sølv samt valuta veksling og dertil relaterede servicesKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konego ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Konego ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 22.341 til -7485 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 22.341 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 23.000 kroner året før til -2297 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 58.631 til 51.146 kroner . Virksomheden ledes af direktør Andy Poppelhøj Birkedal. I første omgang er det A. BIRKEDAL HOLDING ApS og Kaare Skotte Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Andy Poppelhøj Birkedal og Kaare Højlund Skotte, der er de dominerende ejere. Konego ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er alle former for virksomhed inden for byggebranchenKlik her for at se regnskabet.
Vending: Drop ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Drop ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -63.166 til 448.898 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 2,3 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jonas Krogager Ritz, Jørgen Barfod, Kasper Nielsen og Rasmus Grønlykke Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Krogager Ritz, Jørgen Barfod, Kasper Nielsen og Rasmus Grønlykke Schmidt. I Erhvervsstyrelsens register er Drop ApS anbragt i branchen "Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at drive virksomhed med musik og filmproduktioner samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Frederiksberg Smørrebrød ApS i København V er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Frederiksberg Smørrebrød ApS i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -20.440 til 48.652 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -18.651 kroner året før til 56.092 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 22.244 til 60.193. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kristian Wittrup Willumsen, Jakob Blom og Alberte Kryger Sander. I første omgang er det Alberte Kryger Sander og BLOM & WITTRUP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Wittrup Willumsen og Jakob Blom, der er de dominerende ejere. Frederiksberg Smørrebrød ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive café- og restaurationsvirksomhed samt kantinedrift og anden dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Virksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i DESRES SUB DENMARK ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 228.021 til 264.473 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 222.581 til 428.402. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Østergaard Jensen og Julie Melissa Driansky. I første omgang er det DESRES SUB 1 og LLC, der står som ejer. I sidste ende er det David Elliot Shaw, der er den dominerende ejer. DESRES SUB DENMARK ApS hører hjemme i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er research samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Defsecure Technologies ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Defsecure Technologies ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,4 millioner til -366.972 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -687.136 kroner året før til 616.597 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1 millioner til -1,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Christopher André Roelann. I første omgang er det Christopher Roelann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christopher André Roelann, der er den dominerende ejer. Defsecure Technologies ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af antivirussoftware og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Restaurantvirksomhed i København VSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Restaurant Flammen H. C. Andersens Boulevard ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,0 millioner til -195.262 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 58.125 til 55.863 kroner . Firmaet ledes af direktør Piet Klein. I første omgang er det ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Rosenfeldt Sunddal og Kristina Rosenfeldt Sunddal, der er de dominerende ejere. Restaurant Flammen H. C. Andersens Boulevard ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, handel og andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. Derudover er selskabets formål at hæfte direkte, kautionere, stille sikkerhed for eller på anden måde sikre opfyldelsen af andre koncernselskabers (også søsterselskabers) forpligtelser over for tredjemandKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i København V hold fast i overskuddetPsykomotoriske Terapeuter København ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 79.901 til 84.352 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 688.906 kroner i det foregående regnskab til 633.995. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 50.881 kroner efter skat, faldt formuen i Psykomotoriske Terapeuter København ApS fra 134.335 til 105.216 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Sheila Simonsen og Annemarie Tangaa Lange. I første omgang er det Simonsen Holding Kbh ApS og ATL Holding Kbh ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sheila Simonsen og Annemarie Tangaa Lange, der er de dominerende ejere. Psykomotoriske Terapeuter København ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som psykomotoriske terapeuter, foretage undervisning og anden virksomhed beslægtet hermed
På vej frem: Reklamevirksomhed i København V har skåret underskuddet nedUnderskuddet i København V-virksomheden CRONE & CO ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -585.151 til -513.928 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 269.834 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,4 millioner i det foregående regnskabsår til 647.845 - et fald på -73 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -459.804 til -973.732 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør René Crone. I første omgang er det CRONE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Crone, der er den dominerende ejer. CRONE & CO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rådgivnings-, reklame-, kommunikations- og eventbranchen og hermed ligestillede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Platoscience ApS får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i København V-virksomheden Platoscience ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2,5 millioner til -3,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -435.469 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,1 millioner kroner året før til -38.014 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til -77.079 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Balder Haraldssønn Onarheim. I første omgang er det ES HOLDING 2013 ApS, Baldero ApS, iCreate APS, KickAss Capital Holding ApS og BTOMORROW VENTURES LIMITED, der står som ejere. I sidste ende er det Balder Haraldssønn Onarheim, der er den dominerende ejer. Platoscience ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere og sælge apparater og smartphone-applikationer til neurostimulering, og dertil relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Gini Invest ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Gini Invest ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -49.603 til 24.135 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 264.510 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -20.940 kroner til -22.131 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 394.185 til 418.321. Virksomheden ledes af direktør Martin Lund Mollerup. Virksomhedens reelle ejere er Martin Lund Mollerup. I Erhvervsstyrelsens register er Gini Invest ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel og industri samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Zenit Automation ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Zenit Automation ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 851.171 til 751.562 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 924.781 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,0 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 586.218 kroner efter skat, faldt formuen i Zenit Automation ApS fra 800.896 til 725.114 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lasse Andersen. I første omgang er det ZENIT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lasse Andersen, der er den dominerende ejer. Zenit Automation ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg og rådgivning indenfor automation i industrienKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Vesterbronx ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårVesterbronx ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 107.821 til 377.827 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 553.179 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 941.069 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Kim Harrington Salomonsen. I første omgang er det LEHMANN HOLDING ApS, HARRINGTON HOLDING ApS og KIKMEISTER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jannick Lehmann, Nikolaj Frederik Jørgensen og Kim Harrington Salomonsen, der er de dominerende ejere. Vesterbronx ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive motions- og helsecenter samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden Autoriseret fysioterapeut Elitefys ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 549.412 til -57.631 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 549.412 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 725.658 til 677.876 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Mogensen Versterre. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Mogensen Versterre. I Erhvervsstyrelsens register er Autoriseret fysioterapeut Elitefys ApS anbragt i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fysioterapeutvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Informs ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Informs ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -29.970 til 55.095 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -29.246 kroner året før til 449.238 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 10.030 til 59.383. Virksomheden ledes af direktør Torben Voller Midtgaard. Virksomhedens reelle ejere er Torben Voller Midtgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Informs ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i København V får milliontabKøbenhavn V-virksomheden Regner Grasten Filmproduktion A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -76.818 til -15,8 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -76.818 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -57.507 kroner til -15,7 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 696.982 til 502.729 kroner . Virksomheden ledes af direktør Regner Stenbæk Grasten. I første omgang er det REGNER GRASTEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Tove Lervad Grasten og Regner Stenbæk Grasten, der er de dominerende ejere. Regner Grasten Filmproduktion A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion, erhvervelse samt udnyttelse af film og derved knyttede rettigheder samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Byggevirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet HØJGAARD & CO. A/S i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -174.206 til 182.086 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -2500 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 55.608 til 238.794. Firmaet ledes af direktør Flemming Højgaard Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Højgaard Christiansen. I Erhvervsstyrelsens register er HØJGAARD & CO. A/S anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og handelsvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggefirma i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i GMI Energy ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 37.841 til 20.769 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 41.572 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 93.398 kroner i det foregående regnskab til 78.224. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 341.829 til 358.084. Virksomheden ledes af direktør Flemming Højgaard Christiansen. I første omgang er det HØJGAARD & CO. A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Højgaard Christiansen, der er den dominerende ejer. GMI Energy ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med solcelleanlæg, el- og varmepaneler og husvindmøller samt alt andet i relation til grøn energiKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Polygon Invest ApSPolygon Invest ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,7 millioner til 115.780 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -126.837 kroner til -21.753 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lone Meier Nielsen. I første omgang er det TRIANGELHUS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Wilhelm Bertil Axel Bergengren, der er den dominerende ejer. Polygon Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København V fik igen tabKøbenhavn V-virksomheden Galleri Bo Bjerggaard International ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6972 til -7285 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -6500 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 125.888 til 120.205 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Arne Bo Bjerggaard og Preben Damgaard Nielsen. I første omgang er det BJERGGAARD HOLDING ApS, KORSGAARD INTERNATIONAL HOLDING ApS, DAMGAARD COMPANY A/S og DAMGAARD FAMILY INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Arne Bo Bjerggaard, Morten Korsgaard, Britt Bjerggaard og Preben Damgaard Nielsen, der er de dominerende ejere. Galleri Bo Bjerggaard International ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er for egne og lånte midler at foretage langsigtede investeringer i kunstværker af international klasse med henblik på videresalg samt at udøve virksomhed i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsaktieselskabet Bispensbo, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 46,8 millioner til 142,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 157,7 millioner til 268,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lone Meier Nielsen. I første omgang er det Brickberg AB, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Klow, der er den dominerende ejer. Ejendomsaktieselskabet Bispensbo har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsaktieselskabet Marskensbo, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 47,8 millioner til 124,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 134,6 millioner til 231,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lone Meier Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Göran Vilhelm Bergengren. Ejendomsaktieselskabet Marskensbo har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VCOPENHAGEN CITY INVEST A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,2 millioner til 796.052 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,2 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 477.225 kroner året før til -7,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 25,8 millioner til 26,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lone Meier Nielsen. I første omgang er det TRIANGELHUS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Wilhelm Bertil Axel Bergengren, der er den dominerende ejer. COPENHAGEN CITY INVEST A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom, samt investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nyhavn 63 Invest A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nyhavn 63 Invest A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 10,1 millioner til 36,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 47,9 millioner til 76,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lone Meier Nielsen. I første omgang er det TRIANGELHUS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Wilhelm Bergengren, der er den dominerende ejer. Nyhavn 63 Invest A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, herunder handel med fast ejendom, værdipapirer og finansielle instrumen- ter af en hvilken som helst art, industri, finansierings- og investeringsvirksomhed, udlejning af fast ejendom og andre efter ledelsens skøn med de nævnte formål forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i AKTIESELSKABET H.C. ANDERSENS BOULEVARD 39, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12,2 millioner til 16,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 33.296 kroner året før til -434.323 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 22,8 millioner til 35,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lone Meier Nielsen. I første omgang er det Brickberg AB, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Klow, der er den dominerende ejer. AKTIESELSKABET H.C. ANDERSENS BOULEVARD 39 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Snacks Today ApSKøbenhavn V-virksomheden Snacks Today ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7780 til -109.698 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7780 kroner til -65.108 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 33.234 til -52.330 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Liang Liu. Virksomhedens reelle ejere er Liang Liu. Snacks Today ApS hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive købmandsforretning samt salg af is og kaffe og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Straight Outta Assens ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Straight Outta Assens ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,4 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på syv i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 1,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lone Bang Pedersen. I første omgang er det FALSTER INC. ApS og Lone Bang ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lone Bang Pedersen, Michael Damgaard Pedersen og Mick Øgendahl, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Straight Outta Assens ApS anbragt i branchen "Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, udvikling og produktion af film, video- og TV-programmer, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Turn Digital ApSKøbenhavn V-virksomheden Turn Digital ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -20.225 til -7970 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttotab er forbedret fra -12.566 kroner til -7941 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -10.537 til -18.507 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Nicholas Weimann Rasmussen og Jonas Sonne Sandstrøm. I første omgang er det FFA500 Holding ApS, Kong Holding ApS og Pixel Investments Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicholas Weimann Rasmussen, der er den dominerende ejer. Turn Digital ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at beskæftige sig med konsulentbistand, projektudvikling, og produktsalg indenfor digital markedsføring og ITKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ASPPC ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15,5 millioner til 20,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -469.743 kroner til -1,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 100,9 millioner til 117,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Axel Kierkegaard. Virksomhedens reelle ejere er Axel Kierkegaard. ASPPC ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden AAB Andel ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -246.920 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -246.920 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Erik Christian Høgsbro og Pia Skov. Virksomheden ejes af Boligforeningen AAB. I Erhvervsstyrelsens register er AAB Andel ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at varetage de opgaver, som i henhold til bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boliger mv. ("sideaktivitetsbekendtgørelsen") skal varetages af et sideaktivitetsselskab. Selskabet kan herunder administrere opførelse og drift af private udlejningsboliger, ejerboliger, private, ustøttede andelsboliger samt erhvervsarealer, der ejes af andre end AAB eller AAB's afdelinger. Selskabets formål er herudover at fremleje erhvervsarealer etableret i henhold til sideaktivitetsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, at varetage renholdelse og vedligeholdelse af visse gårdanlæg, jf. sideaktivitetsbekendtgørelsens § 18
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København V-virksomheden Creamfinance Denmark ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Creamfinance Denmark ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 7,6 millioner til 4,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 7,6 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte - en nedgang på 84,62 procent. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 20,1 millioner i det foregående regnskabsår til 7,0 millioner - et fald på -65 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra -2,3 millioner til 1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Patrick Köck og Ansis Sedlenieks. Virksomheden ejes af Cream Finance Holding Limited. Creamfinance Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre kreditselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kreditgivning til privatpersoner og al i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Autobahn ApS i København VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Autobahn ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 173.927 til 26.135 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 273.554 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 736.416 kroner til 941.233 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 428.795 til 449.127. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Dennis Høedt Thomsen og Kasper Tungelund Larsen. I første omgang er det KL15 Holding ApS og DT15 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dennis Høedt Thomsen og Kasper Tungelund Larsen, der er de dominerende ejere. Autobahn ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er digital markedsføringKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Magfu ApS i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden Magfu ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6265 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -5900 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Borch Nielsen. I første omgang er det Skybo ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Borch Nielsen, der er den dominerende ejer. Magfu ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af elektricitet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, handel og service indenfor energi og miljø, og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Hatch & Bloom ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Hatch & Bloom ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,4 millioner til 145.597 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -52.841 til 92.755. Virksomheden ledes af direktør Michael Allan Keissner. I første omgang er det MICHAEL KEISSNER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Allan Keissner, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hatch & Bloom ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med fokus på design og innovation samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Randstad A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Randstad A/S, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 895.254 til 12,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 54 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 72 ansatte - en fremgang på 33,33 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 42,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 69,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 34,2 millioner til 50,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nima Astanehdoost. Virksomheden ejes af Randstad Holding Luxembourg Sarl. Randstad A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vikarbureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved personalerekruttering og -udvælgelse, ved personalerådgivning, ved outplacements, ved formidling af vikarassistance, ved at tilbyde, organisere eller administrere lignende eller andre HR relaterede serviceydelser på vegne af kunder og anden i forbindelse hermed - efter bestyrelsens skøn - stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Astrid Andersen ApS i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i København V-virksomheden Astrid Andersen ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 85.483 til -97.677 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 271.601 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 801.964 i det foregående regnskabsår til 61.003 - et fald på -92 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 615.084 til 538.836 kroner . Virksomheden ledes af direktør Astrid Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Astrid Andersen. Astrid Andersen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med designudvikling og salg samt hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Flittigmyre ApS i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Flittigmyre ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 99.447 til -12.559 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 159.380 til 131.111 kroner . Virksomheden ledes af direktør Moses Løvstad. Virksomhedens reelle ejere er Moses Løvstad. Flittigmyre ApS hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål et at drive virksomhed indenfor tømrerbranchen og andre håndværksmæssige ydelser samt hermed beslægtet virksomhed. Herudover med idræts- og sportsevents samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Reklamevirksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskuddet i informationskontoret ApS, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 54.000 til -96.386 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 319.000 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 677.000 kroner i det foregående regnskab til 420.854 - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 274.000 til 148.325 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christopher Lund Christiansen. I første omgang er det INSTRUMENTALIS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christopher Lund Christiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er informationskontoret ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er reklame- og kommunikationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Forgotton Anne ApS i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i København V-virksomheden Forgotton Anne ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,1 millioner til -1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,4 millioner kroner året før til -1,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -414.000 til -1,5 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Alfred Nguyen. I første omgang er det Forgotton Anne Production ApS, Copenhagen United 1 ApS og DanMai Ltd., der står som ejere. I sidste ende er det Alfred Nguyen, der er den dominerende ejer. Forgotton Anne ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af computerspil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling og markedsføring af computerspilKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden VeloBarista ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 367.967 til -307.830 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 367.967 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 642.689 i det foregående regnskabsår til 300.229 - et fald på -53 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 293.359 til -213.442 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Krøldrup Storland. I første omgang er det Storland Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Krøldrup Storland, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er VeloBarista ApS anbragt i branchen "Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive cykelproduktion og detailsalg, samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden LK / Bolig og Byg ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 7189 til -2147 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 7189 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 7189 kroner året før til -2030 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2147 kroner efter skat, voksede formuen i LK / Bolig og Byg ApS sidste år fra 6369 til 43.727 . Virksomheden ledes af direktør Line Stenkjær Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Damborg Kruse og Line Stenkjær Rasmussen. I Erhvervsstyrelsens register er LK / Bolig og Byg ApS anbragt i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af borde og bordplader og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København VUnderskuddet i København V-virksomheden ROOOF, Roskilde ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -223.320 til -386.235 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttotab er forbedret fra -170.318 kroner til -105.727 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -386.235 kroner efter skat, voksede formuen i ROOOF, Roskilde ApS sidste år fra 326.680 til 29,6 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mario Louis Fernandez og Danica Cicmil. Virksomheden ejes af Residential One-Off Opportunities Fund (ROOOF). ROOOF, Roskilde ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, opføre, drifte, administrere og renovere med henblik på at udleje det, en eller flere ejendomme, herunder rettigheder til disse ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Ejendomsvirksomhed i København V får milliontabUnderskuddet i København V-virksomheden SF-M ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -752.066 til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 7,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -977.594 kroner efter skat, voksede formuen i SF-M ApS sidste år fra 504.675 til 527.081 . Firmaet ledes af direktør Thomas Esben Khan. Virksomheden ejes af SF Management II S.à.r.l.. SF-M ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at administrere og eje andele af en ejendomsportefølje samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Fair Consulting ApS fik større overskud end året førFair Consulting ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5575 til 6685 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 70.008 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 74.770 kroner i det foregående regnskab til 73.500. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 56.791 til 61.254. Virksomheden ledes af direktør Mustafa Gürkan Coskun. Virksomhedens reelle ejere er Mustafa Gürkan Coskun. Fair Consulting ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor regnskab og revision, og an-den i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i restaurantvirksomhed i København VDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden El Tapeo de Cervantes ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,2 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Gabriel Alejandro Spatz. I første omgang er det Spatz Holding ApS og Gabriel Alejandro Spatz, der står som ejere. I sidste ende er det Gabriel Alejandro Spatz og Romina Marisa Di Lorenzo, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er El Tapeo de Cervantes ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurant og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i qHero ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 775.592 til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 787.243 kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 668.920 til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Ravlo. I første omgang er det ARCURS CREATIVE ApS, Kasper Ravlo Invest ApS og Ivan Maslov, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Yuri Wackerhausen og Kasper Ravlo, der er de dominerende ejere. qHero ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fotografisk virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er Cloud baseret håndtering af fotografers produkter - film og foto - inklusive developing, retouching, keywording, modelkontrakthåndtering, statistik, distribution, og enhver anden service der kan optimere fotografers værdikæde samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden LeadDesk ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 221.666 til -57.037 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 765.705 til 690.732 kroner . Virksomheden ledes af direktør Olli Nokso-Koivisto. I første omgang er det LeadDesk Oy, der står som ejer. I sidste ende er det Lauri Juhani Pukkinen og Olli Heikki Sirkiä, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er LeadDesk ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er primært at tilbyde en bred vifte af services og produkter der tilbydes via internettet samt tilhørende konsulent services hertil. Selskabet kan ligeledes eje, sælge eller fremleje lejligheder, bygninger, sikkerheder eller rettigheder såvel i Finland som i udlandet i øvrigt. Udover dette kan der udføres andre aktiviteter, der efter direktionens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Café 98 ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København V-virksomheden Café 98 ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,2 millioner til -2,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -405.819 kroner året før til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 715.044 til -1,4 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Mehmet Burhan Bozkurt. Virksomhedens reelle ejere er Yilmaz Bardakci og Mehmet Burhan Bozkurt. I Erhvervsstyrelsens register er Café 98 ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive cafévirksomhed samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Funky Junky ApS i København VFunky Junky ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 310.410 til 127.978 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 310.410 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 583.260 kroner i det foregående regnskab til 428.413 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Alan Simmons. I første omgang er det ASCENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Alan Simmons, der er den dominerende ejer. Funky Junky ApS hører hjemme i branchen "Møbelforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med møblerKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Oxford Insight A/SKøbenhavn V-virksomheden Oxford Insight A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -65.452 til -74.837 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 780.124 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7306 kroner til -8238 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Oxford Insight A/S var ligesom året før på -1,3 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kim Møller. I første omgang er det OXFORD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Møller, der er den dominerende ejer. Oxford Insight A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed, herunder gennem datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VK/S Dronningens Tværgade 19 m.fl., der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 15,6 millioner til 5,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 5,9 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selvom året endte med et overskud på 5,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i K/S Dronningens Tværgade 19 m.fl. fra 73,1 millioner til 72,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør DRONNINGENS TVÆRGADE 19 M.FL. ApS. I første omgang er det Niels Christian Bjerregaard, Svend Ove Clausen, Peter Løgstrup, Carl Henning Lund Thomsen, Michael Lassen Jordan, Jesper Juul, Per Kold og Vibeke Frederiksen, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Lassen Jordan, der er den dominerende ejer. K/S Dronningens Tværgade 19 m.fl. hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Kommanditselskabets formål er at erhverve og udleje matr.nr. 647 Sankt Annæ Vester kvarter, ejerlejlighed nr. 2 og matr.nr. 656 Sankt Annæ Vester kvarter, ejerlejlighed nr. 2, beliggende Borgergade 16-18/ Dronningens Tværgade 19-21 og St. Kongensgade 45-47Klik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i København V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København V-virksomheden Ejendomsaktieselskabet matr.nr. 1204 af Udenbys Klædebo Kvarter. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 356.107 til -104.163 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 545.400 kroner i det foregående regnskab til 416.933. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 23,7 millioner til 23,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Carl Henrik Petersen. Virksomheden ejes af PENSION & UNDERSTØTTELSESFORENING FOR DANSKE MUSIKLÆRERE OG MUSIK- LÆRERINDER. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsaktieselskabet matr.nr. 1204 af Udenbys Klædebo Kvarter anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom, opføre beboelsesejendomme, væsentlig med min- dre lejligheder og forvalte disseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i City Shop ApS i København VCity Shop ApS, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,7 millioner til 405.025 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner - et fald på -50 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Samatin Yilan. Virksomhedens reelle ejere er Samatin Yilan. City Shop ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive kiosk samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Finansvirksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden MVN Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 29.387 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -12.701 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Magnus Valentin Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Magnus Valentin Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er MVN Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: It-virksomhed i København V får milliontabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i esignatur DK ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -780.604 til -1,1 millioner kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til seks ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 5,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,3 millioner - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,2 millioner til 1,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Olof Viktor Wrede. Virksomheden ejes af Scrive AB. esignatur DK ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udvikle, sælge og på anden vis udbyde software mv. samt anden hermed beslægtet virksomhed og efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København VLØVGÅRDEN A/S, der er en virksomhed i København V, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 45,9 millioner til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 45,9 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 13,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 417,1 millioner til 420,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Hvass. Virksomheden ejes af PETER OG EMMA THOMSENS LEGAT. LØVGÅRDEN A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og administrere ejen- dommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København VIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i FERNWEH ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 152.576 til 41.138 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 827.666 kroner til 963.679 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 55.160 til 83.122. Firmaet ledes af direktør Lasse Havndrup Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Lasse Havndrup Schmidt. FERNWEH ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve konsulent-virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedad: Virksomhed i København V fik igen tabKøbenhavn V-virksomheden jese invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7973 til -10.262 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4384 kroner til -6639 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 406.151 til 339.389 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jenny Secher. Virksomhedens reelle ejere er Jenny Secher. jese invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investeringsaktivitet og formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København V ryger fra overskud til underskudOverskuddet i CeNSE ApS, der er et firma i København V, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 37.107 til -103.700 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 278.426 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 318.418 kroner i det foregående regnskab til 305.405. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 204.524 til 123.141 kroner . Virksomheden ledes af direktør Therese Dittmann. I første omgang er det ANM-HOLDING ApS og Therese Dittmann Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Jannik Arentoft og Therese Dittmann, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er CeNSE ApS anbragt i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med psykologsamtaler, rådgivning, kurser og supervision, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Byggevirksomhed i København V er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet MG Projekter ApS i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -3,2 millioner til 14,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 924.366 kroner i det foregående regnskabsår til 17,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 21,9 millioner til 32,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Real Estate NV, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MG Projekter ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er opførelse af lagerbygninger, kontorer og parkeringsfaciliteter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: 4finance ApS i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i 4finance ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 76,3 millioner til -1,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 137,3 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 28 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 20 ansatte - en nedgang på 28,57 procent. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 101,5 millioner i det foregående regnskabsår til 23,1 millioner - et fald på -77 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 63,7 millioner til 61,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Dal Thrane. I første omgang er det AS 4finance, der står som ejer. I sidste ende er det Vera Boiko og Edgars Dupats, der er de dominerende ejere. 4finance ApS hører hjemme i branchen "Andre kreditselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kreditgivning til privatpersoner, transport til juridiske personer og andre tredjemænd af lån ydet til privatpersoner, servicering af gæld og inkassovirksomhed, samt al anden virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Dolce ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Dolce ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 130.680 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 192.218 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Alaa Kasem Abdulhussein Al Rubai. I første omgang er det Vesterbrogade 81 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alaa Kasem Abdulhussein Al Rubai, der er den dominerende ejer. Dolce ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive slikbutik samt dermed beslægtet virksomhed
Stabilt: Virksomhed i København V hold fast i overskuddetClarity CPH ApS, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 95.222 til 97.147 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 100.000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2500 kroner til -2853 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 163.533 til 240.715. Firmaet ledes af en direktion, der består af Robyn Gale Pihl, Edward James Gawn og Annemarie Ingversen. Virksomhedens reelle ejere er Robyn Gale Pihl, Edward James Gawn og Annemarie Ingversen. Clarity CPH ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at tilbyde kommunikationsrådgivning, samt koordinere og styre produktion af kommunikations-/marketing materialer til virksomheder og enkelt personer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Martin Schwartz ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Martin Schwartz ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,6 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 3,3 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Gamdrup Schwartz Horn. Virksomhedens reelle ejere er Martin Gamdrup Schwartz Horn. Martin Schwartz ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Prepress- og premedia-arbejde". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er prepress- og premedia arbejde samt anden beslægtet virksomhed hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Danish Design Hotels ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Danish Design Hotels ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -3,2 millioner til -473.414 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,8 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 771.787 kroner i det foregående regnskabsår til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,1 millioner til 3,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jeppe Mühlhausen. I første omgang er det Claranto Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeppe Mühlhausen, der er den dominerende ejer. Danish Design Hotels ApS hører hjemme i branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed samt konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden MG Digital ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 182.363 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 185.990 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Morten Søndergaard Graversen. I første omgang er det Guldgraver Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Søndergaard Graversen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MG Digital ApS anbragt i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailsalg online samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Webshopskolen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden Webshopskolen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 373.801 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 374.974 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Morten Søndergaard Graversen. I første omgang er det Jeppe Zoffmann Holding ApS, Simonsen Ventures ApS og Guldgraver Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jeppe Zoffmann Nielsen, Frederik Reenberg Simonsen og Morten Søndergaard Graversen, der er de dominerende ejere. Webshopskolen ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med afholdelse af kurser til undervisning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København V-virksomheden DN COACHING ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 202.029 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 235.707 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Niklas Vestergaard og Morten Daniel Risgaard. I første omgang er det D. Risgaard Holding ApS og N. Vestergaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niklas Vestergaard og Morten Daniel Risgaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er DN COACHING ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, undervisning og konsulentydelser indenfor kost og personlig træning samt dermed forbundne aktiviteter
Overskuddet stiger: Dronningens Tværgade I ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dronningens Tværgade I ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 920.013 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Dronningens Tværgade I ApS fra 9,6 millioner til 7,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af John Kirketerp Jensen og Peter Sextus Rasmussen. I første omgang er det 1887 A/S og SEXTUS NEXT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Kirketerp Jensen og Peter Sextus Rasmussen, der er de dominerende ejere. Dronningens Tværgade I ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at erhverve, udleje og udvikle fast ejendom samt at drive hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MG Logistik Greve ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 519.635 til 19,1 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 5,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 18,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 17,2 millioner til 35,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG RE Invest S.A, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. MG Logistik Greve ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er projektudvikling samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Berit Christensen ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Berit Christensen ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -98.480 til 31.862 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 267.252 kroner i det foregående regnskabsår til 614.729 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -13.146 til 10.437. Virksomheden ledes af direktør Ann-Berit Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Ann-Berit Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er Berit Christensen ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af frisørsalon samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København VIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i SoulJAM Publishing ApS, der er et firma i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 166.931 til 11.793 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 178.976 i det foregående regnskabsår til 23.152 - et fald på -87 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -257.539 til -321.790 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Jeppe Riddervold. I første omgang er det JAM Music Company ApS, SoulPower Productions og Inc., der står som ejere. I sidste ende er det Jeppe Riddervold, Michael Ritto, Carsten Højer Schak og Kenneth Karlin, der er de dominerende ejere. SoulJAM Publishing ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive musikforlagsvirksomhed, og hvad der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Gå ud-virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BM 1674 ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -433.352 til 75.064 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 206.607 kroner i det foregående regnskabsår til 643.553 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i BM 1674 ApS var ligesom året før på -1,2 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anthony Kehlet Schoubye og Cemalettin Sahin. I første omgang er det Schoubye Holding ApS og Sahin 1982 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anthony Kehlet Schoubye og Cemalettin Sahin, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er BM 1674 ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bar, herunder cocktail- og tiki-bar samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Dinraadgivning Aps i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Dinraadgivning Aps i København V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -82.264 til 1,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 305.691 kroner i det foregående regnskabsår til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -215.236 til 739.185. Virksomheden ledes af direktør Andreas Frost Nørlev. Virksomhedens reelle ejere er Andreas Frost Nørlev. I Erhvervsstyrelsens register er Dinraadgivning Aps anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet formål er at drive rådgivning inden for byggeri samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Da Vinci entreprise ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -115.570 til 4861 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -70.491 kroner året før til 4946 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra -506.434 til -501.573. Virksomheden ledes af direktør Sakr Hossin Kasem. I første omgang er det Kasem Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sakr Hossin Kasem, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Da Vinci entreprise ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførsel og renovering af eksisterende ejendomme, nedbrydningsarbejder samt hvad der efter ledelsens skøn måtte anses for beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Avicion ApS i København V gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Avicion ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -166.661 til 246.592 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 167.827 kroner i det foregående regnskabsår til 637.866 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 50.212 til 241.785. Virksomheden ledes af direktør Henrik Frank Sondrup Storm. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Frank Sondrup Storm. I Erhvervsstyrelsens register er Avicion ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Konsulentvirksomhed
Nyt regnskab: Virksomhed i København V får underskudDet seneste år er endt med underskud i København V-virksomheden hasager.io ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -25.510 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -812 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Simon Korsgaard Hasager. Virksomhedens reelle ejere er Simon Korsgaard Hasager. I Erhvervsstyrelsens register er hasager.io ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Opvækst ApS i København V ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i København V-virksomheden Opvækst ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 260.745 til -1,9 millioner kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 11 ansatte - en fremgang på 120 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 525.901 til -1,5 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Per Jacobsen. I første omgang er det Vækst Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Jacobsen, der er den dominerende ejer. Opvækst ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailhandel via internettet med digitale produkter og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København V har skåret underskuddet nedKøbenhavn V-virksomheden TNO ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -81.197 til -55.078 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 135.169 kroner i det foregående regnskabsår til 237.808 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -3132 kroner efter skat, voksede formuen i TNO ApS sidste år fra -234.937 til -198.070 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Nørager Olsen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Nørager Olsen. I Erhvervsstyrelsens register er TNO ApS anbragt i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Queue-it ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Queue-it ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,9 millioner til 15,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 63 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 93 ansatte - en fremgang på 47,62 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 46,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 73,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 21,3 millioner til 34,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Henrik Sodemann. Virksomheden ejes af Queue-it Group ApS. Queue-it ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge/licensere software samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Vibehus Ejendomme ApSKøbenhavn V-virksomheden Vibehus Ejendomme ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -102.976 til -309.516 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 17.341 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 67.031 kroner året før til -8946 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -37.485 til -347.001 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Malene Østergaard Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Malene Østergaard Sørensen. Vibehus Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: It-virksomhed i København V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SupWiz ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,3 millioner til 6,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 14 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 20 ansatte - en fremgang på 42,86 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,6 millioner kroner til 14,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 5,7 millioner til 8,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stephen Alstrup og Søren Gammelby Dahlgaard. I første omgang er det Digital Apex ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stephen Alstrup, der er den dominerende ejer. SupWiz ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at tage licens til immaterielle rettigheder, software og lignende (IPR) inden for digitalisering og tilpasse denne IPR med henblik på videre salg og licens i support løsninger og dermed forbunden lignende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Digital Apex ApS i København V ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i København V-virksomheden Digital Apex ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 37.295 til -2,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -108.078 kroner efter skat, voksede formuen i Digital Apex ApS sidste år fra 12 millioner til 18 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stephen Alstrup og Søren Gammelby Dahlgaard. I første omgang er det ASTORRI HOLDING ApS, SA af 6/4 2015 ApS og Edberiet ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Stephen Alstrup, der er den dominerende ejer. Digital Apex ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at skabe immaterielle rettigheder, software og lignende (IPR) inden for digitalisering og licensere denne IPR til andre selskaber, herunder datterselskaber, som vil tilpasse og sælge løsninger til specifikke domæner, herunder f.eks. support og sikkerhed og dermed forbunden lignende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden KOMBI ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -15.758 til -27.361 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 23.932 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 477.847 kroner i det foregående regnskab til 249.374 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7125 til -20.236 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Marek Wladyslaw Dudek. Virksomhedens reelle ejere er Marek Wladyslaw Dudek. KOMBI ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre malerarbejde og ejendomsservice samt anden virksomhed i tilknytning hertil efter direktionens skøn
Tallene går op: Virksomhed i København V fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i THAI SUPERMARKET ApS, der er en virksomhed i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 242.018 til 285.206 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 216.496 til 469.029. Virksomheden ledes af direktør Kamel Alidad Rafati. Virksomhedens reelle ejere er Kamel Alidad Rafati. THAI SUPERMARKET ApS hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er detailhandel og anden hermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: It-virksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NEW MEDIA VENTURES ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -133.571 til 383.497 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 962.456 kroner i det foregående regnskab til 930.035. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 4,5 millioner til 4,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er NEW MEDIA VENTURES ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er besidde ejerandele i aktie- og anpartsselskaber, at drive edb-konsulentvirksomhed, handel med hardware og software, udvikling af software, investeringer ved indgåelse af forretninger på de finansielle markeder, finansiering, samt hermed beslægtede aktiviteter
Underskuddet er blevet mindre hos Sidsel Rudolph ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København V-virksomheden Sidsel Rudolph ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -201.457 til -95.349 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 335.972 kroner til 415.483 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 803.946 til 708.597 kroner . Virksomheden ledes af direktør Sidsel Rudolph. Virksomhedens reelle ejere er Sidsel Rudolph. Sidsel Rudolph ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er styling og set design for virksomheder og dermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Apps People A/S i København V er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Apps People A/S i København V i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -552.843 til 4,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 1,6 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Rosted Vibits. I første omgang er det SKY UNLIMITED HOLDING A/S og VIBITS INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Finn Henry Krusholm, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Apps People A/S anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle software og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Regnskabsvirksomhed i København V tjente flere penge i seneste regnskabsårIM Regnskab S/I, der er en virksomhed i København V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 63.593 til 118.390 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 220.235 kroner i det foregående regnskab til 171.357. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København V-virksomheden fra 234.686 til 327.722. Virksomheden ejes af Morten Lund Jørgensen. IM Regnskab S/I hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning".
På vej frem: Virksomhed i København V har skåret underskuddet nedKøbenhavn V-virksomheden SAHARA TRAVEL ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7454 til -5171 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 44.356 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7052 kroner til -4080 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 170.257 til 163.494 kroner . Virksomheden ledes af direktør Riyadh Abdul Wahid Mohamad. Virksomhedens reelle ejere er Riyadh Abdul Wahid Mohamad. I Erhvervsstyrelsens register er SAHARA TRAVEL ApS anbragt i branchen "Rejsebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed, billetudstedelsesvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden GDC Logistik 7 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -87.375 til -480.966 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.375 kroner til -117.609 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 419.348 til 44.193 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace Albert A. De Paepe. I første omgang er det MG RE Invest S.A, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace Albert A. De Paepe, der er den dominerende ejer. GDC Logistik 7 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden GDC Logistik 8 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -116.500 til -926.653 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -116.500 kroner til -219.658 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 396.630 til -326.160 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace Albert A. De Paepe. I første omgang er det MG RE Invest S.A, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace Albert A. De Paepe, der er den dominerende ejer. GDC Logistik 8 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden GDC Logistik 5 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -87.375 til -585.038 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.375 kroner til -117.759 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 419.348 til -37.234 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace Albert A. De Paepe. I første omgang er det MG RE Invest S.A, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace Albert A. De Paepe, der er den dominerende ejer. GDC Logistik 5 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden GDC Logistik 6 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -87.375 til -583.550 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.375 kroner til -117.759 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 419.348 til -35.820 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace Albert A. De Paepe. I første omgang er det MG RE Invest S.A, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace Albert A. De Paepe, der er den dominerende ejer. GDC Logistik 6 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden GDC Logistik 4 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -87.375 til -583.893 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.375 kroner til -117.759 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 419.348 til -36.089 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace Albert A. De Paepe. I første omgang er det MG RE Invest S.A, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace Albert A. De Paepe, der er den dominerende ejer. GDC Logistik 4 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden MG Parc Fredericia 9 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.500 til -198.146 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.500 kroner til -13.010 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 487.500 til 335.696 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Parc Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. MG Parc Fredericia 9 ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden GDC Logistik 2 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -87.375 til -614.140 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.375 kroner til -117.759 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 419.348 til -59.682 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace Albert A. De Paepe. I første omgang er det MG RE Invest S.A, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace Albert A. De Paepe, der er den dominerende ejer. GDC Logistik 2 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden MG Parc Fredericia 7 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.500 til -166.957 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.500 kroner til -13.010 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 487.500 til 360.023 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Parc Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. MG Parc Fredericia 7 ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København V er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MG Parc Fredericia 1 ApS i København V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.500 til 100.939 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.500 kroner året før til 105.026 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København V-firmaet fra 487.500 til 568.973. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Parc Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MG Parc Fredericia 1 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden MG Parc Fredericia 8 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.500 til -180.096 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.500 kroner til -13.010 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 487.500 til 349.775 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Parc Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. MG Parc Fredericia 8 ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden MG Parc Fredericia 6 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.500 til -187.434 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.500 kroner til -13.010 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 487.500 til 344.051 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Parc Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. MG Parc Fredericia 6 ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden MG Parc Fredericia 4 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.500 til -180.075 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.500 kroner til -13.010 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 487.500 til 349.791 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Parc Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. MG Parc Fredericia 4 ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden MG Parc Fredericia 3 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.500 til -180.075 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.500 kroner til -13.010 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 487.500 til 349.791 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Parc Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. MG Parc Fredericia 3 ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København VKøbenhavn V-virksomheden MG Parc Fredericia 5 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.500 til -180.017 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.500 kroner til -13.010 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 487.500 til 349.836 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ulrik Bruun og Ignace De Paepe. I første omgang er det MG Parc Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ignace De Paepe, der er den dominerende ejer. MG Parc Fredericia 5 ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Third Dot ApSKøbenhavn V-virksomheden Third Dot ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -44.291 til -43.327 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 258.187 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 278.515 kroner i det foregående regnskab til 150.364 - et fald på -46 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 141.927 til 110.133 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anja Riis Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Anja Riis Petersen. I Erhvervsstyrelsens register er Third Dot ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at hjælpe virksomheder med branding og design
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vesterbros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Modeuge

Synes du også, der skal ruskes op i modeugen: Så tag til alternativ fashion week

Annonce

Mød 56-årige Dan, der dagligt må have piller for at passe sit arbejde på byggepladsen: - Jeg kan jo ikke sådan lige lade mig omskole

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vesterbro

Smart trick: Sådan 'snød' hundredvis sig til gratis Ed Sheeran-koncert - og du kan gøre det samme

Plage

Har du også undret dig? Derfor vælter flyvemyrer frem netop nu - og sådan slipper du af med dem

Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Vesterbro

Københavnske elever undervises i, at der ikke kun er to køn: Derfor bekymrer det ikke lærerformand

Efter stormvejret på Herlufsholm: Prins Christian og prinsesse Isabella har fundet nye skoler

Kæledyr

Katten Hulk gik i kramper og måtte i kunstig koma: Nu advarer dyrehospital mod særligt middel

Kunst

Siris plakat satte ild til internettet: - Folk bliver helt overraskede, når de hører, det er mig, der har tegnet den

Lange skoledage

I 10 år har københavnske skoleelever haft nogle af de længste skoledage i verden. Det er måske snart slut.

Partihopperen Peter Skaarup mener stadig, at partihoppere snyder vælgerne: - Men jeg har gode grunde

Live-sport

Følg dit hold: Nu kan du se alle kampene i 2. og 3. division på KøbenhavnLIV

Fra topskat til skakmat: Fuldt integreret sydafrikaner smidt ud af Danmark, selvom han tjente 100.000 om måneden

Se det her For abonnenter

Afsløret: Her er undervisningsmaterialet, Normstormerne har forsøgt at holde hemmeligt

Beder om hjælp

Politiet jagter disse to mænd: Kan du genkende dem?

Angreb

40-årige Anja blev skudt i Field's og spillede død: Pludselig mærkede hun gerningsmanden stå over hende

Annonce