Annonce
Danmark

Trods corona og lukkede grænser: Antallet af dokumenterede ofre for menneskehandel steg i 2020

Trods corona steg antallet af dokumenterede ofre for menneskehandel i Danmark fra 2020 til 2021. Genrefoto: Eric Gaillard/Reuters
Hvert år identificerer Center mod Menneskehandel en række ofre for menneskehandel i Danmark. Størstedelen af ofrene er tvunget til at arbejde indenfor prostitution.

Menneskehandel: Trods lukkede grænser under corona-pandemien, steg antallet af ofre for menneskehandel i 2020 til 77 personer mod 64 personer i 2019. Det viser rapporten "Menneskehandel i Danmark 2020".

Rapporten er lavet af Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen, der står for den landsdækkende indsats for at stoppe menneskehandel.

- Menneskehandels-området forandrer sig hele tiden, og lige som vi tror, vi har styr på det, og at vi har set det hele, så ændrer det sig igen, siger Trine Ingemansen, der er leder af Center mod Menneskehandel.

Annonce

Definition af menneskehandel

Definitionen af menneskehandel indeholder tre faktorer, der skal være til stede for, at der er tale om menneskehandel:

Handling: Bagmanden skal have foretaget en handling overfor personen - fx ved at rekruttere, transportere, overføre, huse eller modtage den person, der udnyttes.

Midler: Der skal være anvendt ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde.

Formål: Formålet med handlingen og tvangsmidlerne er, at bagmanden bevidst har villet udnytte personen til et formål - fx økonomisk vinding.

Siden centeret blev etableret i 2007, har den hyppigste gruppe af ofre for menneskehandel været nigerianske kvinder handlet til prostitution. Men i de senere år er man begyndt at se flere ofre handlet til tvangsarbejde og mindreårige, der bliver udnyttet til kriminelle handlinger – særligt unge drenge fra Nordafrika.

Menneskehandel finder sted der, hvor bagmændene kan se en forretning, derfor er de ret hurtige og agile til at ændre deres forretning, efter hvad der er muligt.

Leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemansen.

- Menneskehandel finder sted der, hvor bagmændene kan se en forretning, derfor er de ret hurtige og agile til at ændre deres forretning, efter hvad der er muligt, forklarer Trine Ingemansen.

Trods udsving fra år til år er sexarbejdere stadig den største gruppe af ofre.

I 2020 blev 42 vurderet som ofre for menneskehandel indenfor sexarbejde. Størstedelen var kvinder og kom fra henholdsvis Nigeria, Thailand, Brasilien, Uganda, Ukraine, Rumænien og Danmark.

Ngo'er har viden om miljøet

Man kender kun til de ofre for menneskehandel, der bliver identificeret og vurderet som ofre af de danske myndigheder. Derfor findes der sandsynligvis et stort mørketal. Center mod Menneskehandel modtager årligt 250-350 opkald på deres hotline og afvikler 100-200 samtaler med potentielle ofre.

Nogle af samtalerne afholdes af ngo'en AmiAmi, der ligesom mange andre aktører og organisationer samarbejder med Center mod Menneskehandel.

- Ngo'erne har stor betydning for det sociale arbejde med målgruppen. De er derude og har viden om, hvad der rører sig i miljøer, som de færreste ved meget om. Og de formår at give noget hjælp og et pusterum i en svær situation, siger Trine Ingemansen.

Tegn på menneskehandel

Viden om tegn og signaler på menneskehandel kan øge muligheden for at identificere og hjælpe personer udsat for menneskehandel. Følgende kan være tegn på menneskehandel. Personen:

  • Virker tilbageholdende og nervøs, er afvisende overfor hjælp, udviser tegn på dårlig mental og fysisk sundhed.
  • Bor og arbejder samme sted under usle forhold og har få eller ingen personlige ejendele.
  • Har urimeligt lange og mange arbejdsdage, bliver overvåget eller fulgt tæt af andre personer og betaler en stor andel eller hele indtægten til andre eller ingen betaling får.
  • Er udsat for pres, vold eller trusler. 
  • Ikke har været klar over de betingelser, han/hun skulle arbejde under eller ikke vidste, hvad han/hun skulle lave. 
  • Har begrænset eller intet kendskab til, hvor han/hun er, og har svært ved at gøre sig forståelig på dansk eller engelsk.
  • Lader en anden person tale på hans eller hendes vegne.
  • Har ingen eller begrænset adgang til lægehjælp.

Gennem årene har man arbejdet ud fra en filosofi om, at det er lettere at identificere ofre for menneskehandel, når de for eksempel bliver tilbageholdt af politiet, hvis de allerede har etableret et tillidsforhold til en socialarbejder gennem opsøgende arbejde.

Statistikkerne viser dog, at den kontakt, der udløser, at personer bliver identificeret som potentielt offer for menneskehandel, sjældent skabes via det opsøgende arbejde. En afrapportering fra september 2021 viser, at den udløsende kontakt i 36 tilfælde i 2020 blev etableret via politiet. Kun i otte tilfælde blev den etableret via en af ngo.

Den nuværende handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel udløber i 2021, og der bliver lige nu arbejdet på en ny. Regeringen ønsker at prioritere 108 millioner kroner i 2022-2025 til en styrket indsats mod menneskehandel.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vesterbro For abonnenter

Lægemangel kan spænde ben for nærhospitaler

Danmark

Ny aftale øremærker 11 ugers barsel til begge forældre

Danmark

Heunicke: Flere skal vaccineres hvis Danmark skal være åbent

Annonce